Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja Juʼun Cholumani  |  2016, núm. 3

 YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI | YAJNI AY MAʼ WA XCHAMKUJTIKI

Jastal skoltajel ja matik ay maʼ chamelyuji

Jastal skoltajel ja matik ay maʼ chamelyuji

¿Ay maʼ ekʼele bʼa mixa naʼa jas oja wal sok jastal skoltajel ja matik ay maʼ wa xchamyujile? Bʼobʼta mixa naʼa jas oja wal ma jas oja kʼuluk, sok yuja jaw mi jas waxa kʼulan bʼa koltanel. Pe ayni modo jastal oj bʼobʼ koltanukotik.

Ayni ekʼele malanta ajyelsoke sok yaljel «jel yaj xkabʼ ja jas wan ekʼelabʼaji». Bʼa jitsan chonabʼ ja skostumbre yiʼoje bʼa wa sjeʼawe wa xkiswaniye, jani wa stelawe sok wa syamaweyi ja skʼabʼi. Ta ja maʼ triste ayi wa skʼana oj kʼumanuk, maklay lek. Sok ta wa xbʼobʼi, koltay ja spamilya, bʼobʼta sok jastik mi xbʼobʼ skʼuluke ja yeʼnle, jastal stojbʼesel waʼel, stalnajel ja yal untiki ma koltanel ja bʼa jas ayto skʼana ja bʼay ja chamwiniki.

Sok ja tyempo, bʼobʼta ojni akʼan kʼumanel sbʼaja chamwiniki, jastal, sbʼaja lekil smodo ma jani stajel tiʼal sbʼaja jastik lek ekʼel sbʼaj ja sakʼantoʼi. Loʼilanel sbʼaja it ojni koltanuka, sok bʼobʼta ojni wa tsenuk ja maʼ tristeʼayi. Jani jaw ja jas ekʼ sbʼaj ja Pam, ja maʼ cham ja yala tatam, Ian, ayxa wake jabʼil. Ja yeʼn wa xyala: «Ja ixuk winiki wa staʼaweki tiʼal ja jastik skʼulan ja Ian, bʼa mini tʼun xnaʼa ajyi, soka jaw wa xya gustoʼaxukon».

 Pe jujuntik loktor wa xyalawe ja matik tristeʼaye yuja xchamelal ja xchamwinike jelto xkoltajiye ja yajni ekʼeltoʼi, pe yajni wa x-ekʼ ja tyempo, mixa xkoltajiye yuja yamigoʼike, wa xchʼay skʼujole ta wanto skʼanawe skoltajel. Ja yuj, moka wakan skʼumajel ja matik wan ekʼel sbʼaje ja wokol it. * Ja yeʼnle wa xyaʼawe tsʼakatal yajni wa xyalawe ja jastal xyabʼ ayeʼi yajni ekʼta tʼusan tyempo.

Pensaraʼan sbʼaja Kaori, jun akʼix bʼa Japón, ja yeʼn jel tuk kani yajni cham ja snani sok 15 ixaw tsaʼan cham ja swatsi. Pe ja slekili, wegoxta koltaji sok mi ajikan yuja yamigoʼiki. Ja Ritsuko, jun yamiga watsalxa lek yuja yeʼn, skʼapa sbʼaj oj stalnay jastal jun yal. Ja Kaori yala: «Mini tʼun lek kabʼ ja spensari. Kechanta ay jun mero nanal sok mi xkʼana maʼ oj slokʼoluk ja ‹jnani›. Pe yuja lek sjeʼa smodo jmok, och jyajtay, sok kila jastal mero ‹jnan›. Spetsanil ja semana lajan wala eltikon ja xcholjeli sok cha lajan wala wajtikon ja bʼa tsomjeli. Wa slokowon yujel tej, wa xyiʼajanki jwaʼel sok wa stsʼijbʼanki yal juʼunik sok kartaʼik. Ja tsamal smodo ja ‹jnan› Ritsuko jel skoltayon».

Ekʼta 12 jabʼil ja cham ja snan ja Kaori. Sok ja bʼa jtyempotiki, ja yeʼn soka statami wa spilawe jitsan tyempo bʼa sjejelyi ja ixuk winik sbʼaja Biblia. Ja kaori wa xyala: «Ja ‹jnan› Ritsuko tixtani ay jmoka. Yajni wala kumxiyon ja bʼa lugar pojkiyoni, wa xwaj kulatay sok jel gusto wala ajyiyonsok».

Cha tey ja Poli, jun taʼumantiʼ bʼa Jyoba bʼa Chipre, bʼa yilunej slekilal ja skoltanel ja tuki. Ja statami, sbʼiʼil Sozos, waj jun winik jel xyajtani sok jun lekil ansyano. Tikʼan wa sloko waʼel ajyi bʼa snaj ja matik mebʼa ayeʼi sok ja bigudaʼik bʼa skongregasyoni (Santiago 1:27). Pe chami yajni ayiʼoj 53 jabʼil yuj jun tumor el bʼa xchijnakʼ. Ja Poli wa xyala: «Cham ja mero jmoji, ja maʼ ajyi jmok 33 jabʼili».

Leʼa jastal oj bʼobʼa koltay ja matik ay maʼ chamelyuji.

Tsaʼan yajni mukji ja chamwiniki, ja Poli waj man Canadá sok ja yal skerem mas chʼinto, ja Daniel bʼa 15 jabʼil. Ja tiw kʼe wajuke ja bʼa tsomjelal soka taʼumantiʼik ja bʼa lugar jaw. Ja Poli yala: «Ja ajkʼach kamigoʼik bʼa kongregasyoni mi snaʼawe ja wokol ekʼel jbʼajtikoni. Pe anima jachuk, tsamalxta skʼumanotikone sok sjeʼawe meran wa xyajtaniye sok skʼapa sbʼaje bʼa koltanel ja bʼa jastik wa xmakunikujtikoni. ¡Janekʼto skoltay ja yal jkeremi ja jastik jaw, pes jelni snaʼa ja stati! Ja matik kajan sbʼaje skʼeljel ja kongregasyon jel skisawe ja Daniel. June bʼa yeʼnle tolabida wa sloko bʼa oj yabʼ stsamalil yajel ekʼ jun rato sok lekil amigoʼik ma bʼa swetjel pelota». Ja bʼa jtyempotiki, ja Poli sok ja Daniel lekni wa xtaxyeʼa sok gustoʼaye.

Ti wa xkilatik ayni jitsan modo bʼa skoltajel sok yajel kulan skʼujole ja matik ay maʼ wa xchamyujileʼi. Kʼela jastal wa xyaʼa kulan jkʼujoltik ja Biblia soka jastik lek wa xyala ojto ekʼuk ja bʼa tyempo jakumi.

^ par. 6 Ayni jujuntik wa stsʼijbʼane bʼa calendario ja yajtabʼ cham ja chamwiniki bʼa oj koltanuke yajni wa xmakuni.