Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 JA BIBLIA STUKBʼES JA SAKʼANILE

Jnebʼa syajtajel ja ixuk jumasaʼ sok ja jsakʼanili

Jnebʼa syajtajel ja ixuk jumasaʼ sok ja jsakʼanili
  • JA JABʼIL POJKI: 1960

  • PAÍS BʼA POJKI: FRANCIA

  • JA SAKʼANIL: ABʼUMAN DROGA, JEL KʼAKʼ SOK IXTA WA XYILA JA IXUKI

JA SAKʼANIL AJYI.

Ti pojkiyon bʼa Mulhouse, jun chonabʼ bʼa Francia, kʼiyon bʼa jun barrio sok ja swinkili jel x-aʼtijiye sok naʼubʼal sbʼaje jel sleʼawe tiro. Yajni yal chʼinonto kechanta wa xjuljkʼujol ja tiroʼanel wa x-ajyi sok ja tuk pamilyaʼik ja bʼa barrio. Ja winik jumasaʼ ja bʼa jpamilya mi lek xyilawe ja ixukeʼi sok mi skisawe. Wa x-aljikabʼ jabʼi ja slugar ja ixuki jaʼa kosina sok smakʼlajel ja statami soka yuntikil.

Jel kiʼajan wokol ja kʼiyonjani. Yajni ay kiʼoj 10 jabʼil, cham ja jtati yuj smul trago. Joʼe jabʼil tsaʼan, smila sbʼaj jun jbʼankil sok kila jastal milji june bʼa jun tiroʼanel ajyiyujile jun pamilya soka jaw jel tuk kanyon. Jujuntik ja bʼa jpamilya sjeʼaweki jastal syamjel ja nabaja, ja pistola sok snajel jastal tiroʼanel yajni tʼilani. Kʼotyon jun kerem jel sleʼa tiro, kayi senya ja jkwerpo sok paxyon jun ta ukʼa trago.

Yajni kechanto ay kiʼoj 16 jabʼil wanxa xkuʼaj jun 10 ma 15 cerveza ja bʼa kʼakʼuji sok kʼe kabʼ droga. Bʼa stajel stsʼakol ja jastik it, wa xchono jastik mixa lekuk sok wala elkʼaniyon. Ochelonxa ni preso yajni kechanto ay kiʼoj 17 jabʼil. Bʼa yibʼanal, ajyiyon preso 18 ekʼele yuj elkʼanel sok tiro.

Ipaxiyon el mas yajni ayxa kiʼoj 20 jabʼili, pes wa xchʼaka 20 may bʼa marihuana ja bʼa kʼakʼuji, wa xkabʼ heroína sok tuk jastik bʼa mey permiso smanjel. Jitsan ekʼele kol chamkon yuj jelxel yabʼjel ja jastik it. Wa xchono droga sok tolabida chapan ayon sok nabaja sok pistola. Bʼa jun ekʼele jtujkʼan jun winik; pe ja slekili ja bala ti kʼot bʼa yebijaʼil ja sincho. Yajni ay kiʼoj 24 jabʼil, cham ja jnani sok masto jel kʼakʼ wajyon. Ja ixuk winiki wa xiwye jmok ja yajni wa xyilawone sok wa spila sbʼeje. Tʼusan mi spetsanil ja bʼa xchʼakum semana wala lutjiyon preso yuj slejel tiro, ma wajel man ospital bʼa oj tsʼisjuk ja jyajbʼeli.

Yajni ay kiʼoj 28 jabʼil nupaniyon, sok mini xyajtay ja jcheʼumi. Wa xkutaj sok wa xmakʼa. Mi xpilayi tyempo; wa xpensaraʼan malanta sok yajelyi jastik bʼa chaʼan stsʼakol. Anto ay jas ekʼi, ja yeʼn kʼe snebʼ bʼa Biblia soka taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Sok ja sbʼajtanil ekʼele ajiyi estudio, yaʼakan yabʼjel may, mixa skʼana takʼin bʼa elkʼubʼal sok ya kumxuki ja jastik chaʼan stsʼakol kaʼunejyiʼi.  Kalayabʼ mokxa snebʼ mas. Soka jastal jel kʼeʼel jkoraja; wa xjajbʼanyi may ja bʼa sati sok wa xka kʼixwuk.

Jun akwal, yajni jel yakbʼel ayoni, jtsika ja jnajtikon. Ja jcheʼumi yeʼn skoltayon bʼa mi oj chamkotikon soka yal kakʼixtikon bʼa joʼe jabʼili. Yajni ekʼ ja jyakbʼelali, jel jmul kabʼ ajyiyon yuja jas jkʼulani. Sok mini oj skʼul-on perdonar ja Dyosi. Ti juljkʼujol ja jas kabʼ yala jun sacerdote jabʼi ja matik malo ti wa xwajye bʼa inpierno. Jun loktor yalakabʼ: «Mixani oj tojbʼana. Mixani maʼ oj bʼobʼ skoltaya».

JA BIBLIA STUKBʼES JA JSAKʼANILI.

Tsaʼan ja tsik ja jnajtikon, tixa wajtikon bʼa snaj ja jniʼali. Ja Taʼumantiʼiki jak yil-e ja jcheʼumi, sok jobʼoyile ta oj yaʼon perdon ja Dyos yuja jmuliki. Sjamawe ja Biblia sok skʼumaneki ja 1 Corintios 6:9-11. Ja tiw wa staʼa tiʼal ja modoʼalik bʼa mi lek xyila ja Dyos, pe chomajkil wa xyala jachni «ecʼ ahuujilex jachuc ja huenlexi pero ja yaani, lajanex soc jun cʼuutz ba sac xa ay». Ja yaljelik jaw ya jipjkʼujol bʼa ojni bʼobʼ jtukbʼes ja jmodo. Cha skʼumaneki ja 1 Juan 4:8 bʼa sjejelki ja Dyos wani skʼanawon. Ja jaw jel stuluwon, sok jkʼanayile a-sjeʼeki bʼa Biblia chabʼ ekʼele ja bʼa semana sok kʼe wajkon ja bʼa tsomjeliki. Tolabida wa xkayi orasyon ja Jyoba.

Bʼa kechanta jun ixaw, kala oj kakan ja droga sok ja trago. Pe ja jkwerpo kongana wa skʼanaki. Kʼe kabʼ ja syajalil ja jkwerpo jastal; syajal kolom, jlukum, kalambreʼik sok tuk. Pe kabʼ jastal ja Jyoba skoltayon sok yaki kip. Jach ekʼ jbʼaj jastal ja jekabʼanum Pablo, bʼa yala jastal koltaji yuja Dyosi: «Oj bʼobʼ jkʼuluk spetzanil ja jastik junuki stzʼakatal ja ma‘ wa xya‘a ki‘ ja kipi» (Filipenses 4:13, Ja yajkʼachil sju‘unil ja dyosi). Soka tyempo, cha kaʼakan ja mayi (2 Corintios 7:1).

Ja Biblia skoltayon stojbʼesel ja jsakʼanili sok bʼa yijel jbʼaj mas lek sok ja jpamilya. Kʼe jyajtay ja jcheʼumi sok yaljelyabʼ «aʼawa pabor» sok «tsʼakatal». Kʼe ajyukon mas tyempo soka kunini. Sok yajni ekʼta jun jabʼil wanon yijel estudio bʼa Biblia, kʼe jkʼuluk ja jas skʼulan ja jcheʼumi: kiʼaj jaʼ sok ochyon taʼumantiʼ bʼa Jyoba.

JASTIK SLEKILAL KILUNEJ.

Stsʼakatal lek ja Biblia mi chamyon. Ja jpamilyaʼik mi taʼumantiʼuki wani snaʼawe, ta mibʼi jtukbʼes ja jsakʼanili, ojni chamkon yuja jelxel yabʼjel ja drogaʼik ma bʼa jun tiroʼanel.

Tukbʼi lek ja jsakʼaniltikon yajni kʼe jkʼuluk ja jchol jastal tatamal sok tatal, jastalni wa sjeʼa ja Biblia (Efesios 5:25; 6:4). Kʼe jkʼultikon jastik junuk jach lajan. Mixa xkʼana ja jcheʼumi kechanxta oj ajyuk bʼa kosina; jaʼukto maʼ jaw, wa spila jitsan tyempo bʼa xcholjel, sok ja keʼn gusto lek wa xkoltay. Sok ja yeʼn, wani skoltayon bʼa oj bʼobʼ jkʼuluk ja jchol jastal jun ansyano ja bʼa kongregasyon.

Ja syajal skʼujol ja Dyos sok ja pasensya skoltayon bʼa oj jtukbʼes ja jsakʼanili. Wa xnaʼa chikan machʼa wa xbʼobʼ stojbʼes ja jsakʼanili sok yabʼjel stojol ja jsakʼanili stsʼakatal ja koltanel wa xyaʼa ja Biblia. Ja yuj, wa xkʼana meran lek skoltajel ja matik lajansok mixa oj tojbʼukeʼi sbʼaja Jyoba, yujni jachukon ajyi ja keʼn. Ja Biblia sjeʼunejki bʼa skisjel spetsanil ja ixuk winiki, jach ixuk ma winik; pe chomajkil skoltunejon bʼa oj kil chaʼanyabʼalil ja jsakʼanili.