Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

JA JUʼUN CHOLUMANI 2016, núm. 3 | Yajni ay maʼ wa xchamkujtiki

Jpetsaniltik wa xkabʼtik ja syajal yajni ay maʼ wa xchamkujtiki. ¿Jas oj bʼobʼ jkʼuluktik yajni wa xcham jun jpamilyatik ma jun kamigotik bʼa jel xyajtaytik?

YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI

Yajni ay maʼ wa xchamkujtiki

¿Jas oj bʼobʼ jkʼuluktik bʼa oj kuchkujtik ja syajal ja yajni ay maʼ wa xchamkujtiki? ¿Ojto maʼ sakʼwukejan ja matik chamelkujtiki?

YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI

¿Ay maʼ smaloʼil ja wala okʼtiki?

¿Jaxa ta ja tuk wa xyilawe wanaxa jelxel yabʼjel syajalil ja xchamelal june bʼa jel xkʼana?

YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI

¿Jastal yajel lamxuk ja syajali?

Ja Biblia wa xyaʼa rasonik sbʼaja it bʼa wa sjeʼa jelni xmakuniʼa.

YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI

Jastal skoltajel ja matik ay maʼ chamelyuji

Jujuntik ama mero yamigoʼe, wani xkʼot xchʼay skʼujole ta wanto skʼana skoltajel ja maʼ wan ekʼel sbʼaj ja syajalil it.

YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI

Ja matik chamele oj sakʼwuke

¿Meran maʼ oj ekʼuk ja jas wa xyala ja Biblia?

¿Wan maʼ xa naʼa ajyi?

¿Machunkiluk waj ja stat ja José? ¿Jastal wa skʼulane ja kʼuʼutsik sok wa xyaweyi och yelaw ja bʼa tyempo najate?

JA BIBLIA STUKBʼES JA SAKʼANILE

Jnebʼa syajtajel ja ixuk jumasaʼ sok ja jsakʼanili

Ja Joseph Ehrenbogen skʼuman jujuntik teksto bʼa Biblia bʼa koltaji stukbʼesel yibʼanal ja sakʼanili.

LA JNOCHTIK JA SKʼUʼAJEL SJEʼAWE

«Wa xkʼana oj wajkon»

Mi kechanuk ayiʼoj skʼuʼajel, ja Rebeca sjeʼa tuk lekil modoʼalik.

¿Jasa wa xyala ja Biblia?

¿Ay maʼ smaloʼil yaljel ja sbʼiʼil ja Dyosi?