Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja Juʼun Cholumani  |  2017, núm. 2

 YOLOMAJEL JA BʼA SPATIKI | LA KILTIK CHAʼANYABʼAL JA MAJTANAL BʼA DYOSI

Jastal oja wil chaʼanyabʼal ja majtanal bʼa Dyosi

Jastal oja wil chaʼanyabʼal ja majtanal bʼa Dyosi

«Jayuj ja jas huanticon scʼulajeli, yuj ni huan xax naaticon ja syajal scʼujol ja Cristo. [...] cham ni ba jpetzaniltic jayuj [...] mi sbejuc quechan ja quentic mismo oj cʼul pensar jbajtiqui. Sbej ni jaʼ oj cʼultic ja jas huas scʼana ja maʼ cham ni yuj ja quentiqui» (2 Corintios 5:14, 15).

YAJNI wa x-ajiwi jun majtanal jel chaʼanyabʼal wani xa waʼa tsʼakatal. Ja Jesús sjeʼa janekʼto stʼilanil yiʼoj ja yajel tsʼakatal yajni yajnay lajune winik bʼa ayiʼoje jun kistal chamel mey yajnal. June ja bʼa lajune winik «cumxia. Huan yaajel yi stzʼacatal ja Diosi, pero ahuanel». Ti yala ja Jesús: «¿Mi ma [lajune] huiniquex tojbiyex ba? Jaxa balune huinique jau ja hua moji» (Lucas 17:12-17). Ja it wa sjeʼakitik jastal jel wego wa xchʼay jkʼujoltik ja lekil skʼujol ja tuki.

Jastalni kilatikta, ja majtanal yaʼunej ja Dyosi juni majtanal mi jas wa slaja. Juni majtanal bʼa mini maʼ xlajxiyuj yajel. Ja yuj, ¿jas oja kʼuluk yuja jas yaʼunej ja Dyosi?

  • Naʼa sbʼaj ja maʼ wa xyaʼa ja majtanali. Bʼa oj jtaʼ jsakʼaniltik yuja majtanal yaʼa ja Dyosi tʼilani ay jas oj jkʼuluktik. Ja yuj ja Jesús yalayabʼ bʼa orasyon ja sTati: «Ja sacʼanil jahui jaʼ ba oj naajuc abaj ja hueni porque ja hueni, quechan único Dios mas nihuana. Sacʼana lec. Oj cho naajucon ja quen chomajquili»  (Juan 17:3). Ta awabʼ yabʼalil jun winik skoltaya bʼa mi oj chaman ja yajni yal chʼinato, ¿mi maʼ oja kʼan snajel sbʼaj sok sjobʼjelyi jas yuj skʼulan? Ja Jyoba, ja maʼ yaʼa ja sakʼanil ja Yunin jastal majtanal bʼa oj jtaʼ jsakʼaniltik, wa skʼana oj jnatik sbʼaj sok oj kʼot kamigoʼuktik, ja yuj wa xyala ja Biblia: «Ajyanic cʼuban soc ja Diosi jach ni ja yeni, mojan ni oj ajyuc amoquexa» (Santiago 4:8).

  • Aʼajyukawuj skʼuʼajel sbʼaja majtanal it. «Jaxa maʼ huas scʼuan ja yunin ja Diosi, staa ta ni ja svida ba mi ni nunca oj chʼacuqui» (Juan 3:36). ¿Jas wa stojolan ajyel skʼuʼajel? Wa stojolan ay jas oj jkʼuluktik; tʼilani oj jetik soka jmodotiki (Santiago 2:17). Bʼa oja bʼajuk jun majtanal, tʼilani oja tim jawa kʼabʼi sok syamjel. Cha junxta oja kʼuluk soka majtanal yaʼunej ja Dyosi. Skʼulajel ja it wa stojolan snebʼjel ja jas wa skʼana ja Dyosi sok skʼuʼajel. * Ayi orasyon ja Dyos sok kʼanayi bʼa ayaʼa perdon sok bʼa oj ajyan laman. Mojxan soka Dyosi, skʼuʼajel lek sbʼaja majtanal yaʼuneji oj yaʼ lamanil bʼa tolabida sok lekilal bʼa yibʼanal ja maʼ wa x-ajyiyuj skʼuʼajeli (Hebreos 11:1).

  • Kaʼax ja bʼa yajel juleljkʼujoltik ja xchamelal ja Jesús. Bʼa mi oj jchʼay jkʼujoltik ja majtanal it, ja Jesús ya kujlajuk ja yajel juljkʼujoltik ja xchamelal jabʼil jabʼil. Ja yeʼn yala: «Kʼulanik ja iti bʼa mi oj chʼayuk akʼujolex jmok» (Lucas 22:19, Ja yajkʼachil sju‘unil ja dyosi). Ja jabʼil it, ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba oj katikon juljkʼujoltikon ja xchamelal ja Jesús bʼa martes 11 bʼa abril, tsaʼan yajni xmukxi ja Kʼaʼuji. Ja loʼil oj ekʼuki, bʼa mini xyiʼaj jun ora, oj cholxuk jas wa stojolan ja xchamelal ja Jesús, ja jastal wa xkatik el slekilal ja wego soka bʼa tyempo jakumi. Ja jabʼil ekʼi, jtsomo jbʼajtikon 20 miyon ixuk winik ja bʼa tsomjel it. Wa xlokowatikon bʼa oj wajan bʼa yajelyi tsʼakatal ja Dyos yuja niwan majtanal yaʼunejkitik.

^ par. 7 Bʼa oja naʼ sbʼaj ja Dyosi sok mojxel soka yeʼn tʼilani oja paklay ja Yabʼali, ja Biblia. Kʼanayi akoltajel jun Taʼumantiʼ ma ochan ja bʼa jsitiotikon bʼa Internet, jw.org/toj.