Ay jitsan tuktukil wokolik, pe mi oj jchʼak jpaklaytik. Oj kiltik ja chane sjejelik jtaʼatikon tiʼal ja bʼa bʼajtan artikulo. Ila jastal aji kulan skʼujole yuja Dyos ja ixuk winike it ja bʼa wokol ekʼ sbʼaje.

YAJNI MIXA AY KAʼTELTIK

«Jnebʼa skʼulajel tuktukil aʼtel, ama jel koʼel, sok kalatikon mixa jel oj jchʼaktikon takʼin» (Jonathan).

«Junxta lajan chʼay ja kaʼteltikon soka jcheʼumi. Jach ekujtikon chabʼ jabʼil stsʼakatal ja skoltanel ja jpamilyatikoni soka aʼtelik bʼa ay wa xtaʼaʼi. Yuja jas ekʼ jbʼajtikoni, ja jcheʼum Priscilla jel triste ajyi, soka keʼn lajansok mixa la makuniyon» wa xjulskʼujol ja Seth. *

«¿Jasa skoltayotikon? Ja Priscilla tikʼanxta wa xjulskʼujol sbʼaja jas yala ja Jesús bʼa Mateo 6:34, bʼa wa xyala mi xcham jkʼujoltik ja jas oj ekʼuk ja jecheli. Pes kʼakʼu kʼakʼu tuktukil ja wokol wa x-ajyi. Ja yorasyon wa skʼulani koltaji bʼa oj kuchyuj. Ja keʼn skoltayon ja Salmo 55:22. Jastalni ja tsʼebʼanumi, jipayi ja kijkats ja Jyoba, soka yeʼn skoltayon. Ama ay kaʼtel ja wego, kiʼojtikon jun jsakʼaniltikon mi chaʼanuk, yujni wa xkʼuʼantikon ja rason yaʼa ja Jesús ja bʼa Mateo 6:20-22. Ja mas tsamali jani aytikon mas kʼubʼan sok cha jachuk soka Dyosi».

Ja Jonathan wa xcholo: «Jelni chamkʼujol kanyon ja yajni jom ja chʼin jnegosyotikoni. Yuja kʼe ajyukujtikon wokol yuja takʼini, lomni aʼtijitikon 20 jabʼil. Ja jcheʼum soka keʼn kʼe ajyukujtikon kʼumal sbʼaja takʼini. Mixa xbʼobʼ katikon makunuk ja tarjeta bʼa banko yuja xiwel bʼa oj aljukabʼtikon mixa yiʼoj takʼin».

«Pe ja Biblia soka yipi skoltayotikon bʼa lek oj jtsatikon ja jas oj jkʼultikoni. Jnebʼa skʼulajel tuktukil aʼtel, ama jel koʼel, sok kalatikon mixa jel oj jchʼaktikon takʼin. Yuja taʼumantiʼotikon bʼa Jyoba, skoltayotikon ja jmoj-aljeltikoni. Stsatsankʼujolanotikon  sok skoltayotikon ja yajni mero wan ekʼel jbʼajtikon wokoli».

YAJNI WA XJOM JA NUPANELI

«Yajni junta chʼaykʼujol yaʼawonkan ja jtatami, jel tajkiyon sok jel yaj kabʼi. Jel och jtristeʼil, pe mojxiyon soka Dyosi sok yaʼa kulan jkʼujol. Kʼakʼu kʼakʼu wa xkayi orasyon, soka slamanili yajnay ja jkʼujoli» wa xjulskʼujol ja Raquel.

«Stsʼakatal ja Biblia, kakan ja jtajkeli. Kʼot man jkʼujol ja jas yala ja Pablo bʼa Romanos 12:21, bʼa wa xyala: ‹Mi xa huaa bajex ba oj scʼuluquex ganar ja maloili›».

«Kʼotani ja styempoʼil bʼa laʼxa ‹chʼay jkʼujol› [...]. Ja wego pilanxa ja jas wa xkʼana oj jkʼuluki» (Raquel).

«Jun lekil kamigo ya kil ja stʼilanil bʼa oj jtul jbʼaj. Sjeʼaki ja Eclesiastés 3:6 sok tsamalxta yalakabʼ kʼotani ja styempoʼil bʼa laʼxa ‹chʼay jkʼujol›. Anima yaj kabʼ ja rason jaw, pe merani ja jas yalakabʼ. Ja wego pilanxa jas wa xkʼana oj jkʼuluki».

«Yajni wa xjom jawa nupaneli, wani xa kʼana akoltajel. Jun lekil kamiga skoltayon kʼakʼu kʼakʼu. Okʼ jmok, sjeʼaki jel wa syajtayon sok ya kulan jkʼujol. Wa xkʼuʼan lek ja Jyoba ya makunuk bʼa mixa jel yaj oj kabʼi», wa xyala ja Raquel.

YAJNI AY CHAMEL MA WALA AWELAXITIK

«Tikʼan tikʼan wa xkayi orasyon ja Jyoba sok wa xkabʼ ja yip wa xyaki kulan jkʼujol» (Luis).

Ja Luis, ja maʼ jtaʼatik tiʼal bʼa bʼajtan artikulo, chabʼ ekʼele kol chamuk yuja chamel yiʼoj bʼa yaltsili. Wa x-ajyi sok oxígeno 16 ora ja bʼa kʼakʼu. «Tikʼan tikʼan wa xkayi orasyon ja Jyoba sok wa xkabʼ jastal ja yip wa xyaʼa kulan jkʼujol. Ja orasyon wa xyaki kip bʼa mi oj koʼkon luʼum, pes wa xkʼuʼan bʼa ojni skoltayon sok wa xnaʼa lek wa xchamskʼujol jmok».

Ja Petra, bʼa ayiʼoj mas ja 80 jabʼil, wa xcholo: «Jel ja jastik wa xkʼana oj jkʼuluki..., pe mi xbʼobʼkuj. Tuk xkabʼ ja takal takal wan chʼakel ja kipi sok jaxani wa skoltayon ja aʼani. Jitsan ekʼele wa xpensaraʼan ja jas yala ja Jesús: ‹Ta huan cʼax bobi, a ecʼ qui ja juocol iti›. Sok ja Jyoba yayi yip ja Jesús. Jachuk ja keʼn wa xyaki ja kip. Yajelyi orasyon jani ja kaʼan kʼakʼu kʼakʼu; mas lek xkabʼ wala ajyiyon ja yajni wa xchʼak jkʼumuk ja Dyosi» (Mateo 26:39).

Ja Julián, ayxa yiʼoj junuk 30 jabʼil soka chamel  sbʼiʼil esclerosis múltiple, * junxta wa spensaraʼan. «Jtukbʼesta ja jsiya bʼa opisina yuj jun siya bʼa rweda. Pe masxani lek ja jsakʼanil ja wego pes wa xkaʼ makunuk bʼa skoltajel ja tuki. Skoltajele wa xya lamxuk ja jwokoltiki, sok ja Jyoba meran wa skoltayotik ja yajni wa x-ekʼ jbʼajtik wokoli. Jastal ja jekabʼanum Pablo, wa xbʼobʼ kal ‹oj bʼobʼ jkʼuluk spetzanil ja jastik junuki stzʼakatal ja ma‘ wa xya‘a ki‘ ja kipi›», jach wa xcholo ja Julián (Filipenses 4:13, YD).

YAJNI AY MAʼ WA XCHAMKUJTIKI

«Lajansok mini meranuk ja yajni cham ja jtati yuj ekʼ pajchujuk yuj jun karro, ¿jas yuj ja jach ekʼ sbʼaji? Mini sbʼejuk; mey smul. Pe mi jas bʼobʼ jkʼuluk. Bʼajtanto yuj oj chamuk, ajyi joʼe kʼakʼu mi xbʼobʼ nijkuk. Yajni wa xwaj jmojtay ja jnani, wa xleʼa modo bʼa mi oj okon ja bʼa stiʼ sati, pe yajni jtuchʼil ayoni jel xkayi okʼel. Sok wa xjobʼo jbʼaj: ‹¿Jas yuj ja chami?›», wa xjulskʼujol ja Antonio.

«Ja bʼa ekʼele jaw jel kiʼaj wokol, wanxtani xkʼanayi ja Jyoba a-skoltayon bʼa oj jnaʼ skomjel ja jastal ayoni sok ayaki lamanil. Soka tyempo, takal takal och ka kulan. Juljkʼujol ja jas wa xyala ja Biblia sbʼaja ‹tyempo soka jas mi xmajlaxi› wa x-ekʼ jbʼajtik jpetsaniltik. Yuja Dyos mi sleʼa abʼal, wani xkʼuʼan lek oj cha kil yajkʼachil ekʼele ja jtat ja yajni sakʼwiʼi» (Eclesiastés 9:11; Juan 11:25; Tito 1:2).

«Ama cham ja jkeremtikon bʼa abyoni, wani xjul jkʼujoltikon ja jastal jel gusto ajyitikon ja sakʼantoʼi sok ja jaw jawa xkatikon tʼabʼan jkʼujoltikon» (Roberto).

Ja Roberto, ja maʼ cha jtaʼatik tiʼal bʼa bʼajtan artikulo, junxta wa spensaraʼan: «Ja jcheʼum sok ja keʼn kabʼtikon ja lamanil wa staʼa tiʼal ja Filipenses 4:6, 7. Ja lamanil it skoltayotikon bʼa oj jcholtikonyabʼ ja matik wa x-aʼtijiye bʼa peryodiko sbʼaja smajlajel kiʼojtikon ja bʼa sakʼwelali. Ama cham ja jkeremtikon bʼa abyoni, wani xjul jkʼujoltikon ja jastal jel gusto ajyitikon ja sakʼantoʼi sok ja jaw jawa xkatikon tʼabʼan jkʼujoltikon».

«Yajni yalakabʼtikon jujuntik jmojtikon Taʼumantiʼ yilawotikon ja bʼa telebisyon jach jel laman wantikon xcholjel ja jkʼuʼajeltikoni, kalatikonyabʼye jani stsʼakatal ja yorasyon wa skʼulane bʼa keʼntikoni. Wa xkʼuʼantikon ja Jyoba wa xyaʼa laman jkʼujoltikon soka jitsan mensajeʼik wa xjekjikitikoni».

Spetsanil ja sjejelik it wa sjeʼa ja Dyos wa xbʼobʼ ya kulan skʼujol ja matik wan ekʼel sbʼaje tuktukil wokoli. Jaxa weʼn, ¿oj maʼ cha ya kulana kʼujol ja Dyosi? Ojniʼa. Chikan jas wokol wan ekʼelabʼaj, yeʼn oj skoltaya bʼa oj kuchukawuj. * Ja yuj, leʼa ja Jyoba, ja maʼ «tola vida huax yaa ja snihuanil ja jcʼujoltiqui» (2 Corintios 1:3).

^ par. 5 Jujuntik ja bʼiʼilali tukbʼesnubʼal.

^ par. 17 Ja esclerosis múltiple jun tikʼe chamel bʼa jchijnakʼtik bʼa takal takal wa xya ipaxukotik. Jitsan ekʼele wa xya jom kolomtik, mi xya ilwanukotik lek, mi xya elek ja jkʼumaltiki, ma wokolanel bʼa yabʼjel stojol.

^ par. 23 Ta waxa kʼana oj mojxan soka Dyosi sok waxa kʼana oj ya kulana kʼujol, taʼa loʼil ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba ja bʼa wa komoni ma ja bʼa naʼits Betel bʼa mas mojan wa xkanawuji.