Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 JA BIBLIA STUKBʼES JA SAKʼANILE

Wajyon jun kerem jel kʼakʼ sok mi jas lek xkila

Wajyon jun kerem jel kʼakʼ sok mi jas lek xkila
  • JA JABʼIL POJKI: 1974

  • PAÍS BʼA POJKI: MÉXICO

  • JA SAKʼANIL: WAJYON JUN KEREM JEL KʼAKʼ SOK JEL XLEʼA TIRO

JA JSAKʼANIL AJYI.

Ti pojkiyon bʼa Ciudad Mante, bʼa jun tsamal lugar bʼa Tamaulipas (México). Ja swinkili jel lek ja smodoʼe sok jel lek skʼujole. Pe yuja jel ja milwaneli, ja lugari jelxa xiwela sbʼaj.

Chanwaneʼotikon sok keʼnon ja xchabʼili. Ja jnantati yaweki jaʼ bʼa iglesya católica sok ti ajyiyon ja bʼa yal kʼole wa stsʼebʼaniyeʼi. Wani xkʼana oj jkʼuluk ja jas wa skʼana ja Dyos, pe yuj wala xiwyon oj kʼuljukon kastigar tolabida bʼa inpierno.

Ja jtati sjipawotikonkan ja yajni kechanta ay kiʼoj joʼe jabʼili. Soka jaw jel yaj kabʼi sok jel tuk ya kankon, pes kibʼanaltikon jel xkʼanatikon, ja yuj mi kabʼtikon stojolil jas yuj sjipawotikonkan. Yuja jaw, ja jnani kʼe aʼtijuk mas bʼa oj smakʼlayotikon sok mixa jel xtejkʼaji ja bʼa naʼitsi.

Sok yuja jaw, mixa jel la ochyon ja bʼa eskwela sok kʼe jmojtay keremtik mas ayxa skʼujol yuja keʼn. Yawe jnebʼ kʼumalik mi lekuk, yabʼjel may, elkʼanel sok snebʼjel makʼwanel. Yuja wa xkʼulan gusto sjejel jel winikon, jnebʼa bokseo, lucha libre, karate sok yamkʼabʼalik bʼa milwanel. Kʼotyon jun kerem jel kʼakʼ sok jel xleʼa tiro. Jitsan ekʼele, ti ajyiyon chʼikan ja bʼa mero wan bʼojtel ja balaʼiki. Sok jitsan ekʼele ti wichan wala kanyon bʼa calle bʼutʼel chikʼ jach lajansok chamelxa ayon. ¡Jeltoni yaj xyabʼ ja kala nani yuja jach wa xyilawoni sok ajnelxta wa xyiʼajon man ospital!

Yajni ayxa kiʼoj 16 jabʼili, jak yulatayotikon ja Jorge, jun kamigo man yal jchʼinil. Ja yeʼn junxa taʼumantiʼ bʼa Jyoba sok skʼana oj och loʼil jmoktikon bʼa jun jasunuk jel tʼilan. Xcholokitikon sok ja Biblia sbʼaja jas wa skʼuʼani. Ja keʼn mini bʼa jkʼumunejuk ja Biblia sok jelni tsamal kabʼ snebʼjel ja sbʼiʼil ja Dyosi soka jas wa skʼana oj skʼuluki. Ja Jorge skʼapa sbʼaj oj sjekitikon, sok jkʼanatikon.

JA BIBLIA STUKBʼES JA JSAKʼANILI.

Xlamamixta waj ja jkʼujol snebʼjel bʼa meyuk jun inpierno (Salmo 146:4; Eclesiastés  9:5). Ti chʼay ja xiwel kiʼojyi ajyi ja Dyos sok kʼe kil jastal jun tatal jel xyajtani, bʼa wa skʼana slekilal ja yuntikili.

Yajni mas wanon snebʼjel, kila stʼilanil stukbʼesel ja jmodo. Tʼilani oj kaʼ jbʼaj mas chʼinil sok skomjel ja jastal jel kʼakʼoni. Jelni skoltayon ja rason wa xyaʼa ja 1 Corintios 15:33, bʼa wa xyala mokni jmojtaytik ja matik mi lekuke pes wani xjomwaniye. Sok ta wa xkʼana oj jtukbʼes ja jsakʼanili, jel tʼilan oj pil jbʼaj soka matik wa xjomwaniye. Ja yuj, jpila jbʼaj. Sok kʼe jleʼ kamigoʼik ja bʼa kongregasyon, bʼa wa stojbʼese ja kʼumalik jach laman snochjel ja rasonik bʼa Biblia.

Pilan teksto jel cham kila jani ja Romanos 12:17-19, bʼa wa xyala: «Moc acʼul yi malo ja maʼ malo huas scʼulan ahui. [...] Cʼulanic ja janecʼ oj bob ahuujilex ja huenlexi ba oj bob laman oj ajyanic apetzanilex. Quermano jumasa, mi lom xa hua stup ja smul ja hua moji. Aa ba scʼab ja Diosi. [...] jach ni huax yala ja yabal ja Dios tac: Quen huax naa jas castigoil oj ca stupe, xchi ja Cajualtiqui». Skoltayon snajel kechan yeʼn ja Jyoba ja maʼ ayiʼoj derecho bʼa stojbʼesel ja jastik mi lekuki soka yajni lek xyilaʼi. Sok takal takal, och kakan ja jsakʼanil kiʼoj ajyi.

Mini oj jchʼay jkʼujol ja jas ekʼ jbʼaj jun akwalil yajni kumxumon ja bʼa jnaji. Jun tsome keremtik smakʼawone. Ja banda bʼa ajyiyoni sok ja kʼole jaw kontra wa xyila sbʼaje. Ja stejkʼanubʼale smakʼawon bʼa jpatik sok yawayon: «¡Kolta abʼaj bʼa!». Ti kayi orasyon ja Jyoba sok jkʼanayi bʼa oj jkom jbʼaj. Jelni xkʼana oj jkoltay jbʼaj, pe jpaka ajnel. El ja Kʼaʼuji, jtaʼa bʼej ja maʼ tejkʼanubʼalyujile ja banda jaw, pe ja ekʼele jaw stuchʼilxa ay. Kabʼ jastal xkujinaji ja kaltsili yuja jkoraja; wani xkʼana oj ka stupyi. Yajkʼachil ekʼele, jkʼanayi ja Jyoba jach chʼabʼanxta bʼa aka kulan. Jel cham kila yajni ja keremi jak staʼon sok yalakabʼ: «Aʼawon perdon ja jas jkʼulanawi ja akwale. Ja smeranili, wani xkʼana oj kʼotkon jastal weʼna. Wa xkʼana oj jkʼul estudiar ja Biblia». Lekxtayuj ja jkomo jbʼaji, ja yeʼn kʼe skʼul estudiar.

Ja smaloʼili, ja jpamilya yaʼawekan snebʼjel bʼa Biblia. Pe ja keʼn jchapatani jas oj jkʼuluk, mini machʼa sok mini jasa oj stim-on bʼa oj kakan snebʼjel. Wani xnaʼa ta och jmojtay ja xchonabʼ ja Dyos, ojni yajnay ja jastal jel yajbʼelon kaneli sok ojni yaki jun meran jpamilya. Jtukbʼes ja jsakʼanili, sok bʼa 1991 kiʼaj jaʼ.

JASTIK SLEKILAL KILUNEJ.

Wajyon jun kerem jel kʼakʼ, mi jas lek xkila sok jel xleʼa tiro, pe ja Yabʼal ja Dyos stukbʼeson. Ja wego wa xcholoyabʼ ja matik wa skʼanawe smaklajel ja rason laman bʼa Biblia. Kʼot aʼtijukon 23 jabʼil bʼa tyempo tsʼikan.

Bʼa jun tyempo, koltaniyon aʼtel ja bʼa niwan naʼits yiʼoje ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba bʼa México. Ti tiw jnaʼa sbʼaj ja Claudia, jun akʼix jel akʼax sok nupaniyonsok bʼa 1999. Tolabida wa xkayi tsʼakatal ja Jyoba yuja yaki jun lekil jmoji.

Jchawaniltikon wantikon koltanel bʼa jun kongregasyon bʼa lenguaje de señas mexicana sok wa xkoltaytikon ja matik mi xyabʼye kʼinali bʼa oj snaʼe sbʼaj ja Jyoba. Tsaʼan, lokjitikon koltanel man Belice. Ama ja il ja jsakʼaniltikon mi chaʼanyabʼaliluk, pe ay kiʼojtikon ja jastik wa xmakunikujtikoni. ¡Mini jas oj ya jtukbʼestikon ja it!

Sok ja tyempo, ja jnani cha kʼe skʼul estudiar sok yiʼaj jaʼ. Ja jbʼankili, ja xcheʼumi sok ja yuntikile taʼumantiʼexa bʼa Jyoba. Ja jmojik aʼtel ajyi, ja wego wanexa yaʼteltajel ja Dyos.

Ja smaloʼili, jujuntik ja bʼa jpamilya chamye yuj smul ja jel kʼakʼeʼi. Bʼobʼta jachni oj ekʼ jbʼaj ajyi ja keʼn lek mi jtukbʼes ja jmodo. Wa xkayi tsʼakatal ja Jyoba yuja skoltayon snajel sbʼaji sok ja xchonabʼi, sok yuja tsamalxta sjeʼajanki bʼa oj ki jun jsakʼanil jastal wa skʼana ja yeʼn.