Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 PILAN SJEJELIK

Jastal stojbʼesel jun abʼal kʼumal sbʼa negosyoʼik

Jastal stojbʼesel jun abʼal kʼumal sbʼa negosyoʼik

Ja bʼa 1 Corintios 6:1-8, ja jekabʼanum Pablo staʼa tiʼal sbʼaja tiroʼanel soka jmoj-aljeltiki. Bʼajtan, yala ja yeʼn mini lek yila yuja jujuntik smoj-aljelik ja bʼa Corinto wani xwaj yaʼe parte «ja ba sti sat ja maʼ ay yatel ja maʼ mi huas scʼuan ja Diosi» (bersikulo 1). Tsaʼan, kʼe ya rason sbʼaja abʼal kʼumaliki ti oj tojbʼexuk bʼa yojol ja kongregasyon sok mini tiʼuk bʼa matik ay yaʼtel. La jpaklaytik jujuntik jasunuk bʼa jas yuj staʼa tiʼal ja bʼa sjuʼun stsʼijbʼani sok tsaʼan oj kiltik jastik wa xbʼobʼ ekʼuk ama mi jaʼuk xkʼot sbʼaj mero sbʼaja jas yala ja Pablo.

Yajni la kʼetik kʼumal sok jun jmoj-aljeltik sbʼa negosyo, jastal bʼa sjeljel takʼin, bʼa jun tratoʼanel ma bʼa sjapjel luʼum, ja Jyoba wa skʼana oj jtojbʼestik ja jastal wa skʼana ja yeʼn, sok mi jaʼuk ja jastal wa xkʼana ja keʼntiki (Proverbios 14:12). Jastalni yala ja Jesús, masni lek ja oj jtojbʼestik wego bʼajtanto yuj oj ipaxuk (Mateo 5:23-26). Pe tristeni yaljel, jujuntik jmoj-aljeltik yajni wa xkʼeye jun kʼumal jelni sgustoʼe ja tiroʼaneli sok jani wa xwajye soka matik ay yaʼteli. Ja Pablo yala: «Ja jastal huanex xta squichtalajel abajex parte, ja mero smeranili, yuj ni jomel juntiro ja hua pensarexi». ¿Jas yujil? Pes yujni wa xbʼobʼ loʼiltaxuk ja tsamal sbʼiʼil ja Dyosi soka kongregasyoni. Pe bʼa mok ekʼuk jachuk, tʼilan oj jkʼuʼuktik ja rason it bʼa Pablo: «¿Mi ma mas lec ja lec huaxa cʼulanex ahuantar ja jas mi sbeju[ki?]» (bersikulo 7).

Ja Pablo cha staʼa tiʼal ja Dyosi yaʼunejkan ja kongregasyon bʼa wa xbʼobʼ tojbʼexuk chikan jas kʼumalil wa x-ajyi. Yala ja bʼa kongregasyoniki ay winik bʼa ajyelyujile snajel ja bʼa Biblia. Ja ansyanoʼiki chapubʼale bʼa oj ‹stojbʼese ja jastal aye› ja jmoj-aljeltik bʼa ‹jun wokol› ja bʼa sakʼanileʼi (bersikuloʼik 3 man 5). Ja Jesús yala bʼa stojbʼesel niwak abʼal kʼumalik, jastal lom slejel smul ja tuki sok loʼlanel ma elkʼanel, ojni bʼobʼ jkʼuluktik oxe jasunuk bʼa oj jtojbʼestik. Ja sbʼajtanili jani slejel modo stojbʼesel weʼn ita soka maʼ kʼeʼela sok kʼumali; ta mikʼa chapxi, ja xchabʼili jani stojbʼesel pilan ekʼele bʼa stiʼ sat june ma chabʼ testigo;  sok ta minikʼa xchapxi, ja bʼa yoxili jani wajel soka matik bʼajtan bʼej aye ja bʼa kongregasyoni, ja ansyanoʼiki (Mateo 18:15-17).

Kechan, ja ansyanoʼiki mini oj bʼobʼ yaʼe rasonik sbʼaja ley bʼa gobyerno ma rasonik sbʼaja negosyo. Cha mini oj yale ja jas mero oj skʼuluke bʼa stojbʼesel ja stiroʼe bʼa negosyoʼi ma bʼa luʼumi. Ja xchole ja ansyanoʼiki jani bʼa skoltajel ja matik wane tiroʼaneli bʼa yajel makunuk ja rasonik bʼa Biblia sok bʼa oj stojbʼese bʼa jun modo laman. Ta jelkʼa niwan ja kʼumali, bʼobʼta lekni oj sjobʼeyi ja biajante ma ja naʼits Betel bʼa taʼumantiʼik bʼa Jyoba. Pe ay jujuntik kʼumal bʼa mini ja wa xkʼot sbʼaj mero jas rason ja Pablo. La kiltik jujuntik.

Bʼa jujuntik ekʼele, bʼobʼta tʼilani oj ya jun demanda soka matik ay yaʼteli bʼa jachuk oj chapxuk jun kʼumal bʼa jun modo laman. Jastal bʼa skʼutsjel jun nupanel, ja maʼ oj yikan ja untiki, ja maʼ oj yayi takʼin ja untiki, skʼanjel takʼin bʼa jun seguro, ma bʼa oja bʼajukan jawa parte yajni wa xkʼot tikʼan jun komon negosyo ma luʼum, ma yajel kʼe sjuʼunil ja jas oj yikan ja untiki. Chomajkil, ayni ekʼeleʼik jun jmoj-aljeltik bʼobʼta tʼilani oj cha yayi jun demanda ja maʼ kʼulubʼal sok demandari bʼa jachuk oj staʼ skoltajel. *

Ja jmoj-aljeltik maʼ wa xwaj ya ekʼyi ja matik ay chaʼan xchol bʼa skʼulajelik jastal jaw mini wanuk skʼokjel ja rason bʼa Pablo, pe jaʼita ta ja jmoj-aljeltik jaw mi wa skʼana bʼa kechan oj tiroʼanuk. * Mokni chʼayuk jkʼujoltik ja jas mas tʼilan bʼa keʼntik: jani yajel chaʼanbʼuk ja sbʼiʼil ja Jyoba sok ajyel laman sok tsoman ja bʼa kongregasyoni. Pes ja stukil kʼotelotik ja keʼntik jastal nochumanotik bʼa Kristo jani ja yajal kʼujolal kiʼojtiki, jun yajal kʼujolal bʼa «mi ni oj yaa sbaj nihuana» (1 Corintios 13:4, 5; Juan 13:34, 35).

^ par. 2 Ta aykʼa bʼa jun ekʼele jun jmoj-aljeltik skʼulanyi jun chaʼan mulal sok pilan jmoj-aljeltik, jastal yixtalajel jun ixuk winik, ma smakʼa sok syajbʼeskani, ma milwani ma jel chaʼan ja elkʼanel skʼulani, mini ay smaloʼil ja yajel ekʼyi matik ay chaʼan yaʼteli, anima xkʼulaji kastigar ma xlutji preso.

^ par. 3 Bʼa oja nebʼ mas, kʼela ja La Atalaya 15 bʼa marzo bʼa 1997, slam 17 man 22, sok 15 bʼa octubre bʼa 1991, slam 25 man 28.