Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjakʼjelik bʼa 10 sjobʼjelik bʼa keremtik akʼixuk

 SJOBʼJEL 10

¿Oj maʼ bʼobʼ skoltayon ja keʼn ja Biblia?

¿Oj maʼ bʼobʼ skoltayon ja keʼn ja Biblia?

JAS YUJ JEL TʼILAN

Ja Biblia wa xyala ‹Dyos ni ya jak skʼujol ja maʼ stsʼijbʼan ja Yabʼali› (2 Timoteo 3:16). Ta meran ja it, anto ja Biblia wani xbʼobʼ stoja.

¿JAS OJA KʼULUK JA WEʼN?

Pensaraʼan ja it: ja David ti wan bʼejyel bʼa jun yal lugar bʼa yoj akwal. Pe yuja kʼikʼinal ayi, mi tojxiyuj ja bʼeji. Ja yeʼn chʼayta. Mini snaʼa jas tyempoʼil yiʼaj pilan bʼej.

Lekbʼi weʼnuka ja David, ¿jas oja kʼuluk?

KʼOTAN TEKʼAN SOK PENSARAʼAN

Aya wiʼoj tuktukil modo bʼa oja kʼuluk:

  1. Sjobʼjel bʼa wa xkan ja mero bʼeji.

  2. Yajel makunuk jun joko.

  3. Snochjelyi jawa bʼejyel spensarajel oj tojxukawuj ja bʼa wajuma.

Ja bʼa yoxil modo mini tʼun oj skoltaya.

Ja bʼa xchabʼil modo masni oj skoltaya yuja bʼa sbʼajtanili. Pes jun joko ojni makunukawuj bʼa snajtil ja bʼeji sok oj yijlabʼuk jawa bʼeji.

Ja Biblia ojni bʼobʼ skoltaya jastal jaw.

Ja libro it mas chonubʼali ojni bʼobʼ:

  • Stoja yajni wa x-ekʼabʼaj wokolik.

  • Skoltaya bʼa snajela bʼaj lek sok bʼa oj tojbʼan mas.

  • Sjeʼawi jas tikʼe sakʼanil ja mas leki.

 SJAKʼJELIK SBʼAJA SJOBʼJELIK MAS TʼILANIK JA BʼA JSAKʼANILTIKI

Yajni wa xkʼe jnebʼtik kʼumali, wa xkʼe katik sjobʼjelik:

  • ¿Jas yuj yaʼax ja satkʼinali?

  • ¿Jastal tojbʼel ja kʼanaliki?

Tsaʼan wa xkʼe katik sjobʼjelik sbʼaja jastik wa x-ekʼ jbʼajtiki:

¡Ja sjakʼjelik it tini wa xtax bʼa Biblia!

Jitsan ixuk winik wa xyalawe ja Biblia jun juʼun bʼa poko loʼilik sok kwentoʼik, ma junxa poko juʼun ma jel wokol yabʼjel stojolil. Pe ¿meran maʼ ja jaw? ¿Meran maʼ ja jas wa xyalawe ja ixuk winik sbʼaja Biblia? ¿Mi maʼ lom loʼlubʼaluke?

Jun sjejel, jitsan ixuk winik wa skʼuʼane ja Biblia wa xyala ja Dyosi tey bʼa skʼabʼ ja luʼumkʼinali. Pe ¿ay maʼ stojolil ja jaw? Ja luʼumkʼinal it jelxa jomel ay juntiro. Chikanxta bʼaʼa wa xkilatik okʼel sok wokolik, jitsan chamelik sok chamelchʼakel, pobreʼil sok desgrasyaʼik. ¿Yeʼn maʼ smul spetsanil ja it ja Dyos jel xyajtaniʼi?

¿Wan maʼ xa kʼana oja naʼ machʼa yajwalil ja luʼumkʼinal it? Ja sjakʼjel wa xyaʼa ja Biblia bʼobʼta jelni cham oja wabʼi.

Bʼobʼta awilata ja rasonik yiʼojan ja poyeto it tini elel bʼa Biblia. Ja taʼumantiʼik bʼa Jyoba skʼuʼuneje lek ja Biblia merani wa xtojwani, pes yujni «ja yabal ja Diosi, Dios ni ya jac scʼujol ja maʼ stzʼijba cani. [...] Ta mi cʼa tojuc ayotic, huas scomohuotic. Huas see quitic ja ba lequi» (2 Timoteo 3:16, 17). Paklay ja libro it, pes ama pokoxa, pe jeltoni xmakuni.