JAS YUJ JEL TʼILAN

Snajela bʼaj machun kʼotela soka jastik waxa kʼuʼani oj skoltaya bʼa oja naʼ jas oja kʼuluk yajni wana tʼenjel.

¿JAS OJA KʼULUK JA WEʼN?

Pensaraʼan ja it: ja Karen tey bʼa jun kʼin sok mito x-ekʼ lajune minuto yajni yabʼ jun kʼumal ja bʼa spatik bʼa wa snaʼa sbʼaj:

«¿Jas wanuka atuchʼil ja tiw?».

Yajni sutu sbʼaji, yila ja yamiga Yesica, bʼa yamanyuj chabʼ cerveza. Kʼapjiyi june sok aljiyabʼ: «Mixa yal untikuka. Ukʼan tʼunuk».

Ja Karen mi skʼana oj yuʼe, pe yamigani ja Yesica. Cha mini skʼana oj spensaraʼuk ja yamiga bʼa mi jas staʼa skʼujol. Chomajkil, ja Yesica jel lek smodo; sok ta ja yeʼn wa xyuʼaj, bʼobʼta mini ay smaloʼil. Ja Karen wa spensaraʼan: «Kechanta jun cerveza. Mi jachukuk jastal yabʼjel droga».

Lekbʼi weʼnuka ja Karen, ¿jas oja kʼuluk?

KʼOTAN TEKʼAN SOK PENSARAʼAN

Bʼa oja naʼ jas oja kʼuluk ja bʼa ekʼeleʼik it, ja weʼn tʼilani oja naʼa bʼaj lek. Soka it ti chʼikan snajel ja jastik waxa kʼuʼani. Ja jaw oj skoltaya sok oj ajyuka wip bʼa snajel jas oja kʼuluk sok mi jaʼuk ja jas oj yalawabʼ ja tuki (1 Corintios 9:26, 27).

Pe ¿bʼa oja taʼ ja tikʼe ipal jaw? Jani yajelyi sjakʼjel ja sjobʼjelik jakumi.

 1. ¿JASA TSATS WA XYA AJYUKON?

Snajel jastal jawa modo soka jas waxa naʼa skʼulajel masni oja jipa kʼujol bʼa weʼna.

SJEJEL BʼA BIBLIA. Ja jekabʼanum Pablo stsʼijbʼan: «Mix naa jastal oj cʼumanucon pero huax naa lec jasuncʼa huax yala ja yabal ja Diosi» (2 Corintios 11:5, 6). Yuja wani snaʼa sbʼaj lek ja Yabʼal ja Dyosi, tsatsni lek ajyi yajni kʼenaji. Mini yaʼakan ja jastik mi lek aljiyabʼi bʼa mixa oj sjip skʼujol (2 Corintios 10:10).

PAKLA ABʼAJ. Tsʼijbʼan jun jasunuk bʼa waxa naʼa skʼulajel.

Ja wego tsʼijbʼan june ja bʼa mas lek jawa modo (ta leka kʼujol, ta waxa kʼepa, ta wa xjipji akʼujol sok ta mi xwa ekʼ ora).

2. ¿JASA MI TSATS WA XYA AJYUKON?

Jastalni jun kadena wego wa xkʼuts ja bʼa ay syaji, ja jas waxa kʼuʼani soka jastal waxa naʼa bʼaji ojni jomuk ta waxa waʼakan oj syopesa ja jastik mi tsatsuk ay bʼa weʼna.

SJEJEL BʼA BIBLIA. Ja Pablo wani snaʼa ja jas mi tsats ay bʼa yeʼna. Ja yuj stsʼijbʼan: «Jel tzamal huax cab ja smandar ja Diosi ja ba mero jcʼujoli, Pero lajan soc suelto ayon juntiro. Tuctuquil xta ja jas huax cʼana jcʼuluqui, jaxa ba jcʼujoli, tzamal nique huas scʼana. Pero huan tox huaj naʼ, lajan soc mozo xa ayon yuj ja jmuli. Yibcʼabal ni ayon juntiro yuj ja jmula» (Romanos 7:22, 23).

PAKLA ABʼAJ. ¿Jastik maʼ junuk ja mi tsats wa xya ajyukon bʼa tʼilan oj kome?

 3. ¿JASTIK JKʼEL SAT KIʼOJ?

¿Oj maʼ kʼeʼan bʼa jun karro sok oja walyabʼ ja choperi bʼa lomxta aya ekʼ bwelta masan xchʼak ja sgasolina? Ja jaw tukni yabʼjela, ¿anke meran? Chomajkil, jelni karo oj elan.

¿Jasa wa sjeʼa? Ajyela kʼel sat wa xya naʼ bʼa oj elan kʼot soka wa sakʼanili. Ojni anaʼ bʼa wajuma sok jastal oj kʼotan.

SJEJEL BʼA BIBLIA. Ja Pablo stsʼijbʼan: «Ja ke‘ni wa la‘ajniyon [sok] wa‘ni xna‘a bʼa wajumona» (1 Corintios 9:26, YD). Ja yeʼn mini kechan smajlay chikan jas oj ekʼuk ja bʼa sakʼanili, ajyini skʼel sat sok jani waj skʼujol bʼa oj lajxukyuj stajel (Filipenses 3:12-14).

PAKLA ABʼAJ. Tsʼijbʼan oxe akʼel sat bʼa waxa kʼana oja taʼ ja bʼa jabʼil jakumi.

4. ¿JASTIK WA XKʼUʼAN?

Yajni ja weʼn waxa naʼa bʼaj lek sok snajel ja jas waxa kʼuʼani, tsʼunani lek oj ajyan jastal jun teʼ bʼa wa xkuchyuj ja tsatsal ikʼi.

Ta mixa naʼa jasa meran waxa kʼuʼani, mini oja naʼ jas oja kʼuluk. Jastalni ja tan camaleón wa stukbʼes ja yelaw ja bʼa wa x-ajyi ekʼi, ja weʼn jachni oj cha kʼuluk soka wa wamigoʼiki. Sok ja maʼ wa skʼulan jachuki, mini oj chijkajuk machun meran kʼotel.

Pe ta waxa naʼa jasa meran waxa kʼuʼani, ama chikan jas skʼulane ja tuki, ojni chijkajuk jas tikʼe kʼotela.

SJEJEL BʼA BIBLIA. Bʼobʼta ja Daniel junto yal kerem yajni pilji soka spamilya. Pe ama jachuk, ‹yalani ja bʼa skʼujol› bʼa oj skʼuʼuk ja sleyik ja Dyosi (Daniel 1:8). Ja yeʼn skʼanani oj ajyuk toj sok jani yiʼaj ja jas wa skʼuʼani.

PAKLA ABʼAJ. ¿Jastik waxa kʼuʼan? Jun sjejel: ¿Wan maʼ xa kʼuʼan bʼa Dyos? ¿Jas yuj? ¿Jasa yaʼuneja kʼokxan bʼa sakʼan ja yeʼn?

¿Wan maʼ xa kʼuʼan ja smandarik ja Dyos bʼa ajyel toj bʼa wa lekilal weʼna? Ta wankʼa, ¿jas yuj?

Ja wego tsaʼa, ¿jasa waxa kʼana oj kʼotani: jun yal poʼoj bʼa wa sjuʼu el ja ikʼi, ma jun teʼ bʼa wa xkuchyuj ja mero tsatsal ikʼi? Ta waxa kʼana oj kʼotan jastal jun teʼ, kʼujolan bʼa snajela bʼaj lek. Ja jaw oj skoltaya bʼa sjakʼjel ja sjobʼjel it: ¿Machun meran kʼotelon?