Ja bʼa slujmal Siria, ajyi jun yal akʼix israʼelenya bʼa najat yaʼakan ja spamilya. Ja yal akʼix it ja iji och yuja kʼakʼanumik bʼa Siria, sok kʼot yaʼtijum ja xcheʼum jun olomal bʼa kʼakʼanum sbʼiʼil Naamán. Pe ja yal akʼixi yaʼteltay ja Jyoba anima miyuk ja ixuk winike bʼayi.

Ja Naamán ayiʼoj jun kistal chamel ja bʼa sbʼakʼteli sok jel yaj juntiro. Ja yal akʼixi skʼanani oj skoltay. Ja yeʼn yala yabʼ ja xcheʼum ja Naamán: «Ay maʼ wa xnaʼa sbʼaj bʼa mas lekxa oj ajyuk jawa tatami. Ja bʼa Israel ay jun aluman bʼa Jyoba wa sbʼiʼilan Eliseo. Ja yeʼn oj bʼobʼ stojbʼes jawa tatami».

Ja xcheʼum ja Naamán yala yabʼ ja statam ja jas aljiyabʼ yuja yal akʼixi. Ja yeʼn wani skʼana oj skʼuluk chikan jasunuk bʼa oj tojbʼuk, ja yuj waj man Israel bʼa snaj ja Eliseo. Ja Naamán spensaraʼan yajni xkʼoti jelni tʼilan oj iljuk yuja Eliseo. Pe mini yeʼn el ja Eliseo, kechan sjeka jun yaʼtijum bʼa wajel staʼ loʼil sok yaljelyabʼ: «Kaʼax sok muku bʼaj juke ekʼele ja bʼa yok jaʼ Jordán. Sok tixa oj tojbʼan».

 Ja Naamán mi lek yabʼi. Ja yeʼn yala: «Ja keʼn jpensaraʼan ja aluman it oj ya tojbʼukon kechanta oj skʼumuk ja sDyos ma oj sniktalaʼuk ja skʼabʼ sbʼaja keʼn. Pe ja jas kechan yalakabʼi jani wajel ja bʼa yok jaʼ jaw bʼa Israel. Ayni kiʼojtik lekil yok jaʼik ja bʼa Siria. ¿Jas yuj mi xbʼobʼ wajkon ja tiw?». Ja Naamán jel tajki sok tixa el ja bʼa snaj ja Eliseo.

Ja yaʼtijumik ja Naamán skoltaye bʼa a-spensaraʼuk lek. Yalawe yabʼ: «¿Anke ojni akʼuluk chikan jasa bʼa oj tojbʼan? Mini wokoluk ja jas wa skʼanawi ja aluman it. ¿Jas yuj mixa kʼulani?». Ja Naamán skʼuʼan, tixa waj ja bʼa yok jaʼ Jordán sok smuku sbʼaj juke ekʼele. Yajni el ja bʼa sjukil ekʼele, ja Naamán tojbʼita. Jelxani gustoʼay sok kumxi bʼa yajelyi tsʼakatal ja Eliseo. Yala yabʼ: «Ja wego wa xnaʼa ja Jyoba yeʼnani ja Dyos smeranili». Ja Naamán tojbʼelxa kumxi ja bʼa snaji. ¿Jastal maʼ yabʼ ja yal akʼix israʼelenya yajni yila?

«Jel toyjiya juntiro pero jaʼ ni ba sti ja yal untic jumasa, jaʼ sti ja maʼ huan to chuuneli» (Mateo 21:16).