Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjejelik wa xbʼobʼa nebʼ ja bʼa Biblia

 SJEJEL 40

Ja David soka Goliat

Ja David soka Goliat

Ja Jyoba yala yabʼ ja Samuel: «Kaʼax bʼa snaj ja Jesé. June ja bʼa yuntikil yeʼnxa oj kʼot mandaranum». Tixa waj ja Samuel. Yajni yila ja bʼankilali, spensaraʼan: «Bʼobʼta jani ja kerem it ja maʼ tsaʼubʼali». Pe ja Jyoba yala yabʼ ja Samuel mi yeʼnuk, sok xcholo yabʼ: «Ja keʼn ja wa xkila ja jastal kʼotel jun ixuk winik, mi jaʼuk ja splanta».

Ja Jesé yiʼajanyi ja Samuel ja pilan wake skeremtik. Pe ja Samuel yala: «Mini june bʼa yeʼnle stsaʼunej ja Jyoba. ¿Ayto maʼ pilan?». Ja Jesé sjakʼa: «Kechan wa xkan ja ijtsʼinali, ja David. Wan stalnajel ja chejiki». Yajni jul ja David, ja Jyoba yala yabʼ ja Samuel: «¡Yeʼn ja it!». Anto ja Samuel stʼoloyi aseyte ja bʼa yolom ja David. Jachuk tsaji bʼa oj kʼotuk mandaranum bʼa Israel.

Tʼusan tsaʼan, ja israʼelenyo och tiroʼanuke soka filisteoʼik. Ja filisteoʼik ayiʼoje jun skʼakʼanume jel chaʼan juntiro, sbʼiʼil Goliat. Kʼakʼu kʼakʼu, wa stselay ja israʼelenyo sok wa xyawan: «Jekawikjanki jun winik bʼa oj tiroʼanuk jmok. Ta skʼulanon ganar, ojni kʼotkotikon amosoʼex. Pe ta keʼn jkʼulan ganar, ojni kʼotanik jmosotikon».

Yuja kʼakʼanume ja smoj-alijeliki, ja David waj yakan swaʼele ja bʼaye. Ti yabʼ ja yawanel ja Goliat, jaxa David yala: «¡Keʼn oj tiroʼanukonsok!». Ja Saúl yala: «Jelto yal kerema». Ja David sjakʼa: «Ojni skoltayon ja Jyoba».

 Jaxa Saúl yayi majan ja syam skʼabʼ bʼa kʼakʼanel, pe ja David yala: «Mi xbʼobʼ tiroʼanukon soka it». Ja yuj ja David yiʼaj ja sjimichʼi. Waj bʼa jun yok jaʼ, stsaʼa joʼe bʼilitsʼ ton sok xchʼika bʼa smorral. Tixa waj ajnel ja bʼay ja Goliat. Ja Goliat awani: «¡La il, ja weʼn yal kerem! Oj ka swaʼeluka ja yal chanik soka kʼakʼal chanteʼik». Ja David mini tʼun xiwel sjakʼayi: «Ja weʼn jakela tiroʼanel sok jun espada sok jun lansa, pe ja keʼn oj tiroʼanukon bʼa sbʼiʼil ja Jyoba. Mini weʼn wana tiroʼanel jmoktikon, jani wana tiroʼanel soka Dyosi. Ja matik tey ili ojni yil-e ja Jyoba mas jel ja yip yuj jun espada ma jun lansa. Ja yeʼn oj yaʼex bʼa jkʼabʼtikon».

Jaxa David xchʼika jun ton ja bʼa sjimichʼi sok stsʼaʼa spetsanil yip. Soka skoltanel ja Jyoba, ja toni tojxta waji sok ti och bʼa spatan ja Goliat. Jaxa Goliat toj chamel koʼi. Anto ja filisteoʼiki spakawe ajnel bʼa mi oj miljuke. Jaxa weʼn, ¿wan maʼ xa jipa kʼujol bʼa Jyoba jastal ja David?

«Ja cristiano, mi ni oj bob yujila pero ja Diosi, oj ni bob yujila. Ja Diosi huax bob yuj spetzanil» (Marcos 10:27).