Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjejelik wa xbʼobʼa nebʼ ja bʼa Biblia

 SJEJEL 38

Ja Jyoba yayi yip ja Sansón

Ja Jyoba yayi yip ja Sansón

Jitsan israʼelenyoʼik cha kʼe yaʼteltaye kʼulubʼal dyosik. Ja yuj, ja Jyoba yaʼakan ja swinkil Filistea a-skʼuluke mandar ja chonabʼ Israel. Pe ajyi jujuntik israʼelenyo bʼa syajtaye ja Jyoba, jastal ja Manóah. Ja yeʼn soka xcheʼumi mey yuntikile. Jun kʼakʼu, ja Jyoba sjeka jun yanjel bʼa waj yalyabʼ jachuk ja xcheʼum ja Manóah: «Oj ayuk juna kerem bʼa oj skoltay ja israʼelenyo bʼa skʼabʼ ja filisteoʼiki. Ja yeʼn oj kʼot jun nazareo». ¿Wan maʼ xa naʼa machtik wajye ja nazareoʼiki? Kʼotye ixuk winik bʼa yaʼteltaye ja Jyoba bʼa jun modo chaʼanyabʼalil sok mi xbʼobʼ skʼutse ja stsoʼotsil yolome.

Ekʼ ja tyempo, ajyi ja skerem ja Manóah. Ya sbʼiʼiluk Sansón. Yajni kʼiʼi, ja Jyoba jel yayi yip. Jaʼita soka skʼabʼi, wa xbʼobʼ smil jun choj. Jun ekʼele, smila stuchʼil 30 filisteoʼik. Ja yuj ja filisteoʼiki yilkʼujolane sok skʼanawe snajel jastal oj smile. Jun akwal, yajni ja Sansón ti wan wayel bʼa chonabʼ Gaza, ja skontraʼanumiki wajye bʼa spwertaʼil ja chonabʼi. Ti kan smajlaye tiw bʼa oj smile ja bʼa saʼan sakbʼeli. Pe ja bʼa nalan akwali, ja Sansón kʼeʼi, waj ja bʼa spwertaʼil ja chonabʼ sok sjechaʼel. Tixa yaʼa bʼa stejlubʼ sok yiʼajkʼe man xchaʼanil ja wits mojan bʼa Hebrón.

Tsaʼan, ja filisteoʼiki waj staʼe loʼil ja smakbʼen ja Sansón, ja Dalila, sok yalawe yabʼ: «Oj tupatikon sok jitsan mil sat plataʼik ta anaʼa jas yuj jel ja yip ja Sansón. Wa xkʼana oj jyamtikon sok oj chʼiktikon bʼa preso». Ja Dalila wani skʼana ja takʼini, ja yuj ochni akwerdoʼa. Ja bʼajtanto, ja Sansón mi skʼana yaljelyabʼ ja Dalila jas yuj jel ja yipi. Pe ja Dalila mini yaʼakan sjobʼjelyi sok masan ya elyi stiʼ. Ja Sansón yala yabʼi: «Mini bʼa kʼutsubʼalki ja stsoʼotsil kolomi yujni nazareoʼon. Ta kʼutsjiki, ojni chʼayuk ja kipi». ¿Anke mini lekuk yuja Sansón yala yabʼ ja Dalila?

Jaxa ja Dalila tixta yala yabʼ ja filisteoʼiki: «¡Jnaʼata jas yuj jel ja yipi!». Ja yeʼn yaʼakan aʼochuk swayel ja Sansón bʼa sat yechmal. Tixa spayajan june bʼa oj skʼutsyi ja stsoʼotsil yolomi. Anto ja Dalila yawan:  «¡Sansón, it bʼayejul ja filisteoʼiki!». Ja yeʼn yaʼa sbʼaj, pe mixa ay yip yabʼi. Ja filisteoʼiki syamawe, yawe eluk ja sati sok xchʼikawe bʼa preso.

Jun kʼakʼu, jitsan mil filisteoʼik stsomo sbʼaje ja bʼa stemplo ja sdyose Dagón. Ti awaniye yaljel: «¡Ja jdyostiki yaʼata bʼa jkʼabʼtik ja Sansón! ¡Awik eljan bʼa oj kixtalaʼuktik!». Ti yaʼawe tekʼan bʼa snalan ja chabʼ yojyal naʼitsi sok och stseʼlaye. Ja Sansón yala tsats lek: «Ah, Jyoba, awa pabor, aki jun ekʼele mas ja kipi». Yuja cha kʼita ja stsoʼotsil yolomi, ti sjutbʼin sok spetsanil ja yip ja yojyal ja templo. Jaxa naʼitsi mokʼi sok spetsanil ja matik teye tiw chʼak chamuke. Sok cha cham ja Sansón.

«[Wa xbʼobʼ] jkʼuluk spetzanil ja jastik junuki stzʼakatal ja ma‘ wa xya‘a ki‘ ja kipi» (Filipenses 4:13, YD).