Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjejelik wa xbʼobʼa nebʼ ja bʼa Biblia

Skʼeʼulabʼil ja bʼa xetʼan 6

Skʼeʼulabʼil ja bʼa xetʼan 6

Ja israʼelenyoʼik kʼotye ja bʼa Luʼum Kʼapubʼali, jaxa tabernáculo jani kʼot ja mero lugar bʼa wa xyaweyi stoyjel ja Jyoba. Ja sacerdoteʼik wa sjeʼawe ja Ley, jaxa jwesik wa stojowe ja chonabʼ. Ja bʼa xetʼan it wa sjeʼa ja jas wa stsaʼa skʼulajel june sok ja jas wa skʼulani wani xbʼobʼ syam ja sakʼanile ja tuki. Ja israʼelenyoʼik ayiʼoje jun cholal bʼa Jyoba soka smoji. Chiktes ja jastik lek skʼulane ja bʼa slugare ja Débora, ja Noemí, ja Josué, ja Ana, ja yakʼix ja Jefté soka Samuel. Ala bʼa jujuntik mi israʼelenyoʼuke, jastal ja Rahab, ja Rut, ja Jael soka gabaonitaʼik, yalawe ti ajyel bʼa sparte ja israʼelenyoʼik yujni wa snaʼawe wa xkoltajiye yuja Dyosi.

JA BʼA XETʼAN IT

SJEJEL 29

Ja Jyoba stsaʼa ja Josué

Ja Josué ajiyi tojelal yuja Dyosi bʼa cha wani xbʼobʼ skoltayotik ja keʼntiki.

SJEJEL 30

Ja Rahab snakʼa ja tsʼelsatinumik

Ja sbardaʼil ja Jericó chʼak jemuk. Ja snaj ja Rahab mi jemi, anima tey bʼa sbardaʼil ja chonabʼ.

SJEJEL 31

Ja Josué soka swinkil Gabaón

Ja Josué skʼanayi ja Dyos aya kʼot tekʼan ja kʼaʼuji. ¿Jakʼji maʼ ja yorasyon yuja Dyosi?

SJEJEL 32

Jun ajkʼach tejkʼanubʼal sok chabʼ ixuk mi xiwye

Ja Josué chami, jaxa israʼelenyoʼik kʼe yaʼteltaye kʼulubʼal dyosik. Ja jaw yijan wokolik, pe koltajiye yuja jwes Barac, ja aluman Débora soka Jael bʼa ayiʼoj jun estaka bʼa karpa.

SJEJEL 33

Ja Rut soka Noemí

Chawane biguda kumxiye bʼa Israel. June ja bʼa ixuke it, ja Rut, waj aʼtijuk bʼa jun alaj. Ti snaʼa sbʼaj tiw ja Boaz.

SJEJEL 34

Ja Gedeón skʼulan ganar ja Madián

Ja israʼelenyoʼik skʼanaweyi skoltajel ja Jyoba yujni jel wa x-aji wokolanuke yuja swinkil Madián. Ja Gedeón kechanta jun chʼin kʼole ja skʼakʼanumi, ¿jastal lek skʼulan ganar ja 135,000 kʼakʼanumik?

SJEJEL 35

Ja Ana skʼanayi jun skerem ja Jyoba

Ja Elcaná wa xyiʼaj och ja Ana, ja Peniná soka yuntikil bʼa stoyjel ja Jyoba bʼa tabernáculo bʼa Siló. Ja tiw, ja Ana skʼanayi jun skerem ja Jyoba. Ekʼ jun jabʼil, ajyi ja Samuel.

SJEJEL 36

Ja jas skʼapa ja Jefté

¿Jasa skʼapa ja Jefté? ¿Jas yuj yaʼa ja kʼapjelal jaw? Yajni yabʼ ja yakʼix ja jas skʼapa ja stati, ¿jasa skʼulani?

SJEJEL 37

Ja Jyoba skʼuman ja Samuel

Ja chawane yuntikil ja mero olomal sacerdote Elí cha kʼotele sacerdote ja bʼa tabernáculo. Mini skʼuʼane ja sleyik ja Dyosi. Ja kerem Samuel tukni lek ja yeʼn, sok bʼa jun akwal kʼumaji yuja Jyoba.

SJEJEL 38

Ja Jyoba yayi yip ja Sansón

Ja Dyos yayi yip ja Sansón bʼa tiroʼanel soka filisteoʼik, pe yajni ja Sansón stsaʼa skʼulajel bʼa mi lekuk, ja filisteoʼik syamawe.