Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 SJEJEL 17

Ja Moisés stsaʼa yaʼteltajel ja Jyoba

Ja Moisés stsaʼa yaʼteltajel ja Jyoba

Yajni tito aye bʼa Egipto, ja spamilya ja Jacob kʼot sbʼiʼiluke israʼelenyo. Tsaʼan yajni ja Jacob soka José chamye, jun yajkʼachil faraón kʼe ya mandar. Ja yeʼn xiwi yujni ja israʼelenyoʼiki wanxta ajyel mas yipe yuja swinkil Egipto. Ja yuj ja israʼelenyo aji ochuke mosoʼil. Tʼenjiye skʼulajel lagriyo sok aʼtel kongana bʼa alajik. Anima wanxta xtʼenjiye aʼtel, ja israʼelenyo mas wane pojxel. Yuja mini lek yila ja faraón, yaʼa mandar smiljel yibʼanal ja pojkum yal keremtik israʼelenyo, pe miyuk ja yal akʼixuki. ¿Xiwye maʼ ja israʼelenyo?

Jun ixuk israʼelenya sbʼiʼil Jokébed ajyi jun tsamal yal. Bʼa stalnajel, ti yaʼa bʼa jun moʼoch bʼa yoj kʼaʼemaltik ja bʼa yok jaʼ Nilo. Ja Míriam, ja smoj-alijel ja yal alatsi, ti kan mojan bʼa skʼeljel jas oj ekʼuk.

Ja yakʼix ja faraón waj atnel sok ti yila ja moʼochi. Ja bʼa yojoli yila tey jun yal alats wan okʼel sok snaʼa syajulal. Ja Míriam sjobʼoyi: «¿Oj maʼ akʼan oj waj jleʼ jun ixuk bʼa yajel kʼiʼuk ja yal  kerem bʼa wa parte weʼna?». Ja yeʼn skʼana. Jaxa ja Míriam waj spayjan ja snani. Ja yakʼix ja faraón yala yabʼ ja Jokébed: «Iʼaj och ja yal alats it, talnayki sok ti oj tupaʼa».

Yajni ja yal kerem mixa xchuni, ja Jokébed waj yakanyi ja yakʼix ja faraón. Ja yeʼn ya sbʼiʼiluk Moisés sok ya kʼiʼuk jastal yal yeʼna. Ja Moisés kʼi jastal yunin ja faraón sok wani xbʼobʼ ajyukyuj chikan jas wa skʼana. Pe mini tʼun chay skʼujol bʼa Jyoba. Ja Moisés wa snaʼa jun israʼelenyo, mi sbʼajuk bʼa Egipto. Sok jani stsaʼa yaʼteltajel ja Jyoba.

Yajni ayiʼoj 40 jabʼil, ja Moisés spensaran skoltajel ja xchonabʼi. Jun kʼakʼu, yila jun swinkil Egipto wan smakʼjel jun moso israʼelenyo. Yajni yila, ja Moisés juneta yayi ja swinkil Egipto sok smila. Tixa snakʼa bʼa jijkabʼ ja skwerpo. Jaxa yajni yabʼ ja faraón, yala amiljuk ja Moisés. Ja yeʼn spaka ajnel man Madián. Ja tiw talnaji yuja Jyoba.

«Jaxa Moisesi, [...] aaji qʼuiuc yuj ja [yakʼix] ja rey ba Egipto. [...] Pero ja yen ja Moisesi mi ni tʼun yala oj snanuca. Mas bi lec, anima bi huax yiaj huocol, siquiera oj och cuenta soc ja yuntiquil ja Diosi» (Hebreos 11:24, 25).