Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjejelik wa xbʼobʼa nebʼ ja bʼa Biblia

 SJEJEL 15

Ja Jyoba mi chʼay skʼujol bʼa José

Ja Jyoba mi chʼay skʼujol bʼa José

Yajni ja José tey bʼa preso, ja faraón, mandaranum bʼa Egipto, ay jastik swaychin. Pe mi maʼ snaʼa xcholjelyabʼ ja stojoli. Anto jun moso yala yabʼ ja faraón wani snaʼa xcholjel ja José. Jaxa faraón wegoxta sjeka spayjel.

Ja faraón sjobʼoyi: «¿Oj maʼ bʼobʼa walkabʼ jas wa stojolan ja jwayichiki?». Ja José sjakʼa: «Jel oj ajyuk waʼelal ja bʼa Egipto snajtil ja juke jabʼil, tsaʼan oj ajyuk juke jabʼil waʼin. Tsaʼa june maʼ bibo bʼa a-snol waʼelal bʼa mi oj cham waʼin ja chonabʼi». Ja faraón sjakʼa: «¡Weʼn wa xtsaʼawa! Weʼn oj kʼotan ja xchabʼil winik mas ay yip ja bʼa Egipto». Pe ¿jas yuj ja José snaʼa jas wa stojolan ja swayichik ja faraón? Yujni yeʼn koltani ja Jyoba.

Ja José snolo waʼelal snajtil ja juke jabʼili. Tsaʼan, ajyi waʼin bʼa yibʼanal ja luʼumi, jastalni yalunej ja José. Kʼotye ixuk winik bʼa tuktukil lugar bʼa smanjel waʼelal. Ja stati, ja Jacob, yabʼ ay waʼelal ja bʼa Egipto. Tixa sjeka ja 10 yuntikil bʼa smanjel swaʼele.

Ja yuntikil ja Jacob waj yil-e ja José, jaxa yeʼn wego snaʼa sbʼaj ja smoj-alijeliki. Pe ja yeʼnle mi snaʼawe sbʼaj. Koʼye tinan bʼa stiʼ sat ja José, jastalni swaychin yajni keremto. Wani skʼana snajel ta wanto x-ilkʼujolaji, ja yuj yala: «Ja weʼnlexi tsʼelsatinumex. Kechan jaka wilex ta mey yip ja jchonabʼtikoni». Ja yeʼnle sjakʼawe: «¡Mi tsʼelsatinumotikon! Ti jbʼajtikon bʼa Canaán. Ayotikon 12 ajyi, pe ja juni chami, jaxa ijtsʼinali ja kanel soka  jtatikoni». Ja José yala: «Iʼawikjanki jawa wijtsʼinexi sok ti oj jkʼuʼuka wilexa». Anto tixa kumxiye ja bʼa snaj ja state.

Cha chʼak ja swaʼeleʼi. Ja yuj, ja Jacob cha sjeka ja yuntikil man Egipto. Ja ekʼele it yiʼaje och ja yijtsʼine Benjamín. Bʼa oj ya och probar ja smoj-alijeliki, ja José ti snakʼa ja skopa bʼa plata bʼa sakoʼil waʼelal yiʼoj ja Benjamín sok sloko yeʼn yelkʼan. Yajni ja yaʼtijumik ja José ti staʼawe ja kopa bʼa sako ja Benjamín, mini skʼuʼane ja smoj-alijeliki. Skʼanaweyi ja José bʼa akʼulajuke kastigar yeʼnle, pe miyuk ja Benjamín.

Jachuk ja José snaʼa tukbʼita ja smodoʼe. Mixa kuchyuj mas, kʼe okʼuk sok yala: «Keʼnon ja José, jawa moj-alijelexi. ¿Sakʼanto maʼ ja jtati?». Ja smoj-alijeliki jel cham yabʼye. Ja José yala yabʼye: «Mok chamuka kʼujolex yuja jas akʼulanexki. Ja Dyos yeʼn sjekawonjan ja il bʼa skoltajel jawa sakʼanilexi. Ja wego, ¡nutsubʼajik!, iʼajikjanki ja jtati».

Ja smoj-alijelik ja José wajye bʼa snaje bʼa yaljelyabʼ ja stateʼi sok yijel och man Egipto. Ja José soka stati cha kʼot ajyuke lajan ama ekʼta jitsan jabʼil sjipunejkan sbʼaje.

«Mi cʼa xa cʼulanex perdonar ja hua mojexi, jach ni ja hua Tatex tey ba satqʼuinali, mi ni oj scʼul perdonar ja hua mulexa» (Mateo 6:15).