Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Sjejelik wa xbʼobʼa nebʼ ja bʼa Biblia

 SJEJEL 79

Ja Jesús skʼulan jitsan milagro

Ja Jesús skʼulan jitsan milagro

Ja Jesús jak ja bʼa luʼum bʼa xcholjel ja lekil rason sbʼaja sGobyerno ja Dyos. Chomajkil, ja Jyoba yayi yip bʼa skʼulan milagroʼik sok bʼa sjejel ja jas oj skʼuluk yajni xkʼot jun mandaranum. Jun sjejel, ja Jesús bʼobʼ ya tojbʼuk chikan jas chamel. Chikan bʼa waj ekʼ, ja matik maloʼayi skʼanaweyi skoltajel, sok ja yeʼn ya tojbʼuk spetsanil. Ya yil kʼinal ja matik mi x-ilwani, ya yabʼ kʼinal ja maʼ mi xyabʼi sok ya bʼejyuk ja matik mi xnijki ja skwerpoʼe. Sok kechanta wa syamaweyi ja snich skʼu ja Jesús wa xtojbʼiye. Ja Jesús cha ya eluk ja pukujiki. Ja ixuk winik snochowe ekʼ chikan bʼaʼa, sok ja yeʼn tolabida skoltay, anima ja yajni wa skʼana oj ajyuk stuchʼil.

Jun ekʼele, yiʼaje och jun winik mi xnijki ja skwerpo ja bʼa naʼits bʼay ja Jesús. Pe yuja jel jitsan ja ixuk winiki, mini bʼobʼ ochuke. Ja yuj sjotowe ja yolom naʼits bʼa yawe koʼ man bʼay ja Jesús. Anto, ja Jesús yala yabʼ ja maʼ mi xnijki ja skwerpo: «Kʼeʼan sok bʼejyan». Yajni kʼe bʼejyuk, jel cham yabʼye ja ixuk winik.

Bʼa pilan kʼakʼu, ja Jesús ti kʼotum bʼa jun lugar, sok 10 winike wan kʼaʼel ja sbʼakʼtele awaniye najat lek: «¡Jesús, koltayotikon!». Ja bʼa tyempo jaw, ja matik wan kʼaʼel ja sbʼakʼtele mi xbʼobʼ mojxuke soka ixuk winik. Chomajkil, ja Ley bʼa Jyoba wa xyala ja matik wan kʼaʼel ja sbʼakʼtele tʼilani oj wajuke ja bʼa templo ja yajni xtojbʼiye. Ja yuj ja Jesús yalyabʼ awajuke tiw. Yajni wajume ja bʼa templo, ja winike tojbʼiye.  Yajni june bʼa yeʼnle yabʼ tojbʼi, kumxi bʼa jak yayi tsʼakatal ja Jesús sok bʼa stoyjel ja Dyosi. Ja bʼa 10 matik tojbʼiyeʼi, kechan june kumxi bʼa yayi tsʼakatal ja Jesús.

Ay jun ixuk bʼa ayxa 12 jabʼil maloʼay sok jelni skʼana oj tojbʼuk yujni mixa kuchyuj mas. Ja yuj xchʼika sbʼaj ja bʼay ja ixuk winik bʼa mojxel och bʼa spatik ja Jesús sok syamani ja snich ja skʼuʼi. Ja bʼa jutsʼin jaw, tojbʼi. Anto, ja Jesús sjobʼo: «¿Machʼa syamawoni»? Ja ixuki jel xiwel ay, pe mojxi oche sok xcholoyabʼ ja jas wan ekʼel sbʼaji. Ja Jesús yayi kulan skʼujol sok yalyabʼ: «Kala xep, kaxa gusto lek».

Jun winik chaʼan xchol sbʼiʼil Jairo skʼanayi ja Jesús: «Kaʼax ja bʼa jnaji. Yujni ja yal kakʼixi jel maloʼay». Pe bʼajtanto oj kʼotuk ja Jesús ja bʼa snaj ja Jairo, cham ja yal akʼixi. Yajni kʼoti, ja Jesús yila jel jitsane ja matik wane okʼel soka spamilya ja Jairo. Ja Jesús yala yabʼye: «Mok okʼanik, kechan wan wayel». Anto syamayi ja skʼabʼ ja yal akʼix sok yala yabʼ: «Yal akʼix, ¡kʼeʼan!». Ja yal akʼix wego kʼeʼi, sok ja Jesús yala yabʼ ja snan stat ayaweyi tʼun swaʼel. ¡Pensaraʼan jastal maʼ yabʼye ja snantati!

«Ti co jan sbaj ja Espíritu Santo con todo yip, jayuj jel tzamal ja jas scʼulan eqʼue. Como tzaubal yuj ja Diosi, bob ya el libre spetzanil ja maʼ tey ba yib scʼab ja tan diablo» (Hechos 10:38).