Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 SJEJEL 70

Ja anjelik yalawe ja spojkelal ja Jesús

Ja anjelik yalawe ja spojkelal ja Jesús

Ja gobyerno bʼa mandaranel Roma, ja César Augusto, yaʼa mandar ja judíoʼik awajuke ja bʼa lugar pojkiye bʼa ochel juʼun. Ja yuj ja José soka María wajye man Belén, yujni ja spamilya ja José ti sbʼaje tiw. Pe jaxani styempoʼil oj ajyuk yal ja María.

Yajni kʼotye ja bʼa Belén, ja kechan lugar staʼawe bʼa jijliye tini bʼa wa xnolxi chanteʼik, sok ti pojki tiw ja Jesús. Ja María sbʼechʼa sok kʼunil kʼuʼuts sok ti yaʼa bʼaʼan bʼa jun kanoga.

Mojan ja bʼa Belén, jujuntik talnachej wane stalnajel ja xcheje snajtil akwal ja bʼa jobʼ. Junta chʼaykʼujol, yilawe jun anjel, sok yilawe ja slijpelal sbʼaja stoyjelal ja Jyoba bʼa sutanal ja bʼaye. Ja talnachejiki jel xiwye, pe ja anjeli yala: «Mok xiwanik, ay jas jel tsamal oj kala wabʼyex. Ja Mesías pojkita ja wego bʼa Belén». Ja bʼa jutsʼin jaw, sjeʼa sbʼaj jitsan  anjel ja bʼa satkʼinal bʼa wane yaljel: «Stsʼakatal ja Dyos bʼa satkʼinali sok lamanil ja bʼa luʼumi». Anto tixa xchʼaya sbʼaje. ¿Jasa skʼulane ja talnachejiki?

Ja talnachejiki och yal sbʼaje: «Wajtikik wego man Belén». Wegoxta wajye sok ti staʼawe ja José soka María ja bʼa wa xnolxi chanteʼik soka yal yawal alatsi.

Spetsanil ja matik yabʼye ja jas aljiyabʼye ja talnachejik yuja anjeli jelni cham yabʼye. Ja María jelni kan spensaraʼuk ja yaljelik bʼa anjeli sok mi chʼay skʼujol. Tixa kumxiye ja talnachejik soka xchejeʼi, wane yajelyi tsʼakatal ja Jyoba yuj spetsanil ja jas yilawe soka jas yabʼye.

«Ja queni ti coelon jan ja ba stzʼeel ja Dios Tatali. Mi quen cala oj jacon ja ili» (Juan 8:42).