Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 SJEJEL 73

Ja Juan xchapa ja bʼej sbʼaja Jesús

Ja Juan xchapa ja bʼej sbʼaja Jesús

Ja Juan jani kʼot snantat ja Zacarías soka Elisabet. Ja Jyoba ya och aluman sok ya makunuk bʼa yaljelyabʼ ja ixuk winik bʼa ojxta jak ja Mesías. Pe ja yeʼn mi ti xcholo ekʼ bʼa chonabʼik ma bʼa sinagogaʼik, ti xcholo ekʼ bʼa takin kʼinal. Jitsan ixuk winik bʼa Jerusalén sok bʼa spetsanil ja Judea wa xwajye smaklajel ja Juan. Ja yeʼn yala yabʼye tʼilani oj yaʼekan skʼulajel ja jastik mi lekuk bʼa oj yawe gustoʼaxuk ja Dyosi. Ja yuj jitsan sutxi skʼujole soka smuleʼi. Jaxa Juan chʼak ya yiʼ jaʼ bʼa Jordán.

Ja Juan yiʼaj jun sakʼanil bʼa sbʼisol. Skʼutes sbʼaj sok stsoʼotsil camello sok yabʼan jachʼbʼen sok yaʼal chabʼ. Ja ixuk winiki skʼanawe snajel mas sbʼaja yeʼn. Jachuk ja fariseoʼiki soka saduceoʼik bʼa jel niwan xyaʼa sbʼaje, waj yile. Jaxa Juan yal yabʼye: «Tʼilani oj sutxuk akʼujolex sok oja tukbʼes abʼajex. Jel xa toyobʼajex yuja waxa walawex yuntikilex ja Abrahán, pe ja jawi mi wa stojolan yuntikilex ja Dyos».

Jitsan ixuk winik sjobʼoweyi ja Juan: «¿Jas oj jkʼuluktikon bʼa oj katikon gustoʼaxuk ja Dyosi?». Jaxa yeʼn sjakʼa: «Aykʼa chabʼuk jawa kʼuʼexi, awikyi junuk ja maʼ mey yiʼoji». ¿Wan maʼ xa naʼa jas yuj jach aljiyabʼye? Yujni ja Juan wa skʼana ja snebʼumanik oj snaʼe bʼa yajel gustoʼaxuk ja Dyos tʼilan oj syajtaye ja ixuk winiki.

Chomajkil yalyabʼ ja matik wa stsomo kontribusyon: «Mok ochuka kʼabʼex sok mok maʼ aloʼlayex». Jaxa kʼakʼanumik yala yabʼye: «Moka leʼex abʼal sok moka chonabʼajex».

 Ja sacerdoteʼik soka levitaʼik cha waj yile ja Juan sok yalawe yabʼ: «Yibʼanal ja ixuk winik wa skʼana oj snaʼe machunkiluka». Jaxa Juan xcholo: «Keʼnani ja maʼ oja wabʼyex ja skʼumal ja bʼa takin kʼinal bʼa yijel och ja ixuk winik sbʼa Jyoba, jastalni yala ja aluman Isaías».

Ja ixuk winiki jel yiʼaje gusto ja jas wa sjeʼa ja Juan, sok jitsan wa sjobʼo sbʼaje ta yeʼn ja Mesías. Ja yuj ja Juan yala: «Ay june mas jel ja yip yuja kʼeni bʼa ojxta juluk. Mini xbʼajin stukjelyi ja xanabʼi. Ja keʼn wa xkaʼ wiʼex jaʼ sok jaʼ, pe ja yeʼn oj ya wiʼex jaʼ soka yip ja Dyosi».

«Ja yeni jac yal ja smeranili, jaʼ ni huan xa staajel tiʼ ja yen ja maʼ huax ya ijlabanuc ja sbej ja cristiano siquiera oj cʼuajuc yi» (Juan 1:7).