Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja Bibliʼa: ¿jas rason yiʼojani?

 XETʼAN 17

Ja Jesusi wa staʼa ekʼ tiʼal ja sGobyerno ja Dyosi

Ja Jesusi wa staʼa ekʼ tiʼal ja sGobyerno ja Dyosi

Ja Jesusi wa sjeʼa yiʼ ja snebʼumani jitsan jas junuk, pe, ja loʼil wa xyaʼ yi mas stʼilanili ja sbʼaj ja sGobyerno ja Dyosi

¿JAS yuj jak bʼa Luʼum ja Jesusi? Ja yeʼn yala: «Tʼilan oj wajkon bʼa tuk chonabʼ jumasaʼ bʼa oj waj kal yabʼye sbʼaj ja sgobyerno ja Dyosi. Ja yuj jekubʼalon kone» (Lucas 4:43). La jpaklaytik chane jastik junuk sjeʼa ja Jesusi sbʼaj ja Gobyerno it, ja yolomajel ja aʼtel jak skʼuluk bʼa Luʼumi.

1. Ja Jesusi yeʼn tsaʼubʼal bʼa oj och Mandaranumil. Ja Jesusi yala yeʼn ja Mesías kapubʼali (Juan 4:25, 26). Ja yeʼn cha sjeʼa yeʼnani ja Mandaranum yila bʼa jun nakʼsat ja aluman Danieli. Ja Jesusi yala yabʼ ja sjekumani oj kʼotuk ja skʼakʼujil ja yeʼn oj kulanuk bʼa «skujlayubʼ ja yijlabʼi», sok yala yabʼ ja sjekumani ja yeʼnleʼi tini oj ajyuke chʼikan bʼa jun yal tsome ixuk winik oj yaʼe mandar bʼa stsʼeʼel ja yeʼn (Mateo 19:28). Ja tsome ixuk winik it ya sbʼiʼiluk «chʼin kʼole». Chomajkil staʼa tiʼal ja «pilan chej» tuk tsome ixuk winik mi tiʼ chʼikanuke ja bʼa kʼole oj ya sok mandari (Lucas 12:32; Juan 10:16).

2. Ja sGobyerno ja Dyosi tojni lek oj ya ja smandara. Ja Jesusi yala ja Gobyerno jaw oj ya kʼot tekʼan ja jas junuk mini tʼun toj kʼulubʼali, ja yajni xya niwanbʼuk ja sbʼiʼil ja Jyobaji sok yajni xya sakbʼuk yuj ja abʼal jumasaʼ sleʼunej jan ja Satanasi sbʼaj ja Dyosi man kʼokxi ja abʼal bʼa kʼachinubʼ bʼa Edeni (Mateo 6:9, 10). Ja Kristo sjeʼa kʼakʼu kʼakʼu ja yeʼn mini maʼ wa stsaʼaʼa, pes sjeʼa yiʼ ja winikeʼi cha jachuk ja ixukeʼi, ja maʼ jel stakʼini sok ja maʼ mey lek stakʼini. Anke jekubʼal bʼa oj jak sjeʼ yi ja israʼelenyoʼiki, ja yeʼn slichʼani ja skʼabʼi bʼa oj skoltay ja matik sbʼaj bʼa Samaria sok ja matik sbʼaje bʼa tuk chonabʼi. Ja Jesusi mini tʼun slaja ja smodo ja olomal jumasaʼ bʼa relijyon bʼa tyempo jaʼwa, ja winike jaw tsaʼubʼaltani ja maʼ lek wa xyilaweʼi.

3. Ja sGobyerno ja Dyosi mini xchʼika sbʼaj sok ja luʼumkʼinal ita. Ja Jesusi ajyi sakʼan bʼa jun tyempo jel ja tiro sok ja matik ay xcholi. Pes ja slujmalili ibʼ kʼabʼal ay yuj jun mandaranum bʼa pilan chonabʼ. Pe, yajni ja ixuk winiki kol xchʼik-e bʼa politika ja Jesusi, ja yeʼn stulu sbʼaj sok waji (Juan 6:14, 15). Ja yeʼn jachʼ yala yabʼ jun mandaranum: «Ja jgobyernoʼi mini tiʼ sbʼajuk bʼa luʼumkʼinal it» (Juan 18:36). Jaxa snebʼumani yala yabʼ jachuk: «Ja weʼnlexi mini swinkilukex ja luʼumkʼinali» (Juan 15:19). Chomajkil, ja Jesusi mini yaʼ kan ja snebʼuman jumasaʼ a-syam-e ja yamkʼabʼal bʼa kʼakʼaneli, ama ja bʼa oj skoltaye ja yeʼn (Mateo 26:51, 52).

«Ja Jesusi wan bʼejyel ekʼe ja bʼa yal chonabʼ jumasaʼ. Wan xcholjel ekʼ ja slekil skʼujol ja sgobyerno ja Dyosi.» (Lucas 8:1)

4. Ja Kristo yajxta oj ya ja smandari. Ja Jesusi skʼapa yi ja snochuman jumasaʼ oj ya jijluk sok ja yijkatseʼi (Mateo 11:28-30). Jastal skʼapa jachʼni skʼulana, pes ja yeʼn yaʼ yi ja snochumani lekil rason jumasaʼ sbʼaj ja chamkʼujolili, jastal lek oj yil sbʼaje sok ja tuki, jastal mi oj jomjuk yolome yuj ja slejel takʼini, sok jastal oj bʼobʼ ajyuke gusto ja bʼa sakʼanileʼi (Mateo skapituloʼil 5 man 7). Yuj ja yeʼn yajxtani wa xyila ja tuki, tuktukil tikʼe ixuk winik, ama jaʼuk ja maʼ jel aʼulasbʼaji, wani xyaʼ yi gana oj waj skʼel ja Jesusi pes wani snaʼa oj kisjuk sok chaʼan yabʼalil oj iljuk yuj. ¡Jpetsaniltik wani xkʼanatik jun mandaranum jastal Jesús!

Ja Jesusi skʼulani senya jumasaʼ bʼa oj sjeʼ ja jastik oj skʼuluk ja sGobyerno ja Dyosi. ¿Jasa staʼa sok ja jaw? La kiltikwil.

(Akʼubʼal eluk bʼa sjuʼunil Mateo, Marcos, Lucas sok bʼa Juan.)