Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 XETʼAN 7

Ja Dyosi wa xyaʼ eluk bʼa moso aye ja israʼelenyo

Ja Dyosi wa xyaʼ eluk bʼa moso aye ja israʼelenyo

Ja Jyobaji wa xya koʼuk desgrasyaʼik bʼa Egipto. Ja Moisesi wa xya eluk ja bʼa luʼum jaw ja israʼelenyo. Ja Dyosi yuja Moisesi wa xyaʼ yi ekʼuk ja israʼelenyo ja sMandar jumasaʼ

JITSANXA jabʼil ja israʼelenyo teye bʼa Egipto, ja bʼa tyempo jaw jelxani jitsan bʼiyeta ele sok jelxani staʼata jas sbʼaje. Pe, jun yajkʼachil Faraón, june jel kʼakʼ, kʼe ya mandar ja bʼa Egipto. Ja yeʼn mini snaʼa sbʼaj ja Joseʼi. Yajni yila ja Faraón it jelxa jitsan ja israʼelenyo, xiwi, ja yuj ya ochuke mosoʼil sok yala ja yal keremtik wa xyilawe ja nan tatal israʼelenyo awaj yawe sjikʼ-e kan jaʼ bʼa yok jaʼ sbʼiʼil Nilo. Pe, jun nanal mix xiwi tiʼ schʼika ja yal skerem bʼa yojol jun moʼoch sok wa snakʼ kan bʼa yoj kʼulaltik wa xkʼi bʼa yoj jaʼ. Ja yakʼix ja Faraoni staʼa ja yal alatsi, ya sbʼiʼiluk Moisés sok tiʼ ya kʼiʼuk bʼa yojol ja spamilya ja mandaranum bʼa Egipto.

Yajni ja Moisés ayxa yiʼoj 40 jabʼil, xchʼika sbʼaj bʼa jun wokol yuja skoltay jun israʼelenyo yajni ixta wan iljel yuj june ja matik wa stalnay ja aʼtumi, ja talnanumi tini sbʼaj bʼa Egipto. Soka jaw, ja Moisesi spaka ajnel bʼa jun najtil lugar. Yajni ayxa yiʼoj 80 jabʼili, ja Jyobaji yal yabʼ ja Moisesi akumxuk bʼa Egipto sok awa skʼanyi ja Faraoni ayaʼ eluk ja bʼa luʼum jaw ja israʼelenyoʼi.

Ja Faraoni mini modo kʼokxi skʼujola, ja yuj ja Dyosi sjeka lajune desgrasya bʼa slujmalil ja Egipto. Kechanta wa xchʼak ekʼ june, ja Moisesi wani xwaj skʼumuk ja Faraoni bʼa oj sijpay ja israʼelenyoʼi bʼa jachuk ja desgrasya jakumtoʼi mixa oj koʼuk ja bʼa luʼum jaw. Pe, ja Faraoni jelni niwan xyaʼa sbʼaja sok mini tʼun skisa ja jas wan skʼanjel ja Moisesi sok ja sDyosi, ja Jyobaji. Ja bʼa lajune desgrasyaʼi, ja Jyobaji sjeka kon jun anjel bʼa oj smil spetsanil ja bʼajtan alats bʼa Egipto, kechanta mi smila ja bʼajtan yuntikile ja matik kʼuʼabʼal ajyiye sok ja Jyobaji sok sjaxawe bʼa smarkoʼil ja spwertaʼeʼi ja xchikʼel jun yal chej. Bʼa oj yawe jul skʼujole ja ekʼele it, ja israʼelenyoʼi yawe kulan jun kʼin oj skʼuluke jabʼil jabʼil bʼa wa skʼintaye ja skoltajel ajiyileʼi yuj ja Jyobaji ja bʼa Egipto, yawe sbʼiʼiluk Pascua.

Yajni cham ja bʼajtan yunini, ja Faraoni skʼana yi ja Moisesi soka israʼelenyo aʼeluke ja bʼa Egipto. Ja yeʼnleʼi weʼgoxtani stsomo sbʼaje bʼa oj eluke ja bʼa luʼum jaw. Pe, tsaʼan ja Faraoni tukbʼi spensar. Ja yeʼn yiʼaj yiʼ spatik ja israʼelenyo sok jitsan kʼakʼanum sok jitsan karreta bʼa kʼakʼanel jokubʼal yuj kawuj. Bʼa stiʼ ja mar Rojo tiʼ latsʼji ye ja israʼelenyoʼi. Pe, ¡ja Jyobaji stʼaja ja jaʼi, bʼa jachuk ja israʼelenyoʼiki aʼekʼuke bʼa takin luʼum bʼa yojol ja niwan jaʼ jaw! Yajni ja Faraón soka skʼakʼanumi yiʼaj spatik ja israʼelenyo bʼa yojol ja niwan jaʼi, ja Dyosi ya kumxuk slugar ja jaʼi bʼa jachuk a-sjikʼ ekan jaʼ.

Ekʼa tyempo, ja israʼelenyoʼiki kʼot jijluke bʼa stsʼeʼel ja wits sbʼiʼil Sinaí, bʼa tiw ja Jyobaji yaʼa jun trato sok yeʼnle. Ja Dyosi ya makunuk ja Moisesi bʼa oj yaʼ yi ekʼuk ja israʼelenyoʼi ja smandari, mandar oj tojuke yuj sok oj talnajuke bʼa tuktukil modo bʼa sakʼanileʼi. Ta kʼuʼabʼal kʼa sok toj wa x-ajyiye ja israʼelenyo sok ja Jyobaji, ja yeʼn tini oj ajyuk smokeʼa sok ojya makunuk ja yeʼnleʼi bʼa oj yaʼ yi slekilal jitsan chonabʼ.

Pe, tʼusan mi spetsaniluk ja israʼelenyoʼi sjeʼawe mini sjipa skʼujole bʼa Dyos. Ja Jyobaji mini lek yilaʼa, ja yuj, ya ajyuke sakʼan 40 jabʼil ja bʼa takinkʼinal jaw. Ekʼ ja tyempo, ja Moisesi stsaʼa ja Josueji, jun lekil yaʼtijum Dyos, bʼa oj och kan jastal slokʼol. Kʼotni ja tyempo ja israʼelenyoʼi chapanxa aye bʼa oj ochuke ja bʼa luʼum skʼapunej yiʼ ja Dyosi ja maʼ ekʼ paxtayujileʼi, ja Abrahani.

(Akʼubʼal eluk bʼa Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo 136:10-15 sok bʼa Hechos 7:17-36.)