Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 XETʼAN 4

Ja Dyosi wa xyaʼa jun trato sok ja Abrahani

Ja Dyosi wa xyaʼa jun trato sok ja Abrahani

Ja Abrahani kʼuʼabʼal wa x-ajyi sok wa sjipa skʼujol bʼa Dyos. Ja yuj ja Jyobaji wa xyal yabʼi oj ya jitsanbʼuk ja yintili

EKʼTA jun 350 jabʼil man jak ja Bʼutʼ Jaʼi. Bʼa jun chonabʼ jel chapan sbʼiʼil Ur, ja weʼgo sbʼiʼil Irak, tiʼ ajyi kulan ja Abrahán sok ja spamilya. Ja Abrahani jun winik jel sjipa skʼujol bʼa Dyos, pe, ja skʼuʼajel yiʼoji ojni ajuk och prebaʼa. ¿Jastal?

Ja Jyobaji yala yabʼ ja Abrahani aʼeluk ja bʼa chonabʼ bʼa pojkiʼi sok awajuk bʼa jun najtil chonabʼ sbʼiʼil Canaán. Ja Abrahani weʼgo ni yala oj wajuka. Yiʼaj ja jastik sbʼaji, ja xcheʼumi, ja sobrino sbʼiʼil Lot sok spetsanil ja yaʼtijumi. Yajni kʼotye bʼa Canaani, tiʼ ajyiye bʼa naʼitsik kʼulubʼal sok kʼuʼuts ma lona sok mi yaʼawe kulan bʼa junta lugar. Bʼa jun trato yaʼa ja Jyoba sok ja Abrahani, ja Dyosi yala yabʼi: ja yintili oj paxuk jun niwan chonabʼ sok oj sbʼajuke kan ja slujmalil Canaani, chomajkil ja pamilyaʼik bʼa luʼumi oj staʼ skoltajele yuj ja Abrahani.

Ja Abrahán sok ja Loti kʼe jitsanbʼuk ja xchejeʼi soka swakaxeʼi. Ja Abrahani jel lek waj ja skʼujoli sok yaʼ yi stsa ja Loti ja luʼum mas lek xyilaʼi bʼa tiʼ oj ajyuk tiw soka xchanteʼi. Ja Loti stsaʼa slechanal ja luʼum tey bʼa yok jaʼ sbʼiʼil Jordan, yujni jaʼa luʼum mas leki, sok tiʼ waj kulan bʼa stsʼeʼel ja xchonabʼil Sodoma. Pe, ja swinkil ja Sodoma jel kistal ja jastik wa skʼulaneʼi sok niwakni mulal wa sleʼawe bʼa stiʼ sat ja Jyobaji.

Tsaʼan, ja Jyobaji skʼapa yi ja Abrahani ja yintili jitsan lek oj wajuk jastal ja kʼanalik tey bʼa satkʼinali. Ja Abrahani skʼuʼani ja jas skʼapa ja Dyosa. Pe, ja yala cheʼumi, ja Sara, mi xbʼobʼ yil yuntikil. Anto, yajni ja Abrahani ayxa yiʼoj 99 jabʼil jaxa Sara ojxa staʼ ja 90, ja Dyosi yala yabʼ ja Abrahán soka Sara ojni yil-e jun yal skereme. Kʼotni ja jas yala ja Dyosa, ja Sara yila jun yal skerem sok ya sbʼiʼiluk Isaac. Anke ja Abrahani jel ajyi ja yuntikil, ja Koltanum skʼapa ja Dyos bʼa Edeni tini oj jak bʼa spamilya ja Isaaki.

Yajni wan ekʼel ja it, ja Lot soka spamilya tini kulane bʼa xchonabʼil Sodoma. Pe, ja Loti mini snocho ja kistal smodo ja ixuk winike jaʼwa. Ja yuj, yajni ja Jyobaji spensaran oj xchʼak el ja xchonabʼil Sodoma, sjeka jujuntik anjel bʼa oj waj yal-e yabʼ ja Loti ja jas oj ekʼuki. Ja anjeliki yal-e yabʼ ja Loti aʼeluk soka spamilya ja bʼa chonabʼ jaw sok mok skʼel spatike. Anto, ja Dyosi tixa ya koʼuk bʼa satkʼinal kʼakʼ sok kʼakʼal ton jumasaʼ bʼa oj xchʼak el ja swinkil ja Sodoma sok ja swinkil ja chonabʼ mojan yiʼoji sbʼiʼil Gomorra, yujni cha jel kistal ja jastik wa skʼulaneʼi. Ja Loti soka chabʼ yakʼixuki kanyeni sakʼana. Pe, ja xcheʼum ja Loti skʼela spatik, bʼobʼta jul skʼujol ja jastik yakani. Yuj ja mi skʼuʼan ja jas yala ja anjeliki, ja ixuki chami.

(Akʼubʼal eluk bʼa Génesis 11:10 man bʼa skapituloʼil 19 sbersikuloʼil 38.)