Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Jawa pamilya oj bʼobʼ ajyuk gusto

 XETʼAN 6

Jasa wa xtukbʼi yajni wa xpojki jun yal alats

Jasa wa xtukbʼi yajni wa xpojki jun yal alats

«Ja untikal jumasaʼ tini jakel bʼa Jyoba.» (Salmo 127:3)

Yajni wa xpojki jun yal alats jelni xyaʼa gustoʼil, pe chomajkil jel xyaʼa aʼtel sbʼaja matik jaʼa sbʼajtanil ekʼele wa x-ajyi yuntikileʼi. Bʼobʼta jelni cham oja wil ja jel jitsan tyempo wa xyiʼaj soka jel yajtik wala kan stalnajel ja yal alatsi. Ja mila jijli leki soka jastal aya xa wabʼ ojni bʼobʼ yijanawi wokol soka wa nupi. Ja yujil, tʼilan oja tukbʼesex jujuntik jasunuk bʼa oja talnayex ja yal alatsi, pe chomajkil jawa nupaneli. ¿Jastal oj bʼobʼ skoltayex ja rasonik bʼa Biblia bʼa akuchukawujilex ja wokolik it?

 1 KʼAJYAN SOKA JAS WA XTUKBʼI

JA JAS WA XYALA JA BIBLIA: «Ja maʼ ay syajal ja scʼujoli, ay ni spasensiaa y jel ni tzamal ja smodoi. [...] mi quechanuc huan sleejel ja ba slequil ja yen - huan ni sleejel ja slequil ja smoja. Ja maʼ ay syajal ja scʼujoli, mi ni snicjiluc itaa» (1 Corintios 13:4, 5). Jastal bʼajtan yal, ja nanali jani bʼajtan wa xwaj skʼujol ja yal yali. Pe soka jaw, bʼobʼta ja statami oj yabʼ mixa jel xkisji. Ja yuj, mok chʼayuka kʼujol jawa tatami cha wani skʼana oja makʼlay. Sok pasensya sok yajulal akʼujol, kisa sok jeʼa wa xmakuniʼawuj sok chaʼanyabʼalil waxa wila ja wa skoltaya soka yal alatsi.

«Jachuc ja huenlex quermano jumasa. Yajtayic ja hua cheumexi. [...] ajy[anik] toj.» (1 Pedro 3:7.) Ta weʼn ja tatala, abʼan stojolil jawa cheʼumi ojni ajyuk sok mas tyempo bʼa stalnajel ja yal alatsi, sok bʼobʼta oj yabʼ jel ja yaʼteli, oj yajtikaxuk ma oj och stristeʼil. Bʼobʼta ay ekʼele oj tajkuka mok, pe ja weʼn mok kʼeʼuka wolom pes «mi sbejuc que oj cʼumanucotic huego huego. La caa jcuidadotic mi huegouc oj qʼue ja jcorajatic» (Santiago 1:19). Naʼa jastal skʼulajel sok koltay soka jas wa xmakuniyuji (Proverbios 14:29).

JA JAS OJ BʼOBʼA KʼULUKI:

  • Ta weʼn ja tatala: Koltay jawa cheʼumi sbʼa stalnajel ja yal alatsi, anima akʼwaluk. Aʼakan skʼulajel tuk jasunuk bʼa wa sjapawi tyempo bʼa jachuk oj ekʼukawuj mas tyempo soka wa cheʼumi soka yala wunini

  • Ta weʼn ja nanala: Yajni jawa tatami skʼapa sbʼaj oj skoltaya soka yal alatsi, aʼakan a-skoltaya. Ta mi yibʼanal tsamal lek skʼulan, moka kʼenay, jeʼayi tsamal jastal oj skʼuluk

 2 MOKA WAKAN AYOPIJUK JAWA NUPANELI

JA JAS WA XYALA JA BIBLIA: «Ojni pax[anik] juneʼitaʼa» (Génesis 2:24). Anima ja bʼa wa pamilya ayxa jun yal alats, mok chʼayuka kʼujol ja weʼn soka wa nupi «june[ʼitaʼex]». Kʼujolanik ja janekʼ wa xbʼobʼawujilexi bʼa tsats aʼajyuk jawa nupanelexi.

Cheʼumal, ayi tsʼakatal jawa tatami yuja wa skoltaya. Ja tsʼakatal waxa waʼa wani «x-ajnaniʼa» (Proverbios 12:18). Tatamal, ala yabʼ jawa nupi ja janekʼto waxa kʼana sok waxa kisa, soka janekʼ waxa yajtay yuja jastik wa skʼulan ja bʼa pamilya (Proverbios 31:10, 28).

«La xa jleetic modo jastal sbej oj jcoltatic ja jmojtiqui ja ba slequil ja yenlei, mi jauc quechan ja ba jgustotic ja quentic mismo.» (1 Corintios 10:24.) Kʼulan tolabida ja jas lek ja bʼa wa nupi sok naʼa ja janekʼ lajxelyuj skʼulajeli. Iʼabʼajik loʼil sok maklay abʼajik. Mi kechanta oj wajuka kʼujol bʼa weʼna sbʼaja stajel abʼaj soka wa cheʼumi, ma wa tatami. Aʼa kʼujol ja snesesida jawa nupi. Ja Biblia wa xyala: «Mi sbejuc mi oj yaa sbaj ja ixuqui. Y jach ni ja huinic chomajquili. Mi ni sbejuc mi oj yaa sbaj yi ja xcheuma. Quechan ta huan cʼa xa cʼuman abajex» (1 Corintios 7:3-5). Ja yuj, iʼabʼajik loʼil jaman lek. Jawa pasensya sok yuja waxa wabʼ stojolil jawa nupi ojni ya tsatsbʼuk jawa nupaneli.

JA JAS OJ BʼOBʼA KʼULUKI:

  • Pila tyempo bʼa oj ajyan atuchʼil soka wa nupi

  • Jeʼa waxa kʼana jawa nupi jastal skʼulajel yal jastik junuk sbʼa yeʼna. Jun sjejel, yajelyi yal majtanalik

 3 JEʼAYI JA YALA WALATSI

JA JAS WA XYALA JA BIBLIA: «Porque man achʼinil huaxa naa ja yabal ja Diosi. Jel ja jas huas sea huii. Yuj ja stzʼacatal ja yabal ja Diosi, jayuj libre xa aya» (2 Timoteo 3:15). Chapa jastal oja jeyi ja yala walatsi. Sok aʼa tabʼan akʼujol ja janekʼ sjutsʼinil wa snebʼaʼi, anima mito pojkeluk, jelxa ja jastik wa snaʼa. Jun sjejel, anima titoʼay bʼa yoj slukum ja snani, wanxa snaʼa sbʼaj ja skʼumali sok wa xyabʼ ta gustoʼay ma miyuk. Kechan xpojki ja yal alatsi, akʼajyuk a-smakla skʼumajel juʼun, pes anima mito xyabʼ stojolil ja jas wana skʼumajel yiʼi, ojni bʼobʼ koltanuk bʼa oj skʼul gusto skʼumajel juʼun yajni xkiʼi.

Moka pensaraʼuk jelto ala yal yaʼaw ja yala walatsi bʼa oja jeyi bʼa Dyos. Aʼajyuka mok ja yajni waxa wayi orasyon ja Dyosi, pes wani smaklay (Deuteronomio 11:19). Yajni la tajniyex lajan, jeʼayi sbʼaja jastik junuk skʼulunej ja Dyosi (Salmo 78:3, 4). Sok yajni wan kʼiʼeljani, ja yala walatsexi oj snaʼ ja janekʼ waxa yajtay ja Jyoba soka yeʼn oj cha snebʼe.

JA JAS OJ BʼOBʼA KʼULUKI:

  • Kʼanayi ja Dyosi bʼa oja naʼ jastal yajel kʼiʼuk ja yala walatsi

  • Yajni wala och loʼil soka yala walatsexi ala yabʼ tikʼan jastik junuk bʼa tʼilan bʼa oj kʼe snebʼ wego