Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Programa bʼa niwan tsomjelal 2017

Yaljelik sbʼaja matik oj ajyuk ja bʼa tsomjeli

Yaljelik sbʼaja matik oj ajyuk ja bʼa tsomjeli

TSOMJELIK JEL CHAʼANYABʼAL

AʼTEL BʼA BETEL. Ja cholumanik bʼa yiʼoneje jaʼ bʼa masxa ja 35 sjabʼile bʼa wa skʼanawe oj aʼtijuke bʼa Betel oj bʼobʼ ochuke ja bʼa tsomjelal oj ajyuk ja bʼa viernes ja bʼa ochkʼakʼu. Ja ora soka lugar oj kʼulaxuki ti oj alxuk bʼa plataporma.

ESKWELA BʼA CHOLUMANIK SBʼAJA SGOBYERNO JA DYOSI. Wa xlokxi ja precursorik bʼa ayiʼoje 23 man 65 jabʼil bʼa wa skʼana oj yaʼteltaye mas ja Dyos awajuke ja bʼa tsomjelal oj kʼulaxuk ja bʼa domingo bʼa ochkʼakʼu. Ja ora soka lugar oj kʼulaxuki ti oj alxuk bʼa plataporma.

 YALJELIK SBʼAJA MATIK OJ AJYUK JA BʼA TSOMJELI

AKOMODADORIK. Ja akomodadorik teye bʼa oj skoltaya. Koltay ja yeʼnle snochjel ja jasa wa xyalawe sbʼaja estacionamiento, ekʼel ja bʼa pasiyoʼiki, ja spiljel ja kujlayubʼi sok tuk jasunuk.

DONASYONIK. Ajyel jitsan gastoʼik bʼa tojbʼesxel ja kujlayubʼiki, ja aparato bʼa sonido, bʼa bideo, sok bʼa tuk jastik junuk bʼa jachuk oj kabʼtik stsamalil ja niwan tsomjeli sok mojxel mas soka Jyoba. Jawa donasyoni wa xkoltani ja bʼa gastoʼik it sok ja aʼtel wa xkʼulaxi bʼa yibʼanal ja luʼumi. Ja bʼa sjoyanal ja lugar it ay kajaʼik bʼa chʼikubʼal ja sbʼiʼili bʼa oja wa ochuk ja donasyoniki. Jelni wa x-axi tsʼakatal yuja wa donasyon. Ja Tsome Tojwanumi jel wa xyawi tsʼakatal yuja jaman akʼujol wala koltani sbʼaja sGobyerno ja Dyosi.

KOLTAJEL TA AY MAʼ MALOʼAXI. Ajuluka kʼujol ja departamento it KECHANTA ta ajyi jun NESESIDA ma AY JAS X-EKʼI.

KUJLAYUBʼIK. Wa xlokowextikon jeʼa lekil amodo soka tuki. Ajulka kʼujol kechan oj bʼobʼa pil kujlayubʼik sbʼaja wa pamilya, ja matik amoj bʼa junxta karro, ja matik teyex bʼa junta naʼits ma jawa estudianteʼik. Mok jasa wakan ja bʼa kujlayubʼ mi oj makunukawuj.

OPISINA BʼA JASTIK CHʼAYEL. Ta ay jas ataʼa mi abʼajuk, kax akan ja bʼa Opisina bʼa Jastik Chʼayel. Ta ay jas chʼayelawuj, kax leʼa ja bʼa lugar jaw. Chomajkil tini oja wiʼ och ja yal untik bʼa chʼayele. Pe ja lugar jaw mi bʼa stalnajel yal untik. Awa pabor, talnay jawa wuntikili sok ti x-ajyiye amok.

SKʼAPJELA BʼAJ KOLTANEL. Ta waxa kʼana oj koltanan ja bʼa aʼtelik wa xkʼulaxi ja bʼa niwan tsomjeli, kax ja bʼa opisina bʼa Skʼanjel Akoltajel ma ja bʼa Opisina bʼa skʼapjela bʼaj koltanel.

YIJEL JAʼ. Oj pilxuk ja slugare ja matik oj yiʼ jaʼ bʼa stiʼ ja plataporma, kechan miyuk ta alxi pilan jas oj kʼulaxuk. Ja matik oj yiʼ jaʼi tʼilan oj wajuke kulan bʼajtanto oj kʼeʼuk ja loʼil bʼa yijel jaʼ oj ekʼuk ja bʼa saʼan sakbʼel sábado. Tʼilan oj yiʼejan stuayaʼe sok skʼuʼe bʼa lek skʼeljel.

Chapubʼal yuja Tsome Tojwanum bʼa Taʼumantiʼik bʼa Jyoba