Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 109

Pedro wa xwaj yulatay ja Cornelio

Pedro wa xwaj yulatay ja Cornelio

IT BʼA tekʼan ja jekabʼanum Pedro sok jujuntik yamigoʼik. Pe ¿jas yuj ja winik it koʼel mekʼan sbʼaj ja Pedro? ¿Lek maʼ jachʼ wan skʼulajeli? ¿Waxa naʼa machunkiluka?

Ja winiki sbʼiʼil Cornelio, jun olomal bʼa kʼakʼanumik bʼa Roma. Ja yeʼn mi snaʼa sbʼaj ja Pedro, pe alji yabʼi a-slok bʼa snaj. La kiltik jastal ekʼ ja it.

Ja bʼajtan snochumanik ja Jesusi naki judíoʼe. Ja Cornelio mi judíoʼuk, pe ja yeʼn wa syajtay ja Dyosi, wa xyaʼ yi orasyon sok wa skʼulan yi jitsan jastik junuk bʼa lek ja ixuk winik jumasaʼ. Jun ochkʼaʼuj, jun anjel sjeʼa sbʼaj sok yala yabʼ: «Ja Dyosi lek xyilawa, soka yeʼn oj sjakʼ jawa worasyoni. Jeka slejel jun winik sbʼiʼil Pedro. Tey bʼa chonabʼ Jope, bʼa snaj Simón, mojan bʼa mar».

Ja Cornelio jachʼni skʼulana. El ja kʼaʼuji, ja Pedro tey bʼa yolom snaj ja Simón. Ja tiw ja Dyosi skʼulan ja Pedro a-spensaraʼuk lajansok wan yiljel koʼumkon bʼa satkʼinal jun niwan libʼe kʼuʼuts. Ja bʼa libʼe kʼuʼuts jaw ayiʼoj tuktukil tikʼe chante. Jastal ni wa xyala ja ley ajiyi ja Moisesi, ja chanteʼik it mi lekuk skʼuxjel, pe jun kʼumal yala: «Kʼeʼan, Pedro. Mila sok kʼuxan».

Pedro yala: «¡Miyuk, Kajwal! Mini jun majke bʼa jkʼuxunej jasunuk bʼa mi lekuk». Pe ja kʼumali yala yabʼ: «Ja jas wa xyala ja Dyos bʼa lek skʼuxjeli, mi lom xa wala ta mi lekuk». Oxe ekʼele ekʼ ja it. Malan ja Pedro wan sjobʼjel sbʼaj jasa wa stojolan ja it, ja winike matik sjeka ja Cornelio bʼa oj lejuki, kʼotye ja bʼa naʼitsi.

Ja Pedro koʼkoni sok yala: «Keʼnon ja winik maʼ waxa leʼawexi. ¿Jas maʼ yuja jakelexi?». Ja winike xcholowe yabʼ ja Pedro jun bʼi anjel yala yabʼ ja Cornelio a-slok bʼa snaj. Ja Pedro yala oj wajuk. El ja kʼakʼu, ja Pedro sok jujuntik yamigo wajye man chonabʼ Cesarea bʼa oj waj yulataye ja Cornelio.

Ja Cornelio stsomunej xa ja spamilya sok ja yamigoʼik mas lek xyiʼaj sbʼajsoki. Yajni kʼot ja Pedro, jastal ni waxa wila bʼa dibujo, ja Cornelio koʼ mekʼan bʼa stiʼ sat ja Pedro. Pe ja Pedro yala yabʼ: «Kʼeʼan, ja keʼn kechanta jun winikon jastal weʼna». Jaʼi, ja Biblia wa sjeʼa mi sbʼejuk koʼel sbʼaj mekʼan jun winik bʼa stoyjel. Kechanta oj jtoytik ja Jyobaji.

Ja Pedro ti kʼe xchol yabʼ ja matik naka teye tsomani sok yala: «Wa xkila ja Dyosi lek xyila spetsanil ja ixuk winik maʼ wa skʼana oj yaʼtelta yi». Malan ja yeʼn wan kʼumal, ja Dyos ya koʼuk ja yipi, sok ja ixuk winik naka teye tsomani kʼe kʼumanuke tuktukil kʼumal. Ja it jel chamyilawe ja nebʼumanik judíoʼik jakele soka Pedro, pes ja yeʼnle wa skʼuʼane ja Dyos jaʼita lek xyila ja judíoʼiki. Ja it wa sjeʼa yile ja Dyos mi ja mas tsaʼubʼalta xyila jun tikʼe ixuk winik, chomajkil ja tuki. ¿Anke jel lek yajel juleljkʼujoltik ja it?

Hechos 10:1-48; 11:1-18; Apocalipsis 19:10.