Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 113

Ja Pablo wa xtax bʼa Roma

Ja Pablo wa xtax bʼa Roma

KʼELA ja kadena chʼikubʼal bʼa skʼabʼ ja Pablo, sok kʼela ja kʼakʼanum wan talnajel yuji. Ja Pablo ti lutubʼal bʼa Roma. Pe ja bʼa lutani wani xbʼobʼ ulatajuk. Ja yeʼn wan smajlajel ja jas oj kʼulajuk yi yuja César, ja mandaranum bʼa Roma.

Oxe xa kʼakʼu ekʼel ja tey bʼa Roma, ja Pablo sjeka spayjel jujuntik olomalik judío bʼa ajak ulatajuk. Ja yuj, jitsan judíoʼik bʼa Roma jak yulataye, soka Pablo och sjeʼ yi sbʼaja Jesusi soka sGobyerno ja Dyosi. Jujuntik skʼuʼane sok skʼulan sbʼaje snochuman Jesús, pe ja tuki mi skʼuʼane.

Ja Pablo chomajkil och sjeʼ yi ja tuktukil kʼakʼanumik wan talnajel yuji. Ja bʼa chabʼ jabʼil ajyi lutani, ja Pablo wani xcholo yabʼ spetsanil ja janekʼ wa xbʼobʼ yuji ja ixuk winiki. Yuj ja jachʼ skʼulani, man snaj ja Cesari kʼot yabʼye ja lekil rason sbʼaja sGobyerno ja Dyosi, sok jujuntik bʼa yeʼnle kʼotye snochuman Jesús.

Pe ¿wan maʼ xa naʼa machunkiluk ja ulatanum wan tsʼijbʼanel bʼa mesa? Yeʼna ja Timoteo. Ja yeʼn chomajkil ajyi lutan yuja xcholjel sbʼaja sGobyerno ja Dyosi, pe ja weʼgo mixa lutubʼaluk. Jakel skoltajel ja Pablo. ¿Wan maʼ xa naʼa jas wan stsʼijbʼajel? La kiltik.

¿Wan maʼ xjulakʼujol ja chonabʼik Filipos soka Éfeso ja bʼa loʼil 110? Ja Pablo koltani bʼa yajel kujlajuk yajkʼachil kongregasyonik ja bʼa chonabʼik tiw. Ja weʼgo, ja bʼa lutani, ja Pablo wa stsʼijbʼan yi kartaʼik ja kongregasyonik jaw. Ja kartaʼik jaw ti wa xtax bʼa Biblia, sok sbʼiʼilik Efesios sok Filipenses. Ja Pablo wa xyala yabʼ ja Timoteo jasa oj stsʼijbʼuk sbʼaja yamigoʼe tey bʼa Filipos.

Ja swinkil Filiposi sjeʼuneje lekil skʼujole soka Pablo. Sjekawejan yi jun smajtan ja bʼa lutani, ja yuj ja Pablo wan yajel tsʼakatal ja bʼa kartaʼi. Ja winik maʼ yiʼajan ja majtanali sbʼiʼil Epafrodito. Pe ja yeʼn koʼ chamel sok kal sakʼan kani. Pe ja weʼgo tojbʼita sok ojxa kumxuk ja bʼa xchonabʼi. Yeʼn oj yiʼoch ja skarta ja Pablo soka Timoteo yajni xkumxi bʼa Filiposi.

Ja bʼa preso, ja Pablo stsʼijbʼan pilan chabʼ kartaʼik wa xtax bʼa Biblia. June ja sbʼaja kongregasyon bʼa xchonabʼil Colosasi. ¿Waxa naʼa jas sbʼiʼil ja karta? Sbʼiʼil Colosenses. Ja pilan karta stsʼijbʼani jaʼ ita bʼa jun yamigo sbʼiʼil Filemón, bʼa xchonabʼil Colosas. Ja karta wa staʼa tiʼal sbʼaja Onésimo, jun yaʼtum ja Filemón. ¿Jas maʼ yuj ja Pablo stsʼijbʼan sbʼaja Onésimo?

Yujni ja Onésimo sjipakan ja Filemoni, spaka ajnel sok ti jak bʼa Roma, pes bʼa jun modo kʼot snaʼ ja Pablo tey lutan bʼa Roma. Ja Onésimo waj yulatay ja Pablo, sok jaxa Pablo kʼe xchol yabʼ sbʼaja sGobyerno ja Dyosi. Mi albʼi ja Onésimo kʼot snochuman Jesús sok snaʼa malaya yuja spaka ajneli. Ja yuj, ¿wan maʼ xa naʼa jasa stsʼijbʼan ja Pablo ja bʼa karta sjeka yi ja Filemón?

Stsʼijbʼan yi ja Filemón aya ekʼuk ja smul ja Onésimo, yala: «Oj jek och awi. Pe Ja weʼgo mi kechanta juna waʼtum. Chomajkil jun lekil jmoj-aljeltik xa». Yajni ja Onésimo kumxi ja bʼa Colosasi, yiʼaj och ja chabʼ kartaʼiki, june ja sbʼaj ja swinkil colosasi jaxa juni ja sbʼaj ja Filemón. ¡Pensaraʼanawil janekʼto gustoʼaxi ja Filemón yajni snaʼa ja yaʼtumi, ja Onésimo, jun xa snochuman Jesús jastal yeʼn!

Ja Pablo ayiʼoj lekil yaljel yajni stsʼijbʼan yi ja swinkil Filiposi soka Filemón, yala yabʼ ja swinkil Filiposi: «Ti wa xjekawilex ja Timoteoʼi. Pe chomajkil ojxta waj kulatayex ja keʼn». Jaxa sbʼaja Filemoni stsʼijbʼan yi: «Chapaki jun lugar bʼa oj jijlukon ja la kʼotyoni».

Yajni ja Pablo aji eluk ja bʼa lutani, waj yulatay ja smoj-aljelik bʼa jitsanik lugar. Pe tsaʼan, ja Pablo cha lutji pilan ekʼele bʼa Roma. Pe ja weʼgo wanxa ni snaʼa ojxa ni miljuka. Ja yuj, stsʼijbʼan yi ja Timoteo bʼa ajak weʼgo ja bʼa lutani, stsʼijbʼan: «Toj ajyelon soka Dyosi, soka Yeʼn ojni yaki jtsʼakola». Tʼusan jabʼilik tsaʼan yajni milji ja Pablo, yajkʼachil ekʼele ja Jerusalén aji chʼaysnajel, pe ja ekʼele it jaxa skʼulane ja romanoʼiki.

Pe mi ti wa xchʼak tiwi, tsʼijbʼaxi pilan juʼunik bʼa Biblia. Jyoba ya makunuk ja jekabʼanum Juan bʼa oj stsʼijbʼuk ja tsaʼanikxta juʼuniki, ti chʼikan ja juʼun bʼa Apocalipsis, ma Revelación. Ja juʼun it wa staʼa tiʼal sbʼaja jas ojto ekʼuki. La kiltik jasunkiluk ja jas ojto ekʼuki.

Hechos 28:16-31; Filipenses 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebreos 13:23; Filemón 1-25; Colosenses 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9.