¡KʼELA, ja barko wan mukxel koʼe sok wan xetʼel-ele! ¿Wan maʼ xa wila ja ixuk winik sjipata sbʼaje bʼa jaʼi? Jujuntik kʼotyeta ja bʼa stiʼi. ¿Ti maʼ wa xtax tiw ja Pablo? La kiltik jasa wan ekʼel sbʼaji.

Ajuluk akʼujol, ja Pablo ayxa yiʼoj chabʼ jabʼil lutubʼal ja bʼa Cesarea. Anto ja Pablo soka tuk presoʼanumiki aji ochuke bʼa jun barko bʼa oj ijuke och man Roma. Mojan bʼa jun xen luʼum joyubʼal yuj jaʼ sbʼiʼil Creta, jun tsatsal chawuk ikʼ jaʼ och yixtalaʼuk ja barko bʼa wajumeʼi. Ja winikeʼi mixa xbʼobʼ stoj-e ja barko: ja bʼa satkʼakʼu mi xbʼobʼ yil-e ja Kʼaʼuji, sok jaxa bʼa akʼwali mi xbʼobʼ yil-e ja kʼanaliki. Yajni ekʼta jitsan kʼakʼu, ja matik wajume bʼa barko snaʼawe mixa ni oj kanuke sakʼana.

Anto ja Pablo kʼe tekʼan sok yala: «Mini june bʼa keʼntik oj chamuk; kechan oj chʼayuk ja barko. Yujni ja akʼwale jun anjel bʼa Dyos sjeʼa sbʼaj ja bʼa bʼayoni sok yala kabʼi: “¡Mok xiwan, Pablo! Tʼilan oj wajan sok oja jeʼabʼaj bʼa stiʼ sat ja Cesari, ja mandaranum bʼa Roma, soka Dyosi oj skoltaya sok spetsanil ja matik wajum amok ja bʼa barko”».

Ekʼel xa 14 kʼakʼu man kʼe ja chawuk ikʼ jaʼi, jaxa bʼa nalan akʼwal jaw, ja matik wa x-aʼtiji bʼa barko yilawe ja bʼayeʼi mi jel chaʼanuk ja jaʼi. Wane xiwel ja barko oj stʼaspunsbʼaj sok niwakik ton ja bʼa kʼikʼinali, ja yuj sjipawe koʼ bʼa yojol jaʼ ja niwakik takʼin slokulabʼil ja barko. Yajni sakbʼi, ti yilawe jun niwan skumbaʼil jaʼ sok sleʼawe modo bʼa oj stoj-e och ja barko man stiʼ jaʼ.

Yajni mixa jel najatuk yiʼoje ja stiʼ jaʼi, ja barko stʼaspun sbʼaj sok jun monton jijkabʼ nakʼan bʼa yoj jaʼ. Anto ja spukʼtsinel ja jaʼi kʼe yixtalaʼuk ja barko sok takal takal chʼak xetʼuk-el. Ja kʼakʼanum maʼ kajan sbʼaj skʼeljel ja barko yala: «Ja matik waxa naʼawex noxeli jipa abʼajik bʼa yoj jaʼ man oj elanik kʼot bʼa stiʼ; jaxa matik mixa naʼawex noxeli jipa abʼajik tsaʼan sok awik makunuk ja steʼilik ja barko bʼa oj kayinajanik och man stiʼ jaʼ». Jachʼni skʼulaneʼa, sok jastal ni yalunej ja anjeli, ja 276 matik teye bʼa barko elye kʼot sakʼan ja man stiʼ jaʼi.

Ja xen luʼum joyubʼal yuj jaʼi sbʼiʼil Malta. Ja ixuk winike bʼa Malta jel lek ja skʼujoleʼi sok wane skoltajel ja matik wane elel ja bʼa stiʼ jaʼi. Yajni lamxi ja chawuk ikʼ jaʼi, ja Pablo chʼikji bʼa pilan barko sok iji och man Roma.