Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

XETʼAN 7

Man sakʼwelal ja Jesús man lutji ja Pablo

Man sakʼwelal ja Jesús man lutji ja Pablo

Yajni ayxa oxe kʼakʼu ja chameli, ja Jesús aji sakʼwuk. Ja kʼakʼu jaw sjeʼasbʼaj sbʼaja snebʼumanik joʼe tuktukil ekʼele. Sjeʼa ekʼsbʼaj 40 kʼakʼu. Anto, malan jujuntik ja nebʼumaniki wane kʼelwanel, ja Jesusi waj man satkʼinal. Lajune kʼakʼu tsaʼan, ja Dyosi ya koʼuk ja yip sbʼaja snebʼumanik ja Jesús wane majlanel bʼa Jerusaleni.

Tsaʼan, ja skontraʼik ja Dyosi skʼulane ja nebʼumaniki achʼikjuke preso, pe jun anjel ya eluke. Ja kontraʼanumiki xchʼojowe ton ja nebʼuman Estebani man smilawe. Pe oj jnebʼtik ja Jesús stsaʼa june bʼa yeʼnle jastal jun yaʼtum bʼa jel tʼilan, soka yeʼn kʼot najuksbʼaj jekabʼanum Pablo. Anto, oxe jabʼil sok snalan tsaʼan ja milji ja Jesusi, ja Dyos sjeka ja jekabʼanum Pedro bʼa oj xchol yabʼ ja Cornelio soka spamilya, ja yeʼnle mi judíoʼuke.

Junuk 13 jabʼil tsaʼan, ja Pablo kʼe skʼuluk ja bʼajtan najat sbʼejyel bʼa xcholjeli. Ja bʼa xchabʼili, mojtaji xa yuj ja Timoteo. Ja bʼa sbʼejyeleʼi, ja Pablo soka smojiki ekʼ sbʼaje jitsan jastik junuk jel chaʼanyabʼalik ja bʼa yaʼteltajel ja Dyosi. Tsaʼan ja Pablo ajyi lutan preso bʼa Roma. Bʼa xchabʼil jabʼil kʼote aji eluk ja bʼa lutani, pe tsaʼan cha lutji sok tixa miljiʼa. Spetsanil ja XETʼAN 7 ekʼ bʼa jun 32 jabʼil.

 

JA BʼA XETʼAN IT

LOʼIL 102

Wa sakʼwi ja Jesusi

Tsaʼan yajni ja anjeli sbʼaltsun el ja ton ja bʼa skʼeʼen ja Jesús, ja kʼakʼanumiki mixa xbʼobʼ nijkuke yuja xiweli.

LOʼIL 103

Bʼa jun kwarto lutan lek

¿Jas yuja snebʼumanik ja Jesús mi snaʼawe sbʼaj ja yajni sakʼwi?

LOʼIL 104

Jesús wa xkumxi bʼa satkʼinal

Bʼajtanto oj wajuk bʼa satkʼinal, ja Jesús yayi jun tsaʼanxta mandar ja snebʼumaniki.

LOʼIL 105

Wane majlanel bʼa Jerusalén

¿Jas yuja Jesús ya koʼyi ja yip ja Dyos ja nebʼumanik ja bʼa Pentecostés?

LOʼIL 106

Aji eluke ja bʼa preso

Ja olomalik bʼa relijyoni xchʼikawe preso ja jekabʼanumiki bʼa oj yawe kʼot tekʼan ja xcholjeli, pe ja Dyosi ayni jas mas wan spensarajel.

LOʼIL 107

Wa xchʼoji ton ja Estebani

Yajni wan miljel, ja Esteban yayi jun orasyon jel chaʼanyabʼal.

LOʼIL 108

Wajume bʼa Damasco

Jun ijlabʼ bʼa aji tupuk ja sati sok jun kʼumal stukbʼes ja sakʼanil ja Saulo.

LOʼIL 109

Pedro wa xwaj yulatay ja Cornelio

¿Ay ita maʼ jun kʼole ixuk winik, rasa ma chonabʼ bʼa mas lek wa xyila ja Dyosi?

LOʼIL 110

Timoteo, yajkʼachil skoltuman ja Pablo

Ja Timoteo yaʼakan ja snaji bʼa wajel soka Pablo bʼa jun sbʼejyel ja bʼa xcholjeli bʼa jel xyaʼa gustoʼil.

LOʼIL 111

Jun yal kerem och swayel

Ja Eutico och swayel ja bʼa bʼajtan sloʼil ja Pablo, pe ja bʼa xchabʼil sloʼili mixa. Ja jasa ekʼ ja bʼa xchabʼil ja loʼili wajni jun milagro.

LOʼIL 112

Wa xkan sakʼan ja Pablo

Yajni lajansok ojxa chamukeʼi, ja Pablo ajiyi jun rason bʼa Dyos bʼa ajiyile jun smajlajel.

LOʼIL 113

Ja Pablo wa xtax bʼa Roma

¿Jastal oj skʼuluk ja yaʼtel ja Pablo jastal jekabʼanum yajni ti wa xtax bʼa preso?