¡KʼELA jas jel tuk wan ekʼeli! ¡Wane smiljel ja Jesusi! Tey lokan bʼa jun teʼ. Tsʼapubʼal yi klabo ja bʼa yojol skʼabʼi soka yoki. ¿Jas maʼ rason yiʼoj ja maʼ wan skʼulajel yi ja it?

Yujni jujuntik ixuk winik wa xyilkʼujolane. ¿Wan maʼ xa naʼa machunkiluke? June bʼa yeʼnle jaʼa Satanás ja Dyablo, ja anjel mixa lekuk ja skʼujoli. Yeʼn ja maʼ skʼulan ja Adán soka Eva a-skʼoke ja smandar ja Jyobaji, sok yeʼnani skʼulan amiljuk ja Jesús yuj ja skontraʼiki.

Bʼajtanto yuj oj ajuk kʼe lokan teʼ, ja Jesús ixta ilji yuj ja skontraʼiki. ¿Wan maʼ xjulakʼujol jak syam-e ja Jesús ja bʼa kʼachinubʼ Getsemaní? ¿Machunkiluke ja kontraʼalik it? Jaʼa olomalik bʼa templo. La kiltik.

Yajni ja winike it yiʼaje och ja Jesús, ja snebʼumaniki xiwye: spakaweʼel ajnel sok yaʼawekan stuchʼil soka skontraʼik ja Jesús. Pe ja jekabʼanum Pedro soka Juani najtik najtik yiʼaje ja Jesusi bʼa oj yil-e jasa oj ekʼ sbʼaji.

Ja olomaliki yiʼaje och ja Jesús ja bʼay ja awel Anasi, ja mero olomal bʼa templo ajyi. Ja ixuk winik jumasaʼ mixa ni jel albʼiye ja tiw. Tixa yiʼaje och ja Jesús bʼa snaj ja Caifás, ja maʼ mero olomal bʼa temploʼi. Ja tiw jel jitsan ja olomaliki.

Ja bʼa snaj ja Caifás wane xchapjel ja jasa oj skʼuluke yi ja Jesús. Ja olomaliki yiʼajejan jujuntik winik bʼa oj yal-e abʼal sbʼaja Jesús, sok spetsanil ja olomaliki yalawe: «Tʼilani oj chamuk ja Jesusi». Anto kʼe stsujbʼuke bʼa sniʼ sat sok kʼe smakʼ-e.

Malan wan ekʼel ja it, ja Pedro tey bʼa patyo. Ja akʼwal jaw jel ja cheʼeji, soka ixuk winiki snubʼu skʼakʼe, sok ja bʼa wane kʼatneli, jun mosoʼal ixuk snaʼa sbʼaj ja Pedro sok yala: «Ja winik it ja wa smojtay ekʼ ajyi ja Jesusi».

«¡Miyuk, ja keʼn mini bʼa jmojtay ekʼa!», xchi ja Pedro.

Oxe ekʼele ja ixuk winiki yalawe yabʼ ja Pedro jani smojtay ekʼ ja Jesusi. Pe bʼa jujune ja ekʼele jaw, ja Pedro yala miyuk. Ja bʼa yoxil ekʼele yala miyuki, Jesús sutusbʼaj sok skʼela ja Pedro. Ti tristeʼaxi ja Pedro yuj ja sleʼa abʼali, ja yuj ti waja sok och okʼuk.

Yajni eljan ja kʼaʼuji ja bʼa sakbʼelajel viernesi, ja olomaliki yiʼaje och ja Jesús ja bʼa lugar bʼa wa stsomo sbʼajeʼi, ja bʼa Sanedrín. Ti bʼa lugar it xchapawe ja jas oj skʼulukesoki. Yiʼaje och bʼa Poncio Pilato, ja mandaranum bʼa yojol ja chonabʼ Judea.

Yalawe yabʼ ja Pilato: «Ja it jun winik mini tʼun lekuka. Tʼilani oj chamuka». Yajni ja Pilato chʼak ya yi sjobʼjel ja Jesusi, yala: «Ja keʼn mini xtaʼa yi mini jun smul ja winik it». Anto ja Pilato yaʼakan aʼijuk och ja Jesús bʼa Herodes Antipas, ja mandaranum bʼa chonabʼ Galilea, ja kʼakʼu jaw, ja yeʼn ti wa xtax bʼa Jerusalén. Chomajkil ja yeʼn mini jun smul staʼa yi ja Jesusi, sok ya kumxuk yi ja Pilato.

Pilato wa skʼana oj sijpuk ja Jesusi. Pe ja skontraʼik ja Jesusi skʼanawe yi ja Pilato a-sijpuk ja pilan presoʼanumi, ja Barrabás, jun milwanum. Oj xta staʼ ja nalan kʼakʼu yajni ja Pilato ya el tekʼan ja Jesús bʼa stiʼ sat ja ixuk winiki. Ja Pilato yala yabʼye: «¡Kʼelawik! ¡Kʼelawik jawa mandaranumexi!». Pe ja olomalik bʼa templo kʼe awanuke yaljel: «¡Iʼaxa och sok milaxaʼel!». Jachuk ja Barrabás aji eluk ja bʼa lutani, sok ja Jesús iji och sok milji.

Mito kʼikʼuk ja bʼa ochkʼaʼujil viernesi, ja Jesús aji kʼe lokan teʼ. Mi xbʼobʼ awil ja bʼa dibujo, pe ja bʼa stojol skʼabʼi aji kʼe lokan jun mulanum cha jachuk ja bʼa mi stojoluk skʼabʼi. Tʼusan bʼajtanto yuj oj chamuk ja Jesusi, june bʼa chabʼ mulanumiki yala: «Tito xa naʼawon tʼunuk yajni la och ja bʼa wa mandaraneli». Ti sjakʼa Jesús: «Wa xkalawabʼi, tini oj ajyan jmok ja bʼa Kʼachinubʼi».

¿Anke jelxa ni tsamal ja jas skʼapa ja Jesusi? ¿Wan maʼ xa naʼa jas kʼan yal ja Jesús soka bʼa Kʼachinubʼi? ¿Bʼa tax ja bʼajtan kʼachinubʼ skʼulan ja Dyosi? Ti bʼa Luʼum. Yajni Jesús xyaʼakon ja smandar man satkʼinal, oj ya sakʼwuk jan ja winik it bʼa oj yabʼ ja stsamalil ja bʼa yajkʼachil Kʼachinubʼ ja bʼa Luʼumi. ¿Anke jelni lek ajyel sakʼan bʼa jun lugar jastal it?