Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 85

Jesús wa xpojki bʼa jun lugar wa xnolxi chante

Jesús wa xpojki bʼa jun lugar wa xnolxi chante

¿WAN maʼ xa naʼa machunkiluk ja yawal alats it? Jaʼa Jesús. Wanto pojki bʼa lugar wa xnolxi chante. María wan yajel bʼaʼan bʼa jun ala kanoga bʼa wa xwaʼ ja chanteʼiki. ¿Pe jas yuj ja María soka José teye bʼa jun lugar jastal it? Ja it mi jun lugar bʼa oj pojkuk jun yal alats, ¿anke meran?

Meraniʼa. Ja yeʼnle teye bʼa lugar it yuj jun rason: ja winik maʼ wa xyaʼa mandar bʼa Roma, César Augusto, skʼulan jun mandar bʼa spetsanil ja ixuk winiki akumxuke bʼa chonabʼ pojkiye sok aya och sbʼaje juʼun. José ti pojki bʼa Belén. Pe yajni ja yeʼn soka xcheʼum kʼotye, mixa staʼawe jun naʼits bʼa oj kanuke. Ja yuj ti wajye bʼa lugar wa xnolxi chante. Ja kʼakʼu jaw, ¡ja María pojki yuj ja Jesús! Pe jastal ni waxa wila, ja yal alatsi lekni aya.

¿Wan maʼ xbʼobʼ awil ja talnachejik jakum yil-e ja Jesús? Ja akʼwal jaw, ja yeʼnle teye bʼa jobʼ sok yilawe jun ijlabʼ bʼa sutanal ja yeʼnle, ¡jun anjel! Ja talnachejiki jel xiwye. Pe ja anjeli yala yabʼye: «¡Mok xiwanik! Oj kalawabʼyex jun tsamal loʼil. Yan, ja bʼa Belén, pojkita ja Kajwaltik Jesukristo». ¡Ja yeʼn oj skoltay ja chonabʼi! Oj ataʼex bʼechʼubʼal sok kʼuʼuts sok bʼaʼan ekʼ bʼa jun kanoga. Junta chʼaykʼujol sjeʼa sbʼaj jitsan anjel sok kʼe stoy-e ja Dyosi. Ja talnachejiki tixta wajye waj sleʼe ja Jesús, sok ja weʼgo staʼaweta kʼot.

¿Jas yuj jel tʼilan ja Jesusi? ¿Wan maʼ xa naʼa ja smeranil sbʼaja yeʼn? Ajuluk akʼujol, ja bʼa bʼajtan loʼil bʼa juʼun it jtaʼatik tiʼal ja bʼajtan Yunin ja Dyosi. Ja yeʼn skoltay ja Jyoba bʼa skʼulajel ja satkʼinal, ja Luʼumi soka tuktukil jastik junuki. Pes ja yal alats it, ¡jaʼa Jesús!

Jaʼi yeʼnaniʼa, Jyoba syama ja sakʼanil ja sKerem bʼa satkʼinal sok ti ya och bʼa yoj slukum ja María. Anto, jastal ni jun yal alats wa xkʼe stojbʼes sbʼaj ja sakʼanil bʼa slukum ja nanali, jachʼ kʼe ajyuk ja Jesús. Pe ja yal alats it jaʼa Yunin ja Dyos. Tixa pojkiʼa bʼa Belén bʼa lugar wa xnolxi chante. ¿Ja weʼgo waxa naʼa jas yuj ja anjel jumasaʼ gustoʼaxiye sok yalawe yabʼ ja talnachejiki pojkita ja Jesusi?

Lucas 2:1-20.