Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 93

Jesús wa xyaʼ yi swaʼel jitsan ixuk winik

Jesús wa xyaʼ yi swaʼel jitsan ixuk winik

JEL xiwela sbʼaj ja jasa ekʼta. Miljita ja Juan, ja maʼ wa xyaʼa yijel jaʼi. Ja xcheʼum ja mandaranumi, Herodías, wa xyilkʼujolan ja Juan. Man bʼobʼ yuj a-skʼuluk ja mandaranumi akʼutsjuk ja s-olom ja Juani.

Yajni Jesús yabʼ ja it, och stristeʼil. Waj stuchʼil bʼa jun chʼayan lugar. Pe ja ixuk winik snochowe ja Jesús. Yajni ja yeʼn yila ja ixuk winiki, snaʼa syajulal. Ja yuj kʼe xchol yabʼ sbʼaja sGobyerno ja Dyos sok ya tojbʼuk ja xchamumeʼi.

Ja ekʼele jaw ja snebʼuman jumasaʼ jakye sok yalawe yabʼ: «Ojxta kʼikʼbʼuk, sok chʼayan lugar ja il. Jeka xa awajuk ja ixuk winiki bʼa oj waj sman swaʼele bʼa yal lugarik mojan».

Jesús yala: «Mi tʼilanuk oj wajuke. Awik yi weʼnlex tʼun jas oj yabʼye». Ti sutu sbʼaj bʼay ja Felipe sok sjobʼo: «¿Bʼa oj mantik jitsan waʼelal sbʼaj spetsanil ja ixuk winike it?».

Ti sjakʼa ja Felipe: «Mini tʼusanuk takʼin oj yiʼ smanjel waʼelal bʼa oj eluke xentik yaman». Ti yala ja Andrés: «Ja kerem it, ja maʼ skuchunej ekʼ ja jwaʼeltiki, kechan yiʼoj joʼe pan sok chabʼ chay. Mini janekʼ oj eluk bʼa spetsanil ja ixuk winiki».

Ti yala Jesús: «Alawik yabʼ ja ixuk winiki akulanuke bʼa ak». Anto ti yaʼ yi tsʼakatal ja Dyos yuja waʼelali sok kʼe spil xentik yaman. Jaxa nebʼumaniki kʼe spil-e yi ja ixuk winiki ja pan soka chayi. Ay 5,000 winik sok chomajkil jitsan mil ixuk sok yal untik. Spetsanil chʼak waʼuke man bʼutʼye. Yajni ja nebʼumaniki stsomowe ja janekʼ kani, ¡bʼutʼ 12 moʼoch!

Jesús yala yabʼ ja snebʼumaniki aʼochuke bʼa jun chʼin barko sok a-skʼuts-e man skʼaxil ja jaʼ Galilea. Yajni wan ekʼel ja akʼwali, kʼe ajyuk jun tsatsal ikʼ jaʼ sok ja slam jaʼi kʼe spukʼtsintalan ja chʼin barko. Ja nebʼumaniki jel xiwye. Anto, bʼa yojol ja akʼwali yilawe jakum jan jun winik wan bʼejyel bʼa sat jaʼ. Kʼe awanuke yuja xiweli yujni mi snaʼawe machʼa.

Jesús yala: «¡Keʼnon, mok xiwanik!». Pe ja snebʼumaniki mini skʼuʼane ta yeʼna, ja yuj ja Pedro yala: «Kajwal, ta meran kʼa weʼna, alakabʼ oj waj taʼa man bʼaya». Jesús sjakʼa: «¡Laʼ!». ¡Anto ja Pedro kʼe bʼejyuk bʼa sat jaʼ! Pe ja yeʼn kʼe xiwuk sok mukxikoʼe, ja Jesusi ti skoltaʼa.

Tsaʼan, yajkʼachil ekʼele, Jesús ya waʼuk jitsan mil ixuk winik. Ja ekʼele xa it ya makunuk juke pan sok jujuntik yal chay, cha ajyini jitsan waʼelal bʼa spetsanile. ¡Jelni tsamal snajel jastal skʼulan ja Jesús ja jastal skoltay ja ixuk winiki! Ja bʼa yojol ja sgobyerno, mixa ni jas oj chamjkʼujoltika.

Mateo 14:1-32; 15:29-38; Juan 6:1-21.