Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 96

Jesús wa stojbʼes ja matik maloʼayi

Jesús wa stojbʼes ja matik maloʼayi

YAJNI Jesús ekʼum bʼej ay ekʼ ja bʼa chonabʼi, wa stojbʼes ja matik maloʼayi. Ja senyaʼik wa skʼulan ja Jesús chʼak pukxuk ekʼ bʼa sjoyanal ja chonabʼi. Ja yuj, ja ixuk winiki wa xyiʼaje och ja xchamume, jastal matik tsats ay skwerpo, matik renkoʼaye, matik mi xyilawe kʼinal sok ja matik ayiʼoje tuktukil tikʼe chamel. Jesús chʼak ni stojbʼes spetsanil ja yeʼnle.

Ekʼel xa tʼusan ja oxe jabʼili yajni ja Juan ya yiʼ jaʼ ja Jesús. Jesús yala yabʼ ja snebʼumaniki ojxta ni wajuk man bʼa Jerusalén, bʼa ti tiw oj miljuk sok tsaʼan oj sakʼwuk jan ja bʼa chamwinik jumasaʼ. Pe malan xkʼot ja it, ja yeʼn wan yajel tojbʼuk ja matik maloʼayi.

Jun kʼakʼu, Jesús wan sjeʼjel bʼa skʼakʼuʼil sábado. Ja sábado jun kʼakʼu sjijlel ja judíoʼiki. Ja ixuk waxa wila bʼa dibujo ayxa yiʼoj 18 jabʼil kʼochan ay ajyi sok mini xbʼobʼ stoj sbʼaj. Ja yuj, Jesús ti yaʼa kajan ja skʼabʼ bʼa skwerpo ja ixuki, sok ja ixuki stojo sbʼaj. ¡Jaʼi, ja ixuki tojbʼiniʼa!

Ja it jel aji tajkuke ja olomalik bʼa templo. Ti yala june bʼa yeʼnle bʼa yojol ja jitsan ixuk winik ayeʼi: «Wake kʼakʼu kiʼojtik bʼa oj aʼtijukotik, ¡jaʼ kʼakʼuʼik jaw bʼa ojak tojbʼanik, sok mi jaʼuk ja skʼakʼuʼil sábado!».

Pe ja Jesús sjakʼa: «¡Jelxel xa wa maloʼilexi! Ta june bʼa weʼnlex mochan ay juna bʼurujex bʼa skʼakʼuʼil sábado, ojni atukex sok oj wa yuʼex jaʼ. ¡Jaʼukto maʼ ja ala ixuk it ayxa yiʼoj 18 jabʼil kʼochan ay!». Ja sjakʼjel it jel aji kʼixwuke ja tantik winikeʼi.

Tsaʼan, ja Jesús soka snebumaniki wajye man Jerusalén. Yajni mojan xa aye bʼa xchonabʼil Jericó, chabʼ kʼana limosna mi xyilawe kʼinal awaniye yaljel ja it: «¡Kajwal, naʼa jyajulaltikon!».

Jesús ti spaya ja winike mi xyilawe kʼinal sok sjobʼo yile: «¿Jasa waxa kʼana oj jkʼulukawilexi?». Ja yeʼnle yalawe: «Kajwal, ajamxuk ja satikoni». Jesús ti syama yi ja sateʼi, ¡sok weʼgo yilawe kʼinal! ¿Wan maʼ xa naʼa jas yuj ja Jesús skʼulan ja senyaʼik it? Yujni wa syajtay ja ixuk winiki sok wa skʼana a-skʼuʼuke bʼa yeʼna. Ja it wa sjeʼa kitik yajni ja yeʼn xyaʼa mandar ja bʼa Luʼumi, mixa ni maʼ ojto koʼ chamel.

Mateo 15:30, 31; Lucas 13:10-17; Mateo 20:29-34.