Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 90

Jesús soka ixuk bʼa poso

Jesús soka ixuk bʼa poso

JESÚS wan jijlel bʼa stsʼeʼel stiʼ jun poso bʼa slujmalil Samaria, jaxa snebʼumani wajel sman-e waʼelal bʼa chonabʼ. Ja ixuk it wan loʼil soka Jesús jakel kuchu jaʼ bʼa poso. Jesús yala yabʼ: «Aki tʼun jaʼ bʼa oj jkuʼ».

Ja ixuki jel chamyabʼi. ¿Wan maʼ xa naʼa jas yuj? Yujni ja Jesús judío, jaxa yeʼn ti sbʼaj bʼa Samaria. Tʼusan mi spetsaniluk ja judíoʼiki mini lek xyilawe ja swinkil Samaria. ¡Mini skʼuman sbʼajeʼa! Pe ja Jesús wa syajtay ja ixuk winik bʼa tuktukil tikʼe. Jesús yala: «Wanukto xa naʼa machunkiluk ja maʼ wan skʼanjelawi jaʼ bʼa oj yuʼe, ja weʼn oj akʼan yi jaʼ, soka yeʼn ojni yawi jaʼ bʼa wa xyaʼa sakʼanil».

Ja ixuki yala: «Kajwal, ja poso jel chaʼan koʼe, soka weʼn mey juna balde bʼa oj wa elkʼeni. ¿Bʼaxa oj wa eluk ja jaʼ wa xyaʼa sakʼanili?».

Jesús xcholo yabʼ: «Ta wuʼaj kʼa jaʼ ja bʼa poso it ojni cho takuka tiʼa, pe ja jaʼ oj kaʼ ja keʼn ojni bʼobʼ yaʼ sakʼanil bʼa tolabida».

Ja ixuki yala: «Kajwal, ¡aki ja jaʼ jaw! Jachuk mixa oj takuk jtiʼ sok mixa ni ojto jakon bʼa oja kaʼ eluk jaʼ bʼa poso it».

Ja ixuk wa spensaraʼan yuj meran jaʼ bʼa yujel wan yaljel ja Jesusi. Pe ja yeʼn ja wan yaljel ja smeranil sbʼaja Dyos soka bʼa sGobyernoʼi. Jachʼni jastal jaʼ wa xyaʼa sakʼanil: ojni yaʼ jsakʼaniltik bʼa tolabida.

Anto Jesús tixa yala yabʼ ja ixuki: «Kax payajan ja wa tatami sok ti la kumxijana».

«Ja keʼn mey jtatam», xchi ja ixuki.

«Merani ja jas waxa wala», sjakʼa ja Jesús, «yujni joʼe xa winik ekʼyata soka, jaxa maʼ awiʼoj ja weʼgo mini jaʼuk ja wa tatami».

Ja ixuki chamyabʼ ja jasa alji yabʼi yujni nake smeranil. Pe ¿jastal chʼak snaʼ ja Jesús ja jastik junuk it? Wa snaʼa yujni yeʼna ja maʼ Kʼapubʼal sok jekubʼalkon yuja Dyosi, sok yeʼnani ja Dyos ja maʼ wa xya snaʼ ja jastik junuk it. Tixa kumxiye ja nebʼumaniki sok chamyilawe ja Jesús wan loʼil sok jun ixuk bʼa Samaria.

¿Jasa wa xnebʼatik sbʼaja it? Wa xnebʼatik ja Jesús lekni yila ja ixuk winik bʼa tuktukil tikʼe. Chomajkil ja keʼntik la jkʼuluktik jachuk; mok jpensaraʼuktik mi lekuk ja smodo jun ixuk ma winik kechan yuja yelawi. Jesús wa skʼana yibʼanal akʼot snebʼ-e ja smeranil sbʼaja Dyosi bʼa oj staʼ sakʼanile bʼa tolabida. Jachuk ja keʼntiki la jkoltaytik gusto ja ixuk winik a-snebʼ-e ja smeranili.

Juan 4:5-43; 17:3.