Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja jlibro wa sloʼiltay loʼilik bʼa Biblia

 LOʼIL 97

Jesús ochum kʼot jastal jun mandaranum

Jesús ochum kʼot jastal jun mandaranum

TʼUSAN tsaʼan yajni ja Jesús ya tojbʼuk ja chabʼ kʼana limosna mi xyilawe kʼinali, tixa waj bʼa jun chʼin chonabʼ mojan bʼa Jerusalén. Ti yala yabʼ chabʼe ja bʼa snebʼumaniki: «Ochanik och ja bʼa chʼin chonabʼ tey bʼa stiʼ asatexi sok jaxa tiwi oj ataʼex jun yal bʼuruj. Tukuwik jan sok iʼawikjanki».

Yajni ijijan yiʼi, ja Jesús ti kʼe ja bʼa yal bʼuruji sok ti waj man Jerusalén, mixa ni jel najatuk xkan yuj. Yajni mojan xa yiʼoj ja chonabʼi, jitsan ixuk winik elyejan bʼa jak staʼe och. Tʼusan mi spetsaniluke ya eluke ja spal kʼuʼeʼi sok ti yaʼawe lichʼan bʼa bʼej. Pilan wa xyawe ochuk skʼabʼ xaʼan sok wa x-awaniye yaljel: «¡Dyos aya yi slekilal ja mandaranum maʼ jakum bʼa sbʼiʼil ja Jyoba!».

Ja bʼa styempo ja israʼelenyo, yajni ay maʼ wa x-och kʼot ja bʼa Jerusalén kajan bʼa jun yal bʼuruj, wa sjeʼa yeʼnani ja yajkʼachil mandaranum ja bʼa chonabʼi. Jani it ja jas skʼulan ja Jesús, sok ja ixuk winiki wane sjeʼjel akwerdoniʼaye ja Jesús oj och mandaranum. Pe mi spetsaniluk ja ixuk winik akwerdoʼaye, soka it wa xkilatik yajni ja Jesús och kʼot ja bʼa templo.

Bʼa yojol ja templo, ja Jesús yajnay ja matik mi xyilawe kʼinali, matik renkoʼayi soka matik tsats ay skwerpoʼeʼi. Yajni ja yal untik yilawe ja it, kʼe stoy-e ja Jesús. Pe ja olomalik bʼa templo, matik wa xyilkʼujolane ja Jesús, kʼe yolome sok yalawe yabʼ: «¿Wan maʼ xa wabʼ ja jas wane yaljel ja yal untik jumasaʼ?».

«Wan, wa xkabʼi», xchi ja Jesusi, sok yala: «¿Mi maʼ akʼumunejukex ja jas wa xyala ja sjuʼunil ja Dyos bʼa wa xyala: “Ja Dyosi ojni skʼuluk bʼa stiʼ ja yal untiki aʼeluk stoyjel?”». Ja yuj ja yal untiki mini yawekan stoyjel ja mandaranum stsaʼunej ja Dyosi.

¿Anke ja keʼntiki wa xkʼana oj jeʼ ja jmodotik jastal ja yal untike it? Bʼobʼta ayni ekʼele jujuntik ixuk winik wa skʼanawe oj katikan sloʼiltajel sbʼaja mandaranum stsaʼunej ja Dyosi. Pe ja keʼntiki mini oj katikan xcholjel yabʼ ja tuki sbʼaja jastik junuk jel tsamalik oj skʼuluk yi ja Jesús ja ixuk winiki.

Yajni Jesús titoʼay ja bʼa Luʼumi, mitoni tyempoʼuk bʼa oj kʼe ya mandar. Anto, ¿jas tyempoʼil oj kʼe yaʼe? Jani it ja jas wa skʼana oj snaʼe ja nebʼumaniki. La jkʼumuktik sbʼaja it ja weʼgo.

Mateo 21:1-17; Juan 12:12-16.