Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 91

Jesús wa sjeʼa bʼa jun wits

Jesús wa sjeʼa bʼa jun wits

¿WAN maʼ xa wila ja bʼa kulan ekʼ ja Jesús? Wan sjeʼjel yi ja ixuk winik bʼa jun wits bʼa Galilea. Ja matik kulan ekʼ bʼa stsʼeʼeli jaʼa snebʼuman jumasaʼ. Ja yeʼn stsaʼunej ja 12 winik it jastal sjekabʼanum. Ja jekabʼanum jumasaʼ snebʼumanik jel tsaʼubʼale yuja Jesús. ¿Wan maʼ xa naʼa jas sbʼiʼile?

Ja bʼajtani sbʼiʼil Simón Pedro, soka smoj-alijel Andrés. Jaxa Santiago soka Juan cha smoj-alijel sbʼaje. Chomajkil ay pilan wa xcha sbʼiʼilan Santiago sok pilan Simón. Chomajkil chawane junxta ja sbʼiʼile, june sbʼiʼil Judas Iscariote jaxa juni sbʼiʼil Judas (wa xcha sbʼiʼilan Tadeo). Tey ja Felipe soka Natanael (wa xcha sbʼiʼilan Bartolomeo), ja Mateo soka Tomás.

Yajni yaʼakan ja Samaria, Jesús kʼe xchole: «Ja sGobyerno ja Dyos bʼa satkʼinali mojanxaʼay». Ja it juni lekil Gobyerno bʼa Dyos, ja smandaranumi jaʼa Jesús. Ja Yeʼn oj ya mandar man bʼa satkʼinal sok oj yijan lamanil ja bʼa Luʼumi. Ja mandaranum stsaʼunej ja Dyosi oj ya pax yibʼanal ja Luʼumi jun tsamal kʼachinubʼ.

Ja il ja Jesús wan sjeʼjel yi ja ixuk winik sbʼaja sGobyerno ja Dyos. «Jachʼ oj akʼulukex orar», kʼe xchol ja Jesús. «Jtatik Dyos ti aya bʼa satkʼinal, axa najuk sbʼaj jawa bʼiʼili. Ajakuk ja wa Gobyerno. Akʼulaxuk ja bʼa Luʼum jastal ni wan kʼulaxel ja bʼa satkʼinali.» Jitsan ja orasyon it wa xya sbʼiʼiluke «jtatik Dyos», ¿wan maʼ xbʼobʼ awal kabʼtik yibʼanal ja orasyon it?

Jesús chomajkil wan sjeʼjel yi ja ixuk winik jastal oj yil sbʼaje soka tuki, yala: «Spetsanil ja jastik waxa kʼanawex oj skʼulukawilex ja ixuk winiki jachʼ oj akʼulukex yi». ¿Mi maʼ lek waxa wila ja maʼ wa sjeʼa lekil smodo amok? Ja yuj tʼilan la jeʼtik lek ja jmodotik soka tuki. ¡Jelni lek yajni ja ixuk winike a-skʼuluke ja it yajni jun xa tsamal kʼachinubʼ ja Luʼumi! ¿Anke meran?

Mateo 4:17; skapituloʼil 5 man 7; 10:1-4.