LA KUMXUKOTIK jujuntik jabʼil tsaʼan bʼajtanto yuj ja Esdras oj waj man Jerusalén. Ja Mardoqueo soka Ester israʼelenyoʼe sok jel tʼilane ja bʼa mandaranel bʼa Persia. Ester jun mandaranum, jaxa sprimo Mardoqueo jani xchabʼil winik mas tʼilan yuja mandaranumi. La kiltik jastal ekʼ ja it.

Juntoni yal akʼix ja Ester yajni cham ja snantati, ja yuj ja Mardoqueo yeʼn ya kʼiʼuk. Ja Asuero, ja mandaranum bʼa Persia, tey ja niwan snaj bʼa chonabʼ Susa, soka Mardoqueo jani june ja yaʼtijumi. Anto jun kʼakʼu, ja xcheʼum ja mandaranumi, Vasti, mi skʼuʼan ja jasa yala yabʼi, ja yuj ja mandaranumi stsaʼa pilan xcheʼum, ¿wan maʼ xa naʼa machunkiluka? Jaʼa tsamal ixuk Ester.

¿Wan maʼ xa wila ja winik jel niwan xyaʼa sbʼaj ja it wa xkoye sbʼaj tinan ja ixuk winiki? Yeʼn ja Hamán, jun winik jel tʼilan ja bʼa Persia. Ja yeʼn wa skʼana ja winik it kulan ekʼi, ja Mardoqueo, akoʼ sbʼaj tinan. Pe Mardoqueo mi skʼulan. Ja yeʼn mini lek xyila oj koʼ sbʼaj tinan jun winik bʼa mi tʼun lekuk ja jas wa skʼulani, ja yuj ja Hamán kʼe skoraja sok kʼelawil jasa skʼulani.

Hamán sleʼa yi abʼal ja mandaranum sbʼaja israʼelenyoʼiki sok yala: «Mini tʼun lekukeʼa sok mi skʼuʼane jawa mandari, ojni chamuke». Ja mandaranum Asuero mi snaʼa ta israʼelenya ja xcheʼumi, ja yuj lekni yabʼ ja jas yala ja Hamán sok yaʼa kulan bʼa jun kʼakʼu achʼak miljuke ja israʼelenyo.

Yajni Mardoqueo yabʼ sbʼaja mandar it jel chamskʼujol. Sjeka aʼaljuk yabʼ ja Ester: «Kʼuman ja mandaranumi sok ala yabʼ a-skoltayotik». Jastal ni wa xyala ja mandar bʼa Persia, mini maʼ oj bʼobʼ waj yil ja mandaranum ta mikʼa lokubʼaluki. Pe ama jachukuk, ja Ester wajni yila. Ja mandaranumi ya kʼeʼuk ja sbara bʼa oro, ja jaw wa stojolan ja Ester mi oj miljuk. Ester sloko ja mandaranumi soka Hamán bʼa jun niwan waʼelal. Yajni tixa aye ja bʼa waʼelali, ja mandaranumi sjobʼo yi ja Ester jasa wa skʼana bʼa yeʼna. Ester yala oj yalyabʼ ja mandaranum ta ja yeʼn soka Hamán xwajye ja bʼa niwan waʼelal oj cha skʼuluk ja x-el ja kʼaʼuji.

Ja bʼa waʼelal jaw, ja Ester yala yabʼ ja mandaranumi: «Ja jchonabʼi soka keʼn oj miljukotikon». Ja mandaranumi kʼeni skorajaʼa sok sjobʼo: «¿Machʼa oj skʼuluk ja jaw?».

Ester sjakʼa: «Ja kontraʼanumi, jaʼa winik it: jaʼ tan Hamani».

Ja weʼgo ja mandaranumi kʼexa ni skoraja. Sjeka amiljuk ja Hamán. Tsaʼan, ya ochuk ja Mardoqueo ja xchabʼil winik mas tʼilan yuja yeʼn. Mardoqueo yeʼnxa ni skʼulan aʼajyuk jun mandar bʼa oj bʼobʼ tiroʼanuke ja israʼelenyo bʼa skoltajel ja sakʼanil ta ay kʼa maʼ wa xkʼan miljuke yuj. Yuja Mardoqueo junxa ni winik jel tʼilan ja bʼa mandaraneli, jitsan ixuk winik skoltaye ja israʼelenyo. Jachuk skolta sbʼaje yuja skontraʼeʼi.