TSAʼAN yajni ja David smila ja Goliat, Abner, ja olomal bʼa kʼakʼanum bʼa Israel, yiʼaj och ja David ja bʼay ja Saúl. Saúl ya ochuk ja David jun olomal bʼa kʼakʼanum sok yala ti oj ajyuk bʼa snaj.

Tsaʼan yajni ja kʼakʼanumik kumxiye ja bʼa tiroʼanel soka filisteoʼik, ja ixukeʼi och tsʼebʼanuke: «Saúl smilata jitsan, pe ja David masni jitsan smiluneja». Saúl kʼe tajkuk yujni ja David jaʼ mas wa xtoyji yuja yeʼn. Pe ja skerem ja Saúl, ja Jonatán, mini x-ilkʼujolani. Ja yeʼn jelni syajtay ja David, soka David cho wani syajtay ja Jonatán. Ja yuj yalawe oj yamigoʼuk sbʼaje bʼa tolabida.

David jelni snaʼa yajel okʼuk ja arpa, soka Saúl jelni lek xyabʼ ja kʼin wa xya okʼuk ja David. Pe jun kʼakʼu, ja yilkʼujolanel yiʼoj ja Saúl iji och skʼulajel jun jasunuk bʼa mi lekuk sbʼaja David. Yajni ja David wan yajel okʼuk ja arpa, Saúl ya kʼeʼuk ja slansa sok sjipa yi, wani yaljel sbʼaj: «¡Ojni kakan tsʼapan ja David bʼa sat ja naʼitsi!». Pe David ya ekʼuk ja lansa. Tsaʼan ja Saúl cha koni mulal yajni pilan ekʼele sjipa yi ja lansa ja David. Soka it ja David snaʼa kʼinal tʼilan xa ni oj stalna ekʼ sbʼaja.

¿Wan maʼ xjulakʼujol ja jas skʼapunej ja Sauli? Ja yeʼn yalunej oj yaʼ yi ja yakʼix jastal xcheʼum ja winik maʼ oj smil ja Goliat. Saúl tixa yala yabʼ ja David oj bʼobʼ nupanuk sok ja yakʼix Mical, pe bʼajtanto tʼilan oj smile 100 filisteoʼik. ¡Ja jasa wa skʼana Saúl jani amiljuk ja David yuja filisteoʼiki! Pe mini ekʼ jachuka, sok ja Saúl yaʼ yi ja yakʼix jastal xcheʼum ja David.

Jun kʼakʼu, ja Saúl yala yabʼ ja Jonatán sok spetsanil ja yaʼtijumi wa skʼana oj smil ja David. Pe ja Jonatán yala yabʼ: «Mok jasa kʼuluk yi ja David. Ja yeʼn mini jas wa skʼulanawi bʼa mi lekuk, skoltuneja. Ama chikan jas ekʼ sbʼaj ja yeʼn waj smil ja Goliat, soka yajni wa wila jachʼ skʼulani, jel gustoʼaxiya».

Saúl skʼuʼan yi ja yunini sok yala mi jas oj skʼuluk yi ja David. Anto yiʼajejan pilan ekʼele ja David, soka yeʼn och yaʼteltay ja Saúl jastal ni wan skʼulajel jan ajyi. Jun kʼakʼu, yajni ja David wan yajel okʼuk ja arpa, cha pilan ekʼele ja Saúl sjipa yi ja lansa sbʼaja David. David ya ekʼuk, soka lansa ti kʼot tsʼapan bʼa sat naʼits. ¡Ja it jaxani yoxil ekʼeleʼa! Ja weʼgo ja David snaʼaxa ni ojni spak ajnela.

Ja akʼwal jaw, ja David waj man bʼa snaj, pe ja Saúl sjeka winike bʼa oj smil-e. Mical snaʼa ja jasa wa skʼana skʼuluk ja stati ja yuj yala yabʼ ja David: «Elan ja yan akʼwali, mikʼa ja jechel mixa ni sakʼanukaʼa». Ja akʼwal jaw, ja Mical skoltay ja David bʼa oj eluk bʼa jun bentana. David ajyi ekʼ nakʼan bʼa tuktukil lugar tʼusan mi juke jabʼiluk bʼa mi oj tajuk yuja Saúl.