Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja jlibro wa sloʼiltay loʼilik bʼa Biblia

 LOʼIL 58

David soka Goliat

David soka Goliat

JA TANTIK filisteoʼiki cha kʼeʼumexajan yajkʼachil ekʼele bʼa oj tiroʼanuke soka israʼelenyo. Ja oxwane sbʼankil ja David skʼakʼanumexa ni ja Saúl. Ja yuj jun kʼakʼu, ja Jesé yala yabʼ ja David: «Iʼaj och yi sat jastik junuk sok pan ja wa bʼankil jumasaʼ sok ila jastal wan ekʼelyujile».

Yajni David kʼot ja bʼa wane jijlel ja kʼakʼanumi, ajnelxta waj sleʼ ja sbʼankil jumasaʼ ja bʼaye ja kʼakʼanum bʼa oj tiroʼanuke. Ja niwan chaʼanil filisteo, Goliat, wa x-eljan bʼa oj stselay ja israʼelenyoʼik. Wani skʼulajel jan ja it 40 kʼakʼu jachʼ bʼa saʼan sakbʼel sok bʼa och akʼwal. Wa x-awani yaljel: «Tsaʼawik jan june maʼ oj tiroʼanuk jmok. Ta yeʼn skʼulan ganar sok smilawon, anto ja keʼntikon oj kʼot ajyukotikon amosoʼex. Pe ta keʼn jkʼulan ganar sok xmila, ja weʼnlexi oj kʼot ajyanik jmosotikon. Wa xkaʼakan bʼa oj atsaʼex jun maʼ oj tiroʼanuk jmok».

David sjobʼo yi jujuntik kʼakʼanum: «¿Jasa oj ajuk yi ja maʼ oj smil ja tan filisteo it bʼa jachuk oj skoltay ja chonabʼi ja bʼa jas junuk it jel kʼixwelal sbʼaji?».

June ja bʼa kʼakʼanum yala: «Saúl oj yaʼ yi jitsan sjastik sbʼaj sok oj yaʼ yi ja yakʼix bʼa oj xcheʼumuk».

Pe yibʼanal ja israʼelenyoʼik wani xiwye yuja Goliat yujni jun niwan winik. Tʼusan mi jun oxe metroʼuk ja xchaʼanili sok ayiʼoj jun skʼakʼanum maʼ wa skuchu ekʼ yi ja lepan takʼin wa smaka sbʼasoki.

Jujuntik kʼakʼanum wajye ja bʼay ja mandaranum Saúl sok yalawe yabʼ ja David wa skʼana oj waj tiroʼanuk sok ja Goliat. Pe ja Saúl yala yabʼ ja David: «Mi oj bʼobʼukawuj. Jelto yal kerema, sok ja yeʼn tolanibida wajel jun kʼakʼanuma». Ti yala ja David: «Ja keʼn jmila jun oso sok jun tan choj yiʼunej xa och ajyi ja xchej ja jtati. Jastal jmila ja chanteʼik jaw, jachʼ oj jkʼuluk yi ja filisteo it. Jyoba yeʼn oj skoltayon». Ja yuj ja Saúl yala yabʼ: «Kaʼax, sok ja Jyoba a-skoltaya».

David waj bʼa jun yok jaʼ: stulu joʼe bʼilitsʼ ton sok ti xchʼika bʼa yal smorral. Anto soka sjimichʼi tixa waj tiroʼanuk soka Goliat. Goliat mini xbʼobʼ skʼuʼuka. Mini tʼun wokoluk xyila ja oj smil ja David.

Ti yala ja Goliat: «Laʼ il. Oj kaʼ yi ja wa bʼakʼtel ja yal chan jumasaʼ soka chanteʼik bʼa oj skʼux-e». David yala: «Ja weʼn jakuma sok juna wespada sok juna lansa, pe ja keʼn wajumon amok bʼa sbʼiʼil ja Jyoba. Ja yan, ja Jyoba oj yaʼa bʼa jkʼabʼ sok keʼnani oj mil-a».

Tixa waj ajnel ja David man bʼay ja Goliat, ti ya eluk ja bʼa yal smorrali jun ton, sok ti ya och bʼa sjimichʼ sok spetsanil ja yipi stsʼaʼa ja Goliat. ¡Ja toni ti och bʼa spatan ja Goliat, sok toj chamel koʼi! Yajni ja filisteoʼik yilawe ja maʼ olomal yujile bʼa kʼakʼaneli toj chamel koʼi, spakaweʼel ajnel. Sok ja israʼelenyo yiʼawe yi spatik sok skʼulane ganar ja kʼakʼaneli.

1 Samuel 17:1-54.