Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 61

David wa x-och mandaranum

David wa x-och mandaranum

YAJKʼACHIL ekʼele ja Saúl wa sleʼa oj smil ja David. Yiʼaj 3,000 kʼakʼanumik ja bʼa mas chapane bʼa oj waj sleʼ ja David. Yajni David kʼot yabʼ ja it, sjeka tsʼelsatinume bʼa waj yil-e bʼa jijlel ja Saúl ja akʼwal jaw. Anto, chawane ja bʼa swiniki sjobʼo yi: «¿Machʼa june bʼa weʼnlex oj waj jmok ja bʼa wan jijlel ja Saúl?».

«Oj wajkon keʼna», xchi ja Abisai. Ja snan ja Abisai jaʼ Zeruyá, ja smoj-alijel ja David. Yajni ja Saúl soka swiniki wane wayel, David soka Abisai ochye ja bʼa jijleleʼi. Yiʼaje ja slansa soka sjarro bʼa yaʼal ja Saúl ja tey bʼa stsʼeʼel yolomi. Mini maʼ yabʼi sok mini iljiye yujni nake ochelek swayele.

Kʼelawil ja weʼgo ja David soka Abisai. Elyetani ja bʼayeʼi sok tixa aye bʼa jun wits. David yawan ja olomal bʼa kʼakʼanum ja bʼa Israel: «Abner, ¿jas yuja mi wanuka stalnajel ja wa wajwal, ja mandaranumi? ¡Kʼela, it bʼa kiʼoj ja slansa soka sjarro bʼa yaʼali!».

Saúl yaʼa sbʼaj. Snaʼa jani ja yawanel ja David. ¿Wan maʼ xa wila bʼa dibujo bʼa koʼeli ja Saúl soka Abneri? Anto sjobʼo ja Saúl: «¿Weʼna maʼ, David?».

«Keʼna, kajwal», sjakʼa ja David sok sjobʼo: «¿Jas yuj waxa leʼa modo oja mil-oni? ¿Jasa jkʼuluneji? It bʼayjul ja wa lansa, ah mandaranum. Ajak sleʼ koʼ junuk jawa winiki».

Saúl yala: «Jleʼatani jmula, mini sbʼejuk ja jasa jkʼulantaʼi». Anto ja David waji, sok ja Saúl kumxi bʼa snaj. Pe ja David yala sbʼaj: «June ja bʼa kʼakʼujik it ja Saúl ojni smil-ona. Ojni waj jkoltay jbʼaj bʼa slujmal ja filisteoʼiki». Jachʼni skʼulana. David bʼobʼni slolay ja filisteoʼiki sok ya skʼuʼuk jaxa ni oj skoltaya.

Tsaʼan, ja filisteoʼiki kʼeye bʼa waj tiroʼanuke soka israʼelenyo. Ja bʼa kʼakʼanel jaw tini chamye ja Saúl soka Jonatán. Ja it jelni aji och stristeʼil ja David sok stsʼijbʼan jun tsamal tsʼebʼoj bʼa stsʼebʼantay: «Jelni tristeʼayon yuj weʼn, kala moj-aljel Jonatán. ¡Janekʼto wa xkʼanawa!».

Tsaʼan yajni ekʼ ja it, David kumxi bʼa Israel bʼa xchonabʼil Hebrón. Ja tiw wane tiroʼanel ja winike matik wa skʼanawe oj och mandaranum ja Is-bóset ja skerem ja Saúl, soka tuk winike maʼ wa skʼanawe aʼoch mandaranum ja David. Pe ja swinik ja David yeʼnani skʼulane ganar. David ayxa yiʼoj 30 jabʼil yajni och mandaranum. Juke jabʼil sok snalan yaʼa mandar ja bʼa Hebrón. Sok ti pojkiye tiw jujuntik yuntikil ja David: sbʼiʼile Amnón, Absalón soka Adonías.

Soka tyempo, ja David sok ja swiniki wajye bʼa oj waj sbʼajinekan ja tsamal chonabʼ Jerusalén. Joab, ja pilan skerem ja Zeruyá, smoj-alijel ja David, yeʼnani skʼela ja kʼakʼaneli. Ja yuj ja David yaʼ yi jastal stsʼakol ja Joab bʼa oj och olomal bʼa kʼakʼanum. Jaxa weʼgo ja David yeʼnxa ni kʼe ya mandar ja bʼa xchonabʼil Jerusalén.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Crónicas 11:1-9.