Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 57

Dyos wa stsaʼa ja David

Dyos wa stsaʼa ja David

¿WAN maʼ xa wila jasa ekʼta? Ja yal keremi skoltay ja ala yawal chej yiʼojxaʼel ajyi ja tan oso yujni wa skʼana oj skʼuxe. Pe ja yal keremi yiʼaj yi spatik sok skoltay ja ala yawal chej kenan xa yuj ja tan oso. ¡Yajni ja tan oso kʼejan bʼa oj kʼuxwanuk, ja yal keremi juneta yaʼ yi sok smila! Bʼa pilan ekʼele skoltay jun ala chej yiʼojxaʼel jun tan choj. ¿Mi maʼ meranuk soka jastik chʼak skʼuluk ja yal keremi ja yeʼn mini xiwa? ¿Wan maʼ xa naʼa machunkiluk ja kerem it?

Yeʼna David. Ja yeʼn tey kulan bʼa xchonabʼil Belén. Ja statawelo jaʼa Obed, ja skereme ja Boaz soka Rut. ¿Wanto maʼ xjulakʼujol bʼa yeʼnle? David jaʼ stat ja Jesé sok ja yeʼn wa stalnay ja xchejik ja stati. Yajni Jyoba stsaʼa ja Saúl bʼa oj och mandaranum, ekʼ lajune jabʼil pojki ja David.

Kʼot ja styempoʼil ja Jyoba yala yabʼ ja Samuel: «Iʼaj tʼun aseyte bʼa tsaʼubʼal sok kaʼax bʼa snaj ja Jesé man Belén. Jtsaʼunejni june ja yuntikil bʼa oj och mandaranum». Yajni ja Samuel yila ja Eliab, ja bʼajtan skerem ja Jesé, yala sbʼaj: «Yeʼnani ja it». Pe Jyoba yala yabʼ: «Moka kʼel ja xchaʼanil soka stsamalili. Yujni ja yeʼn mi jtsaʼunejuk bʼa oj och mandaranum».

Anto ja Jesé cho yiʼajan yi ja Samuel ja skerem Abinadab. Pe Samuel yala: «Miyuk, ja Jyoba mini cho stsaʼunejuk ja yeʼn». Tsaʼan, ja Jesé yiʼajan ja skerem Samah. «Cho mini ja it stsaʼunejuk ja Jyoba», xchi ja Samuel. Anto ja Jesé tixa chʼak ya ekʼ yi ja Samuel ja juke yuntikili, pe ja Jyoba mini june bʼa yeʼnle stsaʼa. Anto Samuel sjobʼo: «¿Kechan maʼ ja wa keremtik ja it?».

«Kanelto ja mas nuxi», xchi ja Jesé. «Ja yeʼn wan stalnajel ekʼ ja chejiki.» Yajni ja David ijijan, ja Samuel yilani ja David juni tsamal kerem. «Yeʼna ja it», xchi ja Jyoba. «Tʼolo yi aseyte sbʼaja yeʼn.» Ja Samuel jachʼni skʼulana. Soka tyempo, David yeʼnani oj och mandaranum bʼa Israel.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.