Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 69

Ja yal akʼixi wa skoltay jun winik jel tʼilan

Ja yal akʼixi wa skoltay jun winik jel tʼilan

¿WAN maʼ xa naʼa jas wan yaljel ja yal akʼix it? Wan yaljel yabʼ ja ixuki sbʼaja Eliseo, ja yaluman ja Jyoba, soka senyaʼik wa skʼulan yuja yip ja Jyoba. Ja ixuki mi snaʼa sbʼaj ja Jyoba yujni mi israʼelenyaʼuk. Ja yuj, la kiltik jas yuj ja yal akʼixi tey bʼa snaj ja ixuki.

Ja ixuki ti sbʼaj bʼa Asiria. Ja statami jaʼa Naamán, ja olomal bʼa kʼakʼanumik bʼa Asiria. Yajni ja kʼakʼanumik wajye bʼa Israel, ti syamawejan ja yal akʼix it. Ja yuj, ja weʼgo jaxa wa skoltay ja xcheʼum ja Naamán.

Naamán ayiʼoj jun kistal chamel sbʼiʼil lepra. Ja chamel it wa xya mokʼuk ja sbʼakʼteli. Jaʼa it ja jas wan yaljel ja yal akʼixi: «Lek ja kajwal xwaj ja bʼay ja yaluman ja Jyoba bʼa Israel, oj tojbʼuk sok ja xchamel yiʼoji». Tsaʼan kʼot aljuk yabʼ ja statam ja ixuki.

Naamán wani skʼana oj tojbʼuk ja yuj waj bʼa Israel. Yajni kʼoti, ti waj bʼa snaj Eliseo. Eliseo skʼulan ja yaʼtumi aʼel bʼa oj skʼumuk ja Naamán sok ayalyabʼ a-sulsbʼaj juke ekʼele bʼa yok jaʼ Jordán. Naamán jel tajki sok yala: «¡Ja yok jaʼik bʼa jchonabʼi masni lekik yuja yok jaʼik bʼa Israeli!». Yajni chʼak yal ja it, kumxi bʼa snaj.

Pe ja yaʼtum jumasaʼ yalawe yabʼ: «Kajwal, ta Eliseo yalawabʼ oj akʼuluk jun jasunuk bʼa mas wokol, ojni akʼuluka. Anto, ¿jas yuj mixa sulubʼaj ja bʼa yok jaʼ jastal ni yalawabʼi?». Naamán smaklay ni ja jas alji yabʼ yuja yaʼtijum jumasaʼ sok sulusbʼaj juke ekʼele ja bʼa yok jaʼi. Yajni skʼulan ja it, ¡ja sbʼakʼteli tojbʼi!

Ja yeʼn jel gustoʼaxi. Cha kumxi ja bʼay ja Eliseo sok yala yabʼ: «Ja weʼgo wa xnaʼa ja Dyos bʼa Israel kechani yeʼn ja Dyos smeranil bʼa yibʼanal ja Luʼumi. Ja yuj, aʼawa pabor, iʼaj ja majtanal it». Pe ja Eliseo yala: «Miyuk, mi oj kiʼ». Ja yeʼn wani snaʼa ta yiʼaj ja majtanaliki mini sbʼejuka, yujni jaʼa Jyoba ja maʼ ya tojbʼuk ja Naamán. Pe ja Guehazí, ja maʼ wa skoltay ja Eliseo, wa skʼana yeʼn oj chʼak yikan ja majtanaliki.

Ja yuj jaʼa it ja jas skʼulani. Yajni ja Naamán waji, Guehazí yiʼaj yi spatik sok yala: «Ja Eliseo sjekawon bʼa ojak kalawabʼ wanbʼi skʼana jujuntik ja bʼa majtanaliki bʼa oj yaʼ yi jujuntik yula kʼotel sbʼaj». Ja it mini meranuka. Pe ja Naamán mi snaʼa ja yuj yaʼ yi ja Guehazí jujuntik ja bʼa jastik junuki.

Yajni ja Guehazí kumxi ja bʼay ja Eliseo, Eliseo snaʼatani ja jas skʼuluneji yujni Jyoba yeʼn ya snaʼ. Ja yuj yala: «Yuja kʼulan ja jasunuk it mi lekuki, ja lepra yiʼoj ajyi ja Naamán weʼn oj ekanabʼaj». ¡Sok jachʼni ekʼa!

¿Jasa wa xbʼobʼ jnebʼtik sbʼaja it? Bʼajtan: la ajyukotik jastal ja yal akʼixi sok la kaltik ekʼ sbʼaja Jyobaji. Ja it jelni oj koltanuka. Xchabʼil: mok jkʼuljbʼajtik jastal Naamán, ja yeʼn jel niwan yaʼa sbʼaj. Kʼuʼabʼal la ajyukotik soka matik wa xyaʼteltaye ja Jyoba. Yoxil: mok jleʼtik abʼal, jastal skʼulan ja Guehazí. ¿Anke jel jitsan ja jastik junuk wa xbʼobʼ jnebʼtik bʼa Bibliaʼi?

2 Reyes 5:1-27.