Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja jlibro wa sloʼiltay loʼilik bʼa Biblia

 LOʼIL 37

Jun naʼits bʼa stoyjel ja Dyosi

Jun naʼits bʼa stoyjel ja Dyosi

¿WAN maʼ xa naʼa jasunkiluk ja naʼits it? Jun tsaʼubʼal naʼits bʼa stoyjel ja Jyoba. Wa sbʼiʼilan tabernáculo. Kechanta jun jabʼil yiʼaj yujile ja israʼelenyo stojbʼesel ja naʼitsi tsaʼan yajni ja yeʼnle elye ja bʼa Egipto. ¿Maʼ spensar yala oj kʼulaxuk ja naʼits it?

Yeʼnani spensar ja Jyoba. Yajni ja Moisés ti ajyi ja bʼa wits Sinaí, Jyoba yala yabʼ jastal oj skʼuluk. Yala yabʼ a-skʼuluk bʼa jun modo mi wokoluk sjomjel. Jachuk oj bʼobʼ skuch-e ekʼ bʼa pilan lugarik sok oj yaʼe kulan pilan ekʼele. Ja yuj yajni ja israʼelenyo wa xwajye bʼa pilan lugar ja bʼa takin luʼumi, tini wa xyiʼaje ekʼ ja naʼitsi.

Jyoba stsaʼa ja sbʼankil ja Moisés ja Aarón bʼa oj och mero olomal ja bʼa naʼits bʼa stoyjel ja Dyosi. Yeʼnani wa skʼela ja chonabʼi ja bʼa yaʼteltajel ja Jyoba. Chomajkil ja yuntikil ja Aarón nake olomale.

Ja bʼa yal kwarto bʼa xchikin och ja naʼitsi, wa xbʼobʼ awil jun kopre. Ja it wa sbʼiʼilan ja kopre bʼa trato. Jujune ja bʼa xchikin ja bʼa sat ja smajkil ja kopreʼi ayiʼoj chabʼ querubín bʼa oro. Ja Dyosi stsʼijbʼan yajkʼachil ekʼele ja Lajune Mandari bʼa chabʼ lechan ton yujni ja Moisés spojo ja bʼajtaniki. Ja chabʼ lechan toni ti nolxi bʼa yojol ja kopre. Chomajkil ti nolji jun jarra maná. ¿Wanto maʼ xjulakʼujol jasunkʼa ja maná?

Kʼela ja kwarto mas niwan bʼa yojol ja naʼitsi, chabʼ ekʼele mas niwan yuj ja jun yal kwarto. ¿Wan maʼ xa wila ja yal kaja bʼa wan elel ja tabʼi? Ja it jani ja lugar bʼa wa stsikawe pom ja olomal jumasaʼ. Jun jasunuk jel x-ajbʼani yikʼil. Chomajkil kʼela ja kandelero sok ja juke skʼabʼ yajlubʼili. Jaxa yoxili tey jun mesa, ja bʼa it tey kajan 12 pan.

Ja bʼa patyo bʼa tabernáculo tey jun niwan lechan basija bʼutʼel jaʼ bʼa wa sakʼa ja skʼabʼe sok ja yoke ja olomal jumasaʼ. Chomajkil ja tiw tey ja lugar bʼa wa xkʼapji ja majtanal. Ja tiw wa stsikawe ja chante chamel xaʼi jastal jun majtanal bʼa Jyoba. Ja tabernáculo tini ay bʼa snalan ja bʼa jijlele ja israʼelenyo, sok jaxa yeʼnleʼi ti yaʼuneje kulan ja yal snaje kʼulubʼal sok kʼuʼuts bʼa sjoyanal ja tabernáculo.

Éxodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebreos 9:1-5.