Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 39

Ja sbara ja Aarón wa xnichini

Ja sbara ja Aarón wa xnichini

KʼELA ja bara it ayiʼoj snichmal sok almendraʼik takʼanikxta. Jaʼ sbara ja Aarón. ¡Ja nichimik it sok ja almendraʼik takʼanikxtaʼi junta akʼwal yiʼaj yuj ja kʼiʼi! La kiltik jas yuj ekʼ ja it.

Jitsan xa tyempo ja israʼelenyo tini aye ekʼ bʼa takin luʼum. Jujuntik wa spensarane ja Moisés mini yeʼn oj skʼel ja chonabʼi sok cho jachʼ wa spensarane sbʼaja Aarón, ja mero olomal ja bʼa tabernáculo. Coré, june bʼa yeʼnle, jachʼ wa spensaran, chomajkil ja Datán, ja Abiram sok ja 250 winike ja matik wa xkoltaniye bʼa skʼeljel ja chonabʼi. Spetsanil ja yeʼnle jak yal-e yabʼ ja Moisés: «¿Jas yuj ja kechan weʼn mas chaʼan waxa waʼabʼaj yuja keʼntikoni?».

Ja Moisés yala yabʼ ja Coré sok ja tuk smoji: «Ja bʼa saʼan sakbʼel jecheli iʼajik ja wa tsikubʼ pomexi sok chʼikawik pom ja bʼa yojoli. Anto ti la jakyex ja bʼa tabernáculo, sok ti oj kiltikik machʼa oj stsaʼ ja Jyoba».

Yajni el ja kʼakʼuji, ja Coré sok ja 250 smoji jakye bʼa tabernáculo. Sok jakye tuk bʼa oj skoltaye ja Coré. Ja Jyoba jelxa ni tajkel aya. Ja Moisés ti yalaʼa: «Jitsabʼajik ja bʼa snaj kʼulubʼal sok kʼuʼuts ja matik wa skʼulane ja bʼa mi lekuki sok mok waja yam-ex yi ja sjastik sbʼajeʼi». Ja ixuk winikeʼi skʼuʼane sok sjitsa sbʼaje ja bʼa snaje ja yeʼnleʼi.

Anto ja Moisés yala: «Yuja it oj anaʼex machʼa oj stsaʼ ja Jyoba. Ja luʼumi oj sjamsbʼaj sok oj sbʼukʼ koʼ ja winike it wa skʼulane ja jastik mi lekuki».

Kechanta chʼak kʼumanuk ja Moisés, ja luʼumi sjama sbʼaj. Ja yal snaje sok ja sjastik sbʼaje ja Coré, Datán, Abiram sok spetsanil ja matik teye bʼa yojoli chʼak bʼukʼjukekoʼ. Anto ja luʼumi ti slutu sbʼaja. Yajni ja ixuk winiki yabʼye ja yawanel ja matik wane bʼukʼjel koʼi, och awanuke: «¡La elkotik ja bʼa il! ¡Mikʼa oj cha sbʼukʼ-otikoʼ ja keʼntiki!».

Coré sok ja 250 smoji tito aye mojan bʼa tabernáculo. Ja yuj ja Jyoba sjekakon kʼakʼ ja bʼa satkʼinali, sok spetsanil ja yeʼnle chʼak tsikuke. Anto ja Jyoba yala yabʼ ja Eleazar, ja yunin ja Aarón, ayiʼe ja stsikubʼ pom ja chamwiniki sok ja jaw a-skʼuluk jun jayal smusulabʼil ja lugar bʼa wa xkʼapji majtanali. Ja senya it wa xmakuni bʼa oj juluk skʼujole ja israʼelenyo kechanta ja Aarón sok ja yuntikili oj bʼobʼ aʼtuke jastal olomal ja bʼa tabernáculo.

Pe ja Jyoba wa skʼana oj yakan jaman lek ja maʼ kechan stsaʼuneji jaʼa Aarón sok ja yuntikili. Ja yuj yala yabʼ ja Moisés: «Jun olomal bʼa jujune kʼole ayijan ja sbara. Ja bʼa kʼole bʼa Leví, ayijan ja sbara ja Aarón. Anto tixa waʼawex kan bʼa tabernáculo bʼa stiʼ sat ja kopre bʼa trato. Ja winik maʼ oj jtsaʼ bʼa oj och jastal mero olomal ja bʼa tabernáculo oj nichinuk ja sbara».

Yajni el ja kʼaʼuji, ja Moisés yila ja sbara ja Aarón, sok ¡ja sbaraʼi ayiʼoj snichmal sok almendraʼik takʼanikxta! ¿Wan maʼ xa wila ja weʼgo jas yuj ja Jyoba skʼulan aʼeluk snichmal ja sbara ja Aaroni?

Números 16:1-49; 17:1-11; 26:10.