Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 35

Jyoba wa xyaʼa ja smandariki

Jyoba wa xyaʼa ja smandariki

JUN maʼ chabʼ ixaw tsaʼan yajni ja israʼelenyo elye ja bʼa Egipto, ti kʼotye bʼa switsil Sinaí, chomajkil sbʼiʼil Horeb. Tini bʼa wits it ja Moisés yabʼ ja skʼumal ja Dyosi ja bʼa yal kʼul it wan ajleli. Ja israʼelenyo ti jijliyeʼa sok tʼusan mi jun jabʼiluk tini ajyiye tiw.

Malan ja ixuk winike kan majlanuke bʼa stsʼeʼel ja witsi, ja Moisés kʼe ja bʼa witsi. Ja tiw ja Jyoba yala yabʼ ja Yeʼn wa skʼana ja israʼelenyo a-skʼuʼuke ja smandari sok bʼa oj paxuke ja xchonabʼil tsaʼubʼali. Yajni ja Moisés kojan ja bʼa witsi, xcholo yabʼ ja israʼelenyo ja jasa alji yabʼ yuja Jyobaji. Sok ja ixuk winiki yalawe oj skʼuʼuke yi ja Jyoba, yujni wa skʼanawe oj ajyuke bʼa xchonabʼil yeʼna.

Anto ja Jyoba skʼulan jun jasunuk mini bʼa ilubʼaluka. Ja bʼa sniʼ witsi yaʼ eluk tabʼ, sok kʼe ajyuk tsatsal chawuk. Chomajkil ja Yeʼn ti skʼuman ja chonabʼi sok yala yabʼ: «Keʼnon ja Jyoba wa Dyosexi ja maʼ ya elanik ja bʼa Egipto». Anto ti yaʼ yile ja mandar it: «Mokni koʼanik sbʼaj mekʼan pilan dyos yuj ja keʼn».

Chomajkil ja Dyosi yaʼ yi pilan bʼalune mandar ja israʼelenyo, soka yeʼnle jel xiwye yuja skʼumal ja Dyosi. Ja yuj yalawe yabʼ ja Moisés: «Kʼuman weʼna ja Dyosi sok aʼekitikon, yujni wala xiwtikon ja ta skʼumanotikon ja Yeʼn oj chamkotikon».

Tʼusan mas tsaʼan, ja Jyoba yala yabʼ ja Moisés: «Kʼeʼan jan man bʼa sniʼ wits. Oj kawi chabʼ lechan ton, ja bʼa yojoli jtsʼijbʼunej ja mandar jumasaʼ wa xkʼana ja israʼelenyo a-snol-e». Ja yuj pilan ekʼele ja Moisés kʼe ja bʼa witsi sok 40 kʼakʼu sok akʼwal tini kan tiwa.

Jelni jitsan ja mandar yiʼoj ja Dyosi sbʼaja xchonabʼi. Yeʼnani stsʼijbʼan ja Moisés. Chomajkil ja Dyosi yaʼ yi ja Moisés chabʼ lechan ton bʼa yiʼoj ja lajune mandar Yeʼn stsʼijbʼuneji, ja it yalunej xa yabʼ ja xchonabʼi. Wa sbʼiʼilan ja Lajune Mandari.

Ja Lajune Mandari jelni tʼilanika, pe cha jachʼni ja tuk mandariki. Juneʼik ja bʼa it wa xyala: «Yaj oja wabʼ ja Jyoba wa Dyosi sok spetsanil jaʼwa kʼujoli sok spetsanil jaʼwa waltsili, sok spetsanil jaʼwa pensari, sok spetsanil jaʼwa wipi». Jaxa juni wa xyala: «Yajta ja wa moji ja jastal waxa yajta abʼaj ja weʼni». Ja yunin ja Dyosi, ja Jesukristo, yala ja chabʼ mandar it jani ja mas tʼilan yaʼunej yi ja xchonabʼ Israel. Tsaʼan oj jnebʼtik jitsan jastik sbʼaja Yunin ja Dyosi sok ja jastik sjeʼa.

Éxodo 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Deuteronomio 6:4-6; Levítico 19:18; Mateo 22:36-40.