JA José wa skʼana oj snaʼ ta tukbʼita ja smodo sok ta wanxa sjeʼawe lekil skʼujole ja lajune smoj-alijeliki, ja yuj yala yabʼye: «Ja weʼnlexi nake tantik tsʼelsatinumex. Kechanta jakelex bʼa oj wil-ex bʼay ja mey yip ja chonabʼi».

«Miyuk, mi jaʼukotikon ja jaw», yalawe. «Ja keʼntikoni lekil winikotikon. Jpetsaniltikon jmoj-alijel jbʼajtikon. 12 ajyiʼotikon. Pe june mixa tey jmojtikon, sok jaxa mas nuxi ja kanel sok ja jtatikoni.»

Ja José sjeʼa sbʼaj lajan sok mi skʼuʼan yile. Skʼulan alutjuk ja smoj-alijel sbʼiʼil Simeón, sok ja tuki sjeka awajuke bʼa snaje bʼa oj yiʼe och ja waʼelali. Anto ti cho yala yabʼyeʼa: «Yajni la kumxiyex jani, tʼilan oj awiʼex janki ja wa wijtsʼinex mas nuxi».

Yajni kʼotye bʼa Canaán, ja bʼa snajeʼi, ja yeʼnleʼi xcholowe yabʼ ja stateʼi ja jasa ekʼi. Ja Jacob jel tristeʼaxi sok yala: «Mixa tey jmoktik ja José, sok jaxa weʼgo mixa cha tey jmoktik ja Simeón. Mini oj kakan oja wiʼex och ki ja jkerem mas nuxi, ja Benjamín». Pe yajni wan chʼakel ja swaʼeleʼi, ja Jacob yaʼani kan ayiʼe och ja Benjamín man Egipto bʼa oj bʼobʼ yiʼe jan mas waʼelal.

Ja weʼgo ja José wa xyila ti jakume jan ja smoj-alijeliki. Jel gustoʼaxi yajni yila ja yijtsʼin, Benjamini. Pe mini june ja bʼa smoj-alijeliki wa snaʼawe sbʼaj ja winik jaw mas tʼilani yeʼn ja José. Ja José wa skʼulan jun jasunuk bʼa oj yil ta tukbʼita ja smodo ja smoj-alijeliki.

José sjeka ja yaʼtum bʼa oj sbʼutʼ-e waʼelal ja skoxtale ja smoj-alijeliki. Pe mini yala yabʼyeʼa, sjeka ja yaʼtijum ayawe och yi bʼa skoxtal ja Benjamín ja sbʼis bʼa plata. Yajni ja smoj-alijel ja José chʼak wajuke sok ayxa jun makʼe wajele, ja José sjeka ja yaʼtijum jumasaʼ ayi spatike bʼa oj wa slaj-e. Yajni slajawe kʼoti, ja yeʼnle ti yalawe yabʼa: «¿Jas yuj awelkʼanex yi ja kajwaltikon ja sbʼis bʼa plata?».

«Me xkelkʼantikon ja sbʼisi», jach yalawe. «Ta ataʼawex june bʼa keʼntikon yeʼn yiʼonej, anto milawik ja jaw.»

Ja yuj ja yaʼtijum ja José sleʼawe bʼa yibʼanal ja skoxtale ja yeʼnle, sok jaxa ja bʼisi ti staʼawe bʼa skoxtal ja Benjamín, jastal waxa wila bʼa dibujo. Ja aʼtijumi ti yalaweʼa: «Ja tuki ojxa bʼobʼ wajuke, pe ja Benjamín ojni jak jmoktikona». ¿Jas oj skʼuluke ja yan ja lajune smoj-alijel ja José?

Anto ti kumxiye smok ja Benjamín man bʼa snaj ja José. José ti yala yabʼ ja smoj-alijeliki: «Apetsanilex oj bʼobʼ kumxanik ja bʼa wa najexi, pe ja Benjamín ojni kanuk jmoka jastal jun kaʼtijum».

Tixa kʼumani ja Judá sok ti yala: «Ta kumxiyon ja bʼa jnaji sok mixa jmojuk ja Benjamín, ja jtati oj chamuk, yujni ja yeʼn jel skʼana ja keremi. Ja yuj, aʼawa pabor, akankon keʼna jastal juna waʼtijum, pe aʼakan awajuk ja keremi».

Ja José wa xyila ja smoj-alijeliki tukbʼita ja smodoʼe sok wanxa sjeʼawe lekil skʼujole. Ja yuj ja weʼgo la kiltik jasa wa skʼulan ja José.