Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 LOʼIL 18

Jacob wa xwaj bʼa Harán

Jacob wa xwaj bʼa Harán

¿WAN maʼ xa naʼa machʼtik ja winike maʼ wane loʼil soka Jacobi? Yajni ayxa jitsan kʼakʼu wan bʼejyel, ja Jacob ti staʼa tiw ja winike jaw bʼa stsʼeʼel jun poso. Wane stalnajel ja xchejeʼi. Ja Jacob ti sjobʼoʼa: «¿Bʼa abʼajex-a?».

Ti yalaweʼa: «Ti jbʼajtikon bʼa Harán».

Anto ja Jacobi ti sjobʼoʼa: «¿Wan maʼ xa naʼawex sbʼaj ja Labán?».

«Wan», xchiʼye. «Kʼela, it bʼa jakum ja yakʼix Raqueli sok ja xchej ja stati.» ¿Wan maʼ xbʼobʼ awil wan mojxel jan ja Raqueli?

Yajni Jacob yila wan mojxel jan ja Raquel sok ja xcheji, ja yeʼn waji sok ya eluk ja ton makan yuj ja stiʼ poso bʼa jachuk oj bʼobʼ yuʼe jaʼ ja cheji. Anto yujtsʼan ja Raqueli sok ti yala yabʼ sprimo sbʼaje. Ja yeʼn jel gusto yabʼi sok ti waj weʼgo bʼa snaj, ti xcholo yabʼ ja stati ja jasa ekʼi.

Ja Labán jel lek yabʼi ja ti oj kanuk bʼa snaje ja Jacobi. Yajni ja Jacob yala yabʼ ja Labán wa skʼana oj nupanuk sok ja Raqueli, ja yeʼn jel gusto yabʼi. Pe yala yabʼ akoltajuk juke jabʼil aʼtel bʼa oj nupanuk sok ja Raqueli. Ja Jacob skʼulaniʼa yujni jel skʼana ja Raquel. Pe yajni kʼot ja tyempo oj nupanuke, ¿wan maʼ xa naʼa ja jas ekʼi?

Ja Labán yaʼ yi ja Jacob ja bʼajtan yakʼixi, ja Lea, mi jaʼuk ja Raqueli. Yajni ja Jacob och sok akwerdo ja Labán bʼa oj aʼtuk sok juke jabʼil mas, anto ja Labán yaʼ yi jastal xcheʼum ja Raquel. Ja bʼa tyempo jaw ja Dyosi lekto ni xyila ja winiki aʼajyuk jitsan xcheʼum. Pe ja weʼgo, jastalni wa xyala ja Biblia, ja winiki kechanxta ni june oj ajyuk ja xcheʼumi.

Génesis 29:1-30.