Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

XETʼAN 2

Bʼa niwan Bʼutʼ Jaʼ man elye ja israʼelenyo bʼa Egipto

Bʼa niwan Bʼutʼ Jaʼ man elye ja israʼelenyo bʼa Egipto

Kechanta waxake ixuk winik kanye sakʼan ja bʼa niwan Bʼut Jaʼi, pe sok ja tyempo pojxiye jitsan mil. Anto yajni ekʼta ja niwan Bʼutʼ Jaʼi, 352 jabʼil tsaʼan, pojki ja Abrahán. Oj jnebʼtik jastal ja Dyos ya kʼotuk ja jas skʼapunej yi ja Abrahán bʼa oj ajyuk jun skerem sbʼiʼil Isaac. Isaac ajyi chabʼ skerem, Jacob yeʼn tsaji yuj ja Dyosi.

Jacob ajyi 12 skerem sok jujuntik yakʼixuk. Ja lajune skeremtik ja Jacob yilkʼujolane ja yijtsʼine, José, sok xchonowe bʼa oj och mosoʼil bʼa Egipto. Tsaʼan, ja José waj jun mandaranum jel tʼilan ja bʼa Egipto. Yajni koʼ jun niwan waʼin, José ya och preba ja smoj-alijeliki bʼa oj yil ta tukbʼita ja smodoʼe. Masan yibʼanal ja spamilya ja Jacob, ja israʼelenyo, chʼak wajuke kulan man bʼa xchonabʼil Egipto. Man pojki ja Abrahán 290 jabʼil tsaʼan chʼak ekʼuk ja it.

Ja bʼa tsaʼan 215 jabʼil jakumi, ja israʼelenyo tini ajyiye bʼa Egipto. Tsaʼan yajni cham ja José, ja israʼelenyo ochye mosoʼil ja tiw. Ekʼ ja tyempo ja Moisés pojki, sok ja Dyos ya makunuk bʼa oj ya eluk ja israʼelenyo bʼa Egipto. Spetsanil ja it yiʼaj 857 jabʼil ja chʼak ekʼuk ja XETʼAN 2.

 

JA BʼA XETʼAN IT

LOʼIL 11

Ja bʼajtʼan kʼintumi

Yajni xa wila ja kʼintumi, ¿jas oj ya juluka kʼujol?

LOʼIL 12

Wa skʼulane jun niwan chaʼanil naʼits

Ja Dyos mi lek yila, sok ja kastigo yaʼa wa syama ja jsakʼaniltik man wego.

LOʼIL 13

Abrahán, yamigoʼan ja Dyosi

¿Jas yuj ja Abrahán yaʼakan ja tsamal snaji bʼa oj ajyuk ekʼ jachuk bʼa yal naʼits kʼulubʼal sok lona?

LOʼIL 14

Wa x-aji och preba ja skʼuʼajel ja Abrahani

¿Jas yuj ja Dyos skʼanayi ja Abrahán aya ja yunin jastal jun majtanal?

LOʼIL 15

Ja xcheʼum ja Lot skʼela spatik

Jasa skʼulan ja yeʼn wa sjeʼakitik jastik mi oj jkʼuluktik ja keʼntiki.

LOʼIL 16

Jun lekil xcheʼum sbʼa Isaac

¿Jas yuj ja Rebeca waj jun lekil cheʼumal? ¿Ja maʼ yuj ja stsamalili, ma pilan?

LOʼIL 17

Chabʼ kerem loj tuktukil elye

Ja stat ja Isaac, jani mas syajtay ja Esau.

LOʼIL 18

Jacob wa xwaj bʼa Harán

Ja Jacob nupani bʼajtan soka Lea ama jani wa skʼana ja Raquel.

LOʼIL 19

Ja niwan spamilya ja Jacob

¿Ja maʼ yiʼoj ja sbʼiʼilik ja yuntikil ja Jacob ja 12 kʼole bʼa Israeli?

LOʼIL 20

Dina wa xchʼika sbʼaj wokol

Ja wokolik it kʼe sok slejel amigoʼik bʼa mi lekuk.

LOʼIL 21

José wa x-ilkʼujolaji yuja tuk smoj-alijeli

¿Jasa ijiye och ja smoj-alijelik ja José bʼa oj skʼan-e smiljel ja José?

LOʼIL 22

José wa xlutji preso

Ja yeʼn iji och ja tiw, pe mi ja yuj skʼoko ja leyi, jani yuja skʼulan ja bʼa toji.

LOʼIL 23

Ja swayichik ja faraón

Ja juke wakax sok ja juke skʼabʼ trigo nake ay jas wa senyaʼan.

LOʼIL 24

José wa xya och preba ja smoj-alijeliki

¿Jastalxa oj snaʼ ta meran stukbʼeseta ja smodoʼe ja smoj-alijelik ja José?

LOʼIL 25

Jacob soka spamilya wa xwajye bʼa Egipto

¿Jas yuj ja spamilya ja Jacob kʼot sbʼiʼiluke israʼelenyoʼik sok mi jacobitaʼik?

LOʼIL 26

Job toj wa x-ajyi soka Dyosi

Ja Job cham ja yuntikili, xchʼaya ja sjastik sbʼaji sok ajiyi jun chamel jel kistal. ¿Wan maʼ kʼuljel kastigar ja Job yuja Dyosi?

LOʼIL 27

Jun kʼakʼal mandaranum ja bʼa Egipto

¿Jas yuj yaʼa mandar bʼa achʼak miljuk yibʼanal ja yal alatsik winiki?

LOʼIL 28

Wa xkan sakʼan ja yal alats Moisés

Ja snani staʼa jun modo bʼa mok miljukyi ja yal yalatsi.

LOʼIL 29

Jas yuj spaka ajnel ja Moisés

Ja Moisés spensaraʼan chapanxa ay bʼa skoltajel ja israʼelenyoʼik ja yajni ayiʼoj 40 jabʼili, pe mini jachukuk waja.

LOʼIL 30

Ja yal ibʼe kʼul wan ajleli

Ja Jyoba sjeʼayi milagroʼik ja Moisés sok yalayabʼ tyempoxa oj waj ya eluk libre ja israʼelenyoʼik ja bʼa mosoʼaye bʼa Egipto.

LOʼIL 31

Moisés sok Aarón wa xwaj skʼumuke ja faraón

¿Jas yuj ja faraón mi smaklay ja Moisés bʼa oj yakan libre ja israʼelenyoʼiki?

LOʼIL 32

Ja lajune desgrasya

Ja Dyos sjekakon ja lajune desgrasya ja bʼa Egipto yujni ja swinkili, ja egipcioʼik mini skʼanawe yajelkan awajuke ja israʼelenyoʼiki.

LOʼIL 33

Israel wa skʼutsu ja mar Rojo

Ja Moisés wa stʼaja snalan ja mar Rojo stsʼakatal ja yip ja Dyosi soka israʼelenyo skʼustuwe ja mari bʼa takin luʼum.