Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Ja jlibro wa sloʼiltay loʼilik bʼa Biblia

 LOʼIL 10

Ja niwan Bʼutʼ Jaʼi

Ja niwan Bʼutʼ Jaʼi

JA MATIK mi teyuk bʼa yojol ja arka, mini jun spensareʼa. Ja yeʼnleʼi mini skʼuʼane ta oj jak meran ja niwan Bʼutʼ Jaʼi. Bʼobʼta mini bʼa jel tseneluke jastal weʼgoʼa. Pe mixa ni ekʼ masa bʼa oj smak ja stiʼeʼi.

Junta chʼaykʼujol ja bʼa satkʼinali kʼe koʼuk jaʼ. Ja yip ja jaʼi oj slaj ja yajni wa xpekʼxi el ja yalel jun balde. ¡Merani ja jas yala ja Noeja! Pe ja weʼgo mixani machʼ wa xbʼobʼ ochuk ja bʼa arka, yujni ja Jyobaji slutu ta lek ja spwertaʼili.

Ja jaʼi weʼgoxta smusu kan ja sat luʼumi sok xlechechikon jastal niwak yok jaʼ, wani xya mokʼuk ja teʼaltiki sok wa x-ekʼ yiʼ ja niwak toni, xkululi juntiro. Ja ixuk winikeʼi jelni xiwyeʼa. Sleʼawe ja lugarik mas chaʼaniki bʼa ti oj wajuke tiw. ¡Ja yeʼnleʼi jelni snaʼawe malaya yuj ja mi smaklaye ja jas yala ja Noeji sok yuj ja mi ochye bʼa arka ja yajni jamanto ja spwertaʼili! Pe ja weʼgo mixani modo xbʼobʼ ochukeʼa.

Ja jaʼi takal takal kʼe chaʼanbʼuk mas. 40 kʼakʼu sok 40 akʼwal yaʼa ja jaʼi. Ja jaʼi chʼak smuskan ja chʼin witsiki sok ja niwak witsiki. Jachni ekʼ jastal yalunej ja Dyosi. Spetsanil ja ixuk winik soka chante mi teyuke bʼa yojol ja arka chamye. Pe ja matik tey bʼa yojoli kanye sakʼan.

Ja aʼtel yawe yi ja Noé soka yuntikili bʼa skʼulajel ja arka makuniniʼa. Ja jaʼi slika ja arka sok kʼe kayinajuk bʼa sat ja jaʼi. Jun kʼakʼu, yajni kʼot tekʼan ja jaʼi, kʼe ilxuk ja yijlabʼ ja Kʼaʼuji. ¡Ja! Ja yeʼnleʼi kechantani yilawe ja luʼumi bʼutʼel jaʼ. Kechantani wa x-ilxi ja arka ti xkayinaji ekʼ bʼa sat ja jaʼi.

Mixani sakʼanuk ja tantik chaʼanil winikeʼi bʼa ixta oj yil-e ja tuki. Spetsanile chʼak chamuke, ja snaneʼi soka tuk ixuk winik wa skʼulane bʼa mi lekuki. Pe ¿jas ekʼ soka stateʼi?

Ja state ja chaʼanil winike jaw mini jachukuke jastal keʼntika. Ja yeʼnleʼi anjel jumasaʼ koʼele kon bʼa oj ajyuke sakʼan jastal splanta winik ja bʼa Luʼumi. Ja yuj yajni jak ja niwan Bʼutʼ Jaʼi, ja yeʼnleʼi mi chamye jastal ja tuki, yawekan ja skwerpoʼe skʼuluneje jastal splanta winik ajyi sok kumxiye bʼa satkʼinal jastal anjel jumasaʼ. Pe ja Dyosi mixa yila jastal yanjel yeʼna. Ja weʼgo jaxani yanjel jumasaʼ ja Satanasi, ja Biblia wa xya sbʼiʼiluk ja yeʼnleʼi pukuj jumasaʼ.

Ja Dyosi ya ekʼ jun ikʼ ja bʼa luʼumi, soka ikʼ jaw kʼe tsʼujuk ja jaʼi. Joʼe ixaw mas tsaʼan ja arka ti kʼot kajan bʼa sniʼ jun wits. Ekʼ jitsan kʼakʼu, ja matik tey bʼa yojol ja arka tixa bʼobʼ skʼel-e jastal ay ja jwera sok yilawe ja sniʼ wits jumasaʼ. Ja jaʼi kʼakʼu kʼakʼu wan koʼel.

Anto ja Noé ti sjeka jun yal kʼikʼil chan sbʼiʼil joj. Ja yal chan it wa xwaj jujpuk jan jutsʼin, pe cha wa xkumxi bʼay ja arka yujni mi staʼa jun lugar bʼa takin bʼa oj ajyuk luchan. Jachni jitsan ekʼele skʼulan ja yal chani, sok ja yajni wa xkumxiʼi tini wa xjul luchan bʼa arka.

Ja Noeji wani xkʼan snaʼ ta chʼakta yuʼ koʼ ja luʼum ja jaʼi, ja yuj tixa sjeka jun pichon. Pe ja pichon it wani cha xkumxi bʼa arka yujni mi staʼa jun lugar bʼa takin bʼa ti oj kan tiwi. Ja Noeji cha sjeka pilan ekʼele, ja yajni kumxi ja yal chan it ti yiʼojan bʼa yal sniʼ jun spoʼojil teʼ. Anto ja Noeji tixani snaʼa tsʼujta lek ja jaʼ bʼa luʼumi. Ja Noeji tixa sjeka bʼa yoxil ekʼele ja pichon it, jaxa yal chani mixani kumxiʼa yujni staʼa jun takin lugar bʼa oj kanuk.

Anto ja Dyosi tixa skʼuman ja Noeji. Ti yala yabʼa: «Elanxa bʼa arka. Ja weʼn ja wa pamilya soka chante jumasaʼ teya moki». Ja yeʼnleʼi tini ajyiyeta bʼa yojol ja arka mas xa jun jabʼil. Ja yuj, ¡pensaranwil janekʼto gustoʼaxiye ja elye bʼa jwera sok yuj ja kanye sakʼani!

Génesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20.