Pensaraʼan ti ayotik bʼa xchonabʼil Jericó. Ja chonabʼ it tey bʼa slujmal Canaán, ja swinkili mini skʼuʼane bʼa Jyoba. Pe ja bʼa chonabʼ it tini kulan jun ixuk sbʼiʼil Rahab.

Man yal xchʼinil, ja Rahab yabʼunej jastal ja Jyoba skolta ja chonabʼ Israel bʼa skʼulane ganar ja skontraʼeʼi. Jun sjejel, ja Jyoba yaʼ makunuk ja Moisés bʼa ya eluk ja israʼelenyoʼik ja bʼa Egipto. Chomajkil spila ja mar Rojo bʼa bʼobʼ skʼuts-e ja israʼelenyoʼiki. Pe ja wego, ja Rahab yabʼ ja israʼelenyoʼiki tixa aye mojan ja bʼa chonabʼ Jericó.

Ja Rahab skolta ja chabʼ israʼelenyo yujni sjipa skʼujol bʼa Jyoba

Jun akʼwal, chabʼ israʼelenyo ochye ja bʼa Jericó bʼa oj skʼel-e ja chonabʼ jachʼ nakʼul. Ti kʼotye bʼa snaj ja Rahab, soka yeʼn sloko bʼa ti oj kanuke tiw. Ja akʼwal jaw, ja mandaranum bʼa Jericó yabʼ ti ochele jujuntik israʼelenyo ja bʼa chonabʼi sok teye bʼa snaj Rahab. Ja yuj sjeka ja swinik bʼa waj sleʼe. ¿Jasa skʼulan ja Rahab? Snakʼa ja chabʼ israʼelenyo bʼa yolom snaj sok yala yabʼ ja swinik ja mandaranumi: «Ja winikeʼi wajyeta. Pe ta awiʼajexyi spatiki, ojto alajex». ¡Jachʼ jastal it ja Rahab skolta ja israʼelenyoʼiki! ¿Wan maʼ xa naʼa jas yuj skolta ja chabʼ israʼelenyo?... Yujni ja Rahab skʼuʼan bʼa Jyoba. Ja yeʼn wa snaʼa ja Jyoba ojni skoltay ja israʼelenyo bʼa oj sbʼajuke ja luʼum bʼa Canaán.

Bʼajtanto oj eluke ja chabʼ israʼelenyo ja bʼa snaj ja Rahab, ja yeʼnleʼi yalawe yabʼ ja Rahab soka spamilya oj kanuke sakʼan yajni xchʼak ja Jericó. ¿Wan maʼ xa naʼa jasa oj skʼuluk bʼa oj kan sakʼan?... Ja chabʼ israʼelenyo yalawe: «Tʼilani oja wa lokan ja chakal laso it bʼa wa bentana sok oja tsom jawa pamilyaʼiki bʼa yojol jawa naji». Ja Rahab jachni mero skʼulan jastal yalawe ja chabʼ israʼelenyo. ¿Wan maʼ xa naʼa jasa ekʼ tsaʼani?...

Ja Jyoba yaʼakan sakʼan ja Rahab soka spamilyaʼiki

Jujuntik kʼakʼu tsaʼan, ja israʼelenyoʼik sjoybʼane jitsan ekʼele ja chonabʼ Jericó. Jun ekʼele ja kʼakʼu wa sjoybʼane ja chonabʼi, sok jach skʼulane wake kʼakʼu, pe mini maʼ awani. Pe ja bʼa sjukil kʼakʼu sjoybʼane juke ekʼele, anto spetsanile och awanuke tsats lek. Pe junta chay kʼujol, ¡ja Jyoba ya mokʼuk ja sbardaʼil ja Jericó! Pe ¿jasa ekʼ  soka snaj ja Rahab? Yuja ti lokan ekʼ jun chakal laso ja bʼa bentana, mi mokʼi. ¿Wan maʼ xbʼobʼa wil ja chakal laso ja bʼa dibujo?... ¡Jachʼ kanye sakʼan ja Rahab soka spamilya!

¿Jasa waxa nebʼa sbʼaja Rahab?... Ja yeʼn sjipa skʼujol bʼa Jyoba yajni yabʼ spetsanil ja jas skʼulunej ja Dyosi. Chomajkil ja weʼn wana snebʼjel jitsan jastik junuk sbʼaja Jyoba. ¿Oj maʼ jipa kʼujol bʼa Jyoba jastal skʼulan ja Rahab?... ¡Ojniʼa!