¿Wan maʼ xa wila ja winike ja bʼa dibujo?... Ja yeʼnleʼi jaʼa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas sok Pablo. Ja winike it ajyiye sakʼan ja bʼa styempo ajyi sakʼan ja Jesús sok stsʼijbʼane bʼa yeʼna. La jnebʼtik sbʼaja yeʼnleʼi.

¿Jasa waxa naʼa sbʼaja winike it?

Oxe bʼa yeʼnle kʼotye snebʼuman ja Jesús sok smojtaye ja bʼa xcholjeli. ¿Wan maʼ xa naʼa jas sbʼiʼile ja oxwane nebʼumanik it?... Jaʼa Mateo, Juan soka Pedro. Ja Mateo soka Juan snaʼa sbʼaje lek ja Jesús, soka yeʼnleʼi stsʼijbʼane  jujune juʼun sbʼaja sakʼanil ja Jesús. Chomajkil, ja Juan stsʼijbʼan ja juʼun Apocalipsis (ma Ja swayichi) sok cha stsʼijbʼan oxe kartaʼik wa sbʼiʼilan Sbʼajtanil, Xchabʼil sok Yoxil sjuʼunil ja Juan. Ja jekabʼanum Pedro stsʼijbʼan chabʼ kartaʼik: sbʼiʼil Sbʼajtanil sok Xchabʼil sjuʼunil ja Pedro. Ja bʼa Xchabʼil sjuʼuni, ja Pedro stsʼijbʼan ja yajni ja Jyoba kʼumani man bʼa satkʼinal sok yala sbʼaja Jesús: «Ja it jani ja kunini. Jel xyajta juntiro sok jel wa xya gustoʼaxukon».

Ja tuk winike wa sjeʼa ja bʼa dibujo cha stsʼijbʼane sbʼa Jesús. June bʼa yeʼnle sbʼiʼil Marcos. Bʼobʼta ja yeʼn ti ajyi yajni yamji ja Jesusi sok yila spetsanil ja jas ekʼi. Jaxa juni sbʼiʼil Lucas. Ja yeʼn waj jun loktor sok lajansok ti och nebʼuman tsaʼan yajni cham ja Jesús.

Ja chawane yijtsʼin ja Jesús chomajkil stsʼijbʼane sbʼaja yeʼn. ¿Wan maʼ xa naʼa jas sbʼiʼile?... Sbʼiʼile Santiago sok Judas. Ja bʼajtanto, ja yeʼnleʼi mi skʼuʼane bʼa Jesús. ¡Kʼot spensaraʼuke ja Jesús jomeltik tʼusan yolom! Pe tsaʼan skʼuʼane bʼa Jesús sok ochye nebʼuman.

Ja wego oj kiltik sbʼaja Pablo jastalni wa sjeʼa ja bʼa dibujo. Bʼajtanto oj kʼot nebʼuman, ja yeʼn sbʼiʼilan Saulo. Pe ja yeʼn yilkʼujolan ja snebʼumanik ja Jesús sok yixtalaʼan. ¿Wan maʼ xa naʼa jasa ekʼi bʼa jachuk ja Pablo och jun nebʼuman?... Jun kʼakʼu, ja Pablo wajum bʼejyel man Damasco sok junta chʼaykʼujol yabʼ wan kʼumajel man bʼa satkʼinal. ¡Jani wan kʼumajel soka Jesús! Ja yeʼn jobʼjiyi: «¿Jas yuj ixta waxa wila ja matik wa skʼuʼanoni?». Jachuk ja Pablo stukbʼes sbʼaj sok och nebʼuman bʼa Jesús. Ekʼ ja tyempo, ja yeʼn stsʼijbʼan 14 juʼunik ja bʼa Biblia, kʼe bʼa Romanos sok kʼot man bʼa Hebreos.

¿Anke wani xkʼanatik oj jkʼumuktik ja Biblia spetsanil ja kʼakʼuʼiki?... Ja bʼa Biblia wa xbʼobʼ jnebʼtik jitsan jastik junuk sbʼaja Jesús. ¿Wan maʼ xa kʼana oja nebʼ mas sbʼaja Jesús?...