Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

Stsajel jun kʼumal tojol-abʼal

 SJEJEL 6

Ja David mi xiwi

Ja David mi xiwi

¿Jasa waxa kʼulan yajni wana xiweli?... Bʼobʼta ja waxa kʼanayi skoltajel jawa tati ma wa nani. Pe ay june pilan maʼ oj cha bʼobʼ skoltaya. Kechantani yeʼn jel ja yipi yuj pilan ixuk winik. ¿Wan maʼ xa naʼa machunkiluka?... Jaʼi, jani ja Jyoba. Tolabida oj bʼobʼa kʼanyi ja yeʼn bʼa oj skoltaya. Jachni skʼulan ja David. Yuja sjipa skʼujol bʼa Jyoba, waj jun kerem mi tʼun xiwi. Ja jasa skʼulani ti wa xtax bʼa Biblia.

Man yal xchʼinil ja David, ja snantati sjeʼaweyi bʼa oj syajtay ja Jyoba. Ja it koltaji ja David bʼa mi xiwi yajni ekʼ sbʼaj jastik junuk xiwela sbʼaj. Ja yeʼn wa snaʼa ja Jyoba kʼotelni jun yamigo sok ojni bʼobʼ koltajuka. Jun ekʼele, yajni ja David wan stalnajel ja xchejiki, ¡elkʼot jun tan choj sok yiʼaj june ja xcheji! ¿Wan maʼ xa naʼa jasa skʼulan ja David? Yiʼaj spatik ja tan choji sok lajansok jaʼita smila soka skʼabʼi. Sok yajni jun tan oso waj yixtalaʼuk ja xchejiki, ja David cha smila. ¿Maʼ skolta ja David bʼa mi xiwi?... Janiʼa, jaʼa Jyoba.

La cha kiltik pilan ekʼele bʼa mini tʼun xiw ja David. Jani yajni ja israʼelenyo wane tiroʼanel soka chonabʼ Filistea. June ja bʼa kʼakʼanum bʼa Filistea sbʼiʼil Goliat sok jel chaʼan juntiro. Ja Goliat wa stselay ja kʼakʼanumik israʼelenyo sok chomajkil ja Jyoba. Wa xyala yabʼ ja kʼakʼanumiki: «¡Aʼeljan june ja maʼ wa skʼana oj tiroʼanuk jmoki!». Pe ja yeʼnleʼi jelni xiwyeʼa sok mini maʼ skʼana oj tiroʼanuksok. Yajni ja David yabʼ ja it, ja yeʼn yala yabʼ ja Goliat: «¡Ja keʼni ojni tiroʼanukona moka! ¡Ja Jyoba ojni skoltayona sok oj jkʼuluka ganar!». ¿Anke ja David mini xiwa?... Jachniʼa, mini tʼun xiwi. ¿Sok jasa ekʼ tsaʼani?

Ja David stulu joʼe bʼilitsʼ ton sok yiʼaj jun sjimichʼ, sok waji bʼa oj tiroʼanuk soka niwan chaʼan winiki. Yajni ja Goliat yila ja David junto yal kerem, och stselay. Anto ja David yala yabʼ: «Ja weʼn jakuma sok juna wespada, ¡pe ja keʼn wajumona mok bʼa sbʼiʼil ja Jyoba!». Anto ja David waj ajnel ja bʼay ja Goliat. Tixa xchʼika jun ton ja bʼa sjimichʼi sok stsʼaʼayi. Ja toni ti och mero bʼa spatan, ¡soka Goliat toj chamel koʼ ja bʼa luʼumi! Yajni yilawe ja jas ekʼ ja  tantik filisteoʼiki, jel xiwye juntiro sok spakaweyi ajnel. ¡Jun yal kerem jastal David bʼobʼ smil jun niwan chaʼan winik jastal ja Goliat! ¿Jas maʼ yuja skʼulan ganari?... Yujni ja Jyoba skoltay, pes ¡ja yeʼn masni jel ja yipi!

Ja David mini tʼun xiwi yujni wa snaʼa oj koltajuk yuja Jyoba

¿Jasa wa xnebʼatik sbʼaja David?... Wa xnebʼatik ja Jyoba kechantani yeʼn jel ja yipi sok mey pilan. Ja yuj, ta ay bʼa jun ekʼele wana xiwel, ajuluka kʼujol ja it: ja Jyoba yeʼn jawa wamigo sok ojni skoltaya bʼa mi oj xiwan.

KʼUMAN BʼA WA BIBLIA:

  • Salmo 56:3, 4

  • 1 Samuel 17:20-54